MŁODZIEŻ W POLSKIM LA SALETTE I W PUSTELNI...

img_1961.jpg

W dniach 15-17 luty 2016r. młodzież z naszej parafii, należąca do grupy św. J.S. Pelczara, udała się na krótkie wczasy do domu rekolekcyjnego w Dębowcu, aby odpocząć po trudzie półrocznych zmagań szkolnych i przybliżyć się do Chrystusa, poprzez poznawanie saletyńskiej duchowości i orędzia Matki Bożej z La Salette. 

Tegoroczny wyjazd rekolekcyjny zgromadził grupę 40 osób, która w poniedziałek 15 lutego, w godzinach południowych zebrała się pod domem parafialnym, aby wspólnie udać się do "Centrum Pojednania" w Dębowcu. Pierwszym celem naszej wyprawy stało się sanktuarium św. Jana z Dukli - patrona Polski i naszej archidiecezji. Po krótkiej wizycie na ziemi dukielskiej, udaliśmy się bezpośrednio do polskiego La Salette. Atmosfera panująca podczas przejazdu autokarem wskazywała, że tegoroczne rekolekcje będą niezapomniane zarówno dla uczestników, jak i ks. Łukasza - opiekuna grupy. Po przyjeździe na miejsce zakwaterowania, młodzież szybko rozlokowała się w swoich "celach", aby następnie o godz. 15:00 zgromadzić się w kaplicy na modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia i krókiej konferencji, którą wygłosił ks. Andrzej Wierzba - saletyn. W ten też sposób, rozpoczęliśmy święty czas naszego podążania za Chrystusem. Wsłuchując się w konferencje, mieliśmy możliwość zapoznania się ze zgromadzeniem księży Saltetynów oraz orędziem Matki Bożej z La Salette, którego depozyt jest pilnie strzeżony i przekazywany przez księży Saletynów. Po trudach pierwszego dnia, młodzież pomimo zmęczenia nie czuła potrzeby nocnego odpoczynku, czego wyrazem stały się liczne "nocne pielgrzymki", niejednokrotnie kończące się o świcie nowego dnia.

Następnego dnia o godz. 7:00, rozpoczęliśmy kolejny dzień naszych zmagań rekolekcyjnych, przeplatanych modlitwą, zabawą w tzw. "podchody", czy też w końcu tworzeniem zbroi ucznia Chrystuswego, o której wspomina św. Paweł w liście do Efezjan: "Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości" (Ef 6,14). 

W godznach popołudniowych pożegnaliśmy się z ks. Andrzejem Wierzbą, dziękując za wspólnie spędzony czas. W dalsze życie duchowe wprowadzał nas ks. Zbigniew Pałys - dyrektor domu rekolekcyjengo w Dębowcu, który kierując do nas Słowo Boże, ukazał nam bezwarunkową miłość Pana Boga do każdego człowieka oraz zachęcał, aby nieustannie mieć otwarte serce na działanie Boga, poprzez życie w łasce uświecającej oraz odkrywanie śladów Chrystusa w swoim życiu, w oprciu o systematyczne poznawanie Zbwiciela w Słowie Bożym. Zakończeniem drugiego dnia naszych zmagań duchowych stało się uczestnictwo we Mszy św. w sanktuarium w Dębowcu, a następnie udział w nieszporach, w których uczestniczyliśmy wspólnie z nowicjuszami ze zgromadzenia księży Saletynów, odprawiającymi swoje rekolekcje. 

Ostatni dzień naszego pobytu w "Centrum Pojednania" w Dębowcu rozpoczęliśmy od wspólnych modlitw porannych, po których nastąpiło śniadanie, a następnie wspólny śpiew. Po jego zakończeniu, udaliśmy się do pustelni w Kopaninach, gdzie przywitał nas brat Wojciech Preidl - karmelita, a obecnie pustelnik w diecezji rzeszowkiej. Tam też została odprawiona Msza święta,  po której każdy z nas mógł porozmawiać z bratem Pustelnikiem - żywym świadkiem Boga oraz złożyć w specjalnie wystwionym zeszycie intencje, w ktorych brat Wojciech obiecał modlitwę. Tym miłym akcentem zakończylismy nasz radosny pobyt w Dębowcu, powierzając się opiece Matce Bożej Bożej z La Salette.

Na skróty

Korczyna


Niedziela: 7:30, 9:00, 11:00, 16:00
W dni powszednie: 6:30,
18:00 (lato), 17:00 (zima)

Sporne


Niedziela: 10:00

Podzamcze


Niedziela: 8:30

URZĄD PARAFIALNY KORCZYNA


PROBOSZCZ
ks. Edward Sznaj

Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do soboty


latem: od 16:30 - 17:30
zimą: od 15:50 - 16:30


Nieczynna w pierwszy czwartek i piątek miesiąca

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. M.B. Królowej Polski
i Sanktuarium
św. Bpa. J.S.Pelczara

ul. Biskupa S. Pelczara 11
38-420 Korczyna

Ks. Proboszcz Edward Sznaj
tel.: 13 43-540-19

Wikariusze:
ks. Łukasz Staszewski
ks. Dariusz Cichowlaz

Email: sanktuarium.korczyna@gmail.com

Słuchaj transmisji w radiu Fara


Następna transmisja z naszego Sanktuarium:
28.11.2019, o godz 17:00