PO CO NAM ADWENT ?

img_1810.jpg

Adwent jest po to, żeby Bóg mógł do nas przyjść i zastać nas w domu, u siebie, tzn. w wewnętrznym skupieniu i uważności, gotowej przyjąć Kogoś naprawdę Wielkiego! Nie może być tak, żebyśmy byli wciąż tylko w pracy, na zakupach… Nie wolno dać się "wkręcić" w niekończącą się krzątaninę i we wszelkiego typu zaaferowanie - polityką, kryzysami, dyskusjami na forach internetowych, wzajemnym zwalczaniem się, lękami o przyszłość itp.

 

Jak to dobrze, że znów dano nam czas Adwentu. Jeszcze jeden raz możemy czekać na przyjście samego Boga i troszczyć się o wyjście Jemu na spotkanie! Oby wszystko, co w Kościele składa się na treść Adwentu - zarówno w Liturgii, jak i w kulturze - budziło w nas tęsknotę za spotkaniem z Bogiem, za Zbawicielem.

Niestety, Adwent, będący przez wieki wydarzeniem wybitnie duchowym i religijnym, ma współcześnie coraz mocniejszą konkurencję, która chce go przedefiniować i zredukować już tylko do bodźca nakręcającego ekonomiczno-handlową koniunkturę. Pokaźna liczba fachowców od ideologicznego i "sklepowego" marketingu dwoi się i troi, by zawęzić horyzont naszych oczekiwań, tęsknot i spełnień. Ale przecież nie musimy tańczyć tak jak zagra nam byle "grajek", choćby najbardziej wyszkolony w sztuce uwodzenia, manipulowania i zarządzania naszymi myślami, wyobraźnią i uczuciami…

Oto ważne pytanie: Jakim my jesteśmy pokoleniem? Do jakiego pokolenia ja przynależę?  Mamy sobie odpowiedzieć na pytanie: Jakim - w oczach Jezusa - jesteśmy pokoleniem? Czy kapryśnym i grymaśnym, z którym i sam Boży Syn "nie potrafi" się dogadać i porozumieć? Czy jednak pojętnym i w lot chwytającym bezmiar obdarowania, które do nas od Ojca przychodzi wraz Jezusem i w Nim?

Dla wszystkich nas trwa czas Wielkiego Adwentu Boga: On w Jezusie Chrystusie: przyszedł - przychodzi - i na pewno jeszcze przyjdzie! Do nas należy decyzja, co z Nim zrobimy - dziś! Jak Go potraktujemy! Od tego zależy, jak On nas potraktuje, gdy znowu przyjdzie w Chwale.


Przed laty przypadł mi do serca prosty i piękny wiersz, który syntetycznie wyraża - co? - Odpowiedzmy sobie sami, najlepiej na modlitwie i po rozważeniu sprawy własnego Adwentu, tj. sposobu, w jaki go w tym roku przeżywamy. Jeszcze to i owo można powziąć co do sposobu czekania na Przyjście Pana. Ja jeden to nie całe … pokolenie, ale wpływać na wszystkich, na całość może każdy!

A wyznanie Poety - jak mniemam pełne wiary i dogłębnego wzruszenia Panem tak z nami solidarnym - brzmi tak: 

"I nie są nam stawiani za wzór
święci ledwo poruszający się
w purpurze dostojeństwa
święci którzy nie dostrzegają nic
siedząc na białym
rumaku cnoty

Teraz Ty Panie jedziesz z nami na jednym wozie
z nami chodzisz do lasu po chrust
w tym samym chodaku zimy
I sam tańczysz Panie z nami
wśród tych wzgórz
ten powolny taniec istnienia" .

Zapraszamy do galerii zdjęć 

Na skróty

Korczyna


Niedziela: 7:30, 9:00, 11:00, 16:00
W dni powszednie: 6:30,
18:00 (lato), 17:00 (zima)

Sporne


Niedziela: 10:00

Podzamcze


Niedziela: 8:30

URZĄD PARAFIALNY KORCZYNA


PROBOSZCZ
ks. Edward Sznaj

Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do soboty


latem: od 16:30 - 17:30
zimą: od 15:50 - 16:30


Nieczynna w pierwszy czwartek i piątek miesiąca

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. M.B. Królowej Polski
i Sanktuarium
św. Bpa. J.S.Pelczara

ul. Biskupa S. Pelczara 11
38-420 Korczyna

Ks. Proboszcz Edward Sznaj
tel.: 13 43-540-19

Wikariusze:
ks. Łukasz Staszewski
ks. Dariusz Cichowlaz

Email: sanktuarium.korczyna@gmail.com

Słuchaj transmisji w radiu Fara


Następna transmisja z naszego Sanktuarium:
28.11.2019, o godz 17:00