REFLEKSJA O ŚWIĘTOŚCI ....

img_1455_1.jpg

Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne - pełne zadumy i refleksji. I taki jest listopadowy dzień, kiedy to przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, wspominamy, tęsknimy i... odchodzimy. Niestety, życie ma swój początek i swój koniec. Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy pamiętać...

Miesiąc listopad to szczególny miesiąc refleksji o ludzkim przemijaniu, o życiu  człowieka i jego śmierci, o tym co jest ostatecznym przeznaczeniem człowieka. Szczególne znaczenie mają pierwsze dni miesiąca – 1 listopada Uroczystość wszystkich Świętych, 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym jest cała mądrość Kościoła, który odsłania najpierw perspektywę świętości, aby człowiek miał świadomość celu, do którego zmierza.

Poznaniu czy przypomnieniu tej perspektywy przyporządkowana jest  właśnie Uroczystość Wszystkich Świętych. Wielkość człowieka tkwi właśnie w tym, że potrafi sobie stawiać cele do realizacji, a nieraz dla ich zrealizowania potrzeba oddać życie. Czym jest świętość? – wyjaśnia nam św. Jan Paweł II – świętość to umiejętność naśladowania Chrystusa w Jego Miłości, w naszej codzienności. Święci w niebie, których wspomina Kościół w uroczystość wszystkich Świętych, kanonizowani i ci anonimowi, to właśnie ludzie którzy naśladowali Chrystusa w Jego Miłości. W zwyczajnej i szarej rzeczywistości, potrafili oni kochać Boga i bliźniego, tak jak Chrystus ukochał Ojca i nas wszystkich. Potrafili oni tak jak Chrystus oddać życie. My też jesteśmy powołani do świętości, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Pomagają nam w tym święci orędownicy w niebie. Ich wspominanie wywołuje albo pomnaża w nas chęć przebywania w ich gronie oraz pragnienie, aby Chrystus, nasze życie, ukazał się tak jak im, również i nam, abyśmy i my ukazali się z Nim w chwale .

Świadomość celu oświeca drogę. Dlatego Dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych  Zmarłych to zaduma nad przemijaniem człowieka, nad jego drogą życiową. Pochylamy się nad grobami bliskich nam osób i myślimy jak kruche jest życie ludzkie. Napis nagrobny w Kaplicy Czaszek przy Piazza Barberini w Rzymie głosi: „Wy jesteście tym czym my byliśmy, my jesteśmy tym, czym wy będziecie”. Nie można trafniej oddać prawdy o kruchości człowieka, o jego losie, o jego przemijaniu. Ale jest coś więcej. Inny napis nagrobny w kościele pw. św. Klemensa w Rzymie wyryty w tynku brzmi: „słabość ludzka płacze, nadzieja nieśmiertelna uśmiecha się”. Tak, ze słabości ludzkiej płaczemy, kiedy odchodzi ktoś bliski, ale nadzieja nieśmiertelna uśmiecha się wtedy, bo człowiek sięga dalej niż jego doczesność. Trwa jego pamięć. Ci którzy odeszli z tego świata trwają w naszej pamięci, na zdjęciach, które zrobiło nasze serce. To jest namiastka nieśmiertelności, która w pełni urzeczywistnia się w dopiero Bogu, w świętym trwaniu przy Nim i w Nim. To przejście do nieśmiertelności dla zmarłych już się stało, my oczekujemy tego przejścia, bo jeszcze żyjemy.

 Tak. Listopad to swoiste rekolekcje. Obyśmy je dobrze przeżyli.

Zapraszamy do galerii

Na skróty

Korczyna


Niedziela: 7:30, 9:00, 11:00, 16:00
W dni powszednie: 6:30,
18:00 (lato), 17:00 (zima)

Sporne


Niedziela: 10:00

Podzamcze


Niedziela: 8:30

URZĄD PARAFIALNY KORCZYNA


PROBOSZCZ
ks. Edward Sznaj

Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do soboty


latem: od 16:30 - 17:30
zimą: od 15:50 - 16:30


Nieczynna w pierwszy czwartek i piątek miesiąca

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. M.B. Królowej Polski
i Sanktuarium
św. Bpa. J.S.Pelczara

ul. Biskupa S. Pelczara 11
38-420 Korczyna

Ks. Proboszcz Edward Sznaj
tel.: 13 43-540-19

Wikariusze:
ks. Łukasz Staszewski
ks. Dariusz Cichowlaz

Email: sanktuarium.korczyna@gmail.com

Słuchaj transmisji w radiu Fara


Następna transmisja z naszego Sanktuarium:
28.11.2019, o godz 17:00