POPIELEC TO DZIEŃ PRAWDY ….

tlo_do_grobu_panskiego_23.jpg

Kościół wzywa wszystkich wierzących, aby mieli odwagę podejść do Boga i spojrzeć w Jego oczy jak w lustro, by zobaczyć siebie i własne życie. Trzeba sprawdzić, w jakiej mierze kierujemy tym, czego chce od nas nasze środowisko, a w jakiej mierze tym, czego oczekuje od nas Bóg.

Chrystus wzywa do trzech spojrzeń.

 - Pierwsze dotyczy naszych dobrych czynów. Czy szukamy w nich pochwały ze strony ludzi, czy też uznania ze strony Boga?

- Drugie spojrzenie dotyczy naszego życia religijnego i jego praktyk. Czy liczymy się z opinią ludzi, czy z opinią Boga?

- Trzecie spojrzenie dotyczy naszego wyrzeczenia, rezygnacji z tego, co nam szkodzi, co nas zniewala. I tu trzeba postawić pytanie: Czy w tej rezygnacji liczymy się z opinią ludzi, czy z opinią Boga?

 W tych trzech wymiarach – dobre czyny, modlitwa, wyrzeczenie – jest zawarta cała mądrość człowieka. Piękno życia polega na tym, by w czynieniu dobra, w modlitwie i w wyrzeczeniu Bóg był z nas zadowolony. To Jego zadowolenie jest źródłem naszego prawdziwego szczęścia.

 Wielki Post to czas życia na oczach Boga, a nie na oczach ludzi. Życia, które podoba się Bogu, a nie ludziom. To czas odważnego sprzeciwiania się opinii środowiska, które zawsze chce nas sobie podporządkować.

Zapraszamy do galerii..

Na skróty

Korczyna


Niedziela: 7:30, 9:00, 11:00, 16:00
W dni powszednie: 6:30,
18:00 (lato), 17:00 (zima)

Sporne


Niedziela: 10:00

Podzamcze


Niedziela: 8:30

URZĄD PARAFIALNY KORCZYNA


PROBOSZCZ
ks. Edward Sznaj

Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do soboty


latem: od 16:30 - 17:30
zimą: od 15:50 - 16:30


Nieczynna w pierwszy czwartek i piątek miesiąca

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. M.B. Królowej Polski
i Sanktuarium
św. Bpa. J.S.Pelczara

ul. Biskupa S. Pelczara 11
38-420 Korczyna

Ks. Proboszcz Edward Sznaj
tel.: 13 43-540-19

Wikariusze:
ks. Łukasz Staszewski
ks. Dariusz Cichowlaz

Email: sanktuarium.korczyna@gmail.com

Słuchaj transmisji w radiu Fara


Następna transmisja z naszego Sanktuarium:
28.11.2019, o godz 17:00