PRZEZ PRZYRODĘ DO BOGA... GRUPA ŚW. J.S. PELCZARA...

img_9779.jpg

"Bóg objawia się tym wszystkim, którzy szukają Go czystym sercem. Ten, kto szuka szczerze Boga, w efekcie odnajduje Go, mimo niezliczonych trudności.
Tylko ten jest mądry, kto spotkał Boga i upadł przed nim, na kolana". 


Benedykt XVI

Człowiek od zawsze próbował odnaleźć swoje miejsce na ziemi. Starał się nazwać i zrozumieć Istotę i sens życia. Dążył do tego, aby świat stał się jego domem dającym się ogarnąć i poznać. 

Czas poszukiwania Boga i sensu ludzkiego życia, to szczególna domena ludzi młodych. To właśnie ten niezwykły i beztroski okres ludzkiego życia, przepojony duchem entuzjazmu i ideałowości inspiruje młodych ludzi do wejścia na nieznaną drogę, widącą do spotkania z Bogiem i odkrycia swojego życiowego powołania. Moment ten w ludzkiej egzystencji, można porównać do górskiej wspinaczki, która od każdego z nas wymaga sporego wysiłku. Jednakże, naprawdę warto. Patrząc bowiem na piękno otaczającej nas przyrody, człowiek zaczyna widzieć sens swojego życia i staje na nowo przed szansą odkrycia Boga, o czym przypomina nam starotestamentalna Księga Mądrości: „Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga; z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, rwącą wodę lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa — winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności; a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw — winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Sprawcę” (Mdr 13,1-5).

Piękno świata skłania wielu ludzi do wdzięczności wobec Tego, który jest źródłem wszelkiego piękna. Katechizm przytacza słowa św. Augustyna: „Zapytaj piękno ziemi, morza, powietrza, które rozprzestrzenia się i rozprasza; zapytaj piękno nieba... zapytaj wszystko, co istnieje. Wszystko odpowie ci: Spójrz i zauważ, piękni jesteśmy. Ich piękno jest ich wyznaniem (confessio). Kto uczynił całe to piękno poddane zmianom, jeśli nie Piękny (Pulcher), niepodlegający żadnej zmianie?” (KKK 32).

W dniach 9-11 czerwca 2017r., młodzież z grupy św. J.S. Pelczara wybrała się na trzydniową eskapadę do Ustrzyk Górnych, aby wspólnie spędzić czas oraz podziękować Panu Bogu i Jego wielkiemu Czcicielowi św. J.S. Pelczarowi za kolejny rok pracy formacyjnej. Równocześnie, w tym przedwakacyjnym czasie, pragnęliśmy w pięknie bieszczadzkich szczytów na nowo odkryć tajemnicę Boga i kontemplować Jego wielkość. Dla wielu z nas, te wspólnie przeżyte trzy dni stały się sprawdzianem fizycznej kondycji, a co najważniejsze pomogły nam zbliżyć się do Boga i siebie nawzajem.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!!!

Na skróty

Korczyna


Niedziela: 7:30, 9:00, 11:00, 16:00
W dni powszednie: 6:30,
18:00 (lato), 17:00 (zima)

Sporne


Niedziela: 10:00

Podzamcze


Niedziela: 8:30

URZĄD PARAFIALNY KORCZYNA


PROBOSZCZ
ks. Edward Sznaj

Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do soboty


latem: od 16:30 - 17:30
zimą: od 15:50 - 16:30


Nieczynna w pierwszy czwartek i piątek miesiąca

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. M.B. Królowej Polski
i Sanktuarium
św. Bpa. J.S.Pelczara

ul. Biskupa S. Pelczara 11
38-420 Korczyna

Ks. Proboszcz Edward Sznaj
tel.: 13 43-540-19

Wikariusze:
ks. Łukasz Staszewski
ks. Dariusz Cichowlaz

Email: sanktuarium.korczyna@gmail.com

Słuchaj transmisji w radiu Fara


Następna transmisja z naszego Sanktuarium:
28.12.2018, o godz 17:00