REFLEKSJA O ŚWIĘTOŚCI I PRZEMIJANIU

img_3445.jpg

Miesiąc listopad to szczególny miesiąc refleksji o ludzkim przemijaniu, o życiu człowieka i jego śmierci, o tym co jest ostatecznym przeznaczeniem człowieka.

Szczególne znaczenie mają pierwsze dni miesiąca – 1 listopada Dzień Wszystkich Świętych, tego dnia wspominamy nieprzeliczony tłum świętych i zbawionych, którzy otaczają nas i dodają odwagi. W centrum obcowania świętych jest sam Bóg, który wzywa nas do świętości. Jak pisał św. Jan Paweł II „wszyscy święci byli i są, chociaż w różnym stopniu, ubodzy duchem a zarazem cisi, strapieni, łaknący i spragnieni sprawiedliwości, miłosierni i czystego serca, pokój czyniący i prześladowani z powodu Ewangelii. I my również winniśmy być tacy”, bo Bóg powołał każdego z nas do świętości przez zbawienie. Świętość jest pełnią człowieczeństwa a uzyskać ją możemy za pomocą łaski bożej.

Świadomość celu oświeca drogę. Dlatego Dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych to zaduma nad przemijaniem człowieka, nad jego drogą życiową. To czas  szczególnych wspomnień tych, którzy zasnęli snem pokoju. W tym dniu nasi zmarli są żywi w naszych wspomnieniach i w naszych sercach. Przez modlitwę wznawiamy więzi rodzinne i wyrażamy naszą bezwarunkową miłość. Gromadzimy się na cmentarzach przy grobach naszych bliskich zmarłych wyrażając tęsknotę względem tych, którzy spoczywają w pokoju. Przypominamy sobie, że kiedyś byli z nami, że radowali się i smucili, że żyli wśród nas. Nasi dziadkowie, rodzice, bracia i siostry odeszli do Pana, ale wciąż żyją w naszych sercach, w zakamarkach naszej pamięci. Odżywają wspomnienia, a pod powieką zwyczajna ludzka łza. Czas jakby spowolniał , stał się bliższy naszemu sercu w tym nieustannym biegu codzienności. 

 

Ogarniająca nas refleksja i zaduma jest doskonałą okazją do zastanowienia się nad własnym przyszłym losem oraz pobudzeniem do zmiany tak, aby podobać się Bogu i wypełniać Jego wolę tu na ziemi. Patrzymy na pomniki naszych zmarłych z nadzieją, która jest potężniejsza i silniejsza od śmierci, ponieważ jest ona ostatnią drogą prowadzącą do ostatecznego spotkania z Bogiem.

ZATRZYMAJ  SIĘ  NA  CHWILĘ…

Jest to również dobry moment, aby odnaleźć w sobie ciszę na refleksję nad swoim życiem, nad przeszłością, teraźniejszością
i przyszłością. Każdy z nas powinien zatrzymać się na chwilę
w swoim zabieganiu i pomyśleć jaka jest moja droga do świętości. Świętość nie jest czymś nadzwyczajnym. To plan Boga, który pragnie On urzeczywistnić w życiu każdego z nas. Istota świętości nie polega na wielkich dokonaniach. Są one tylko jej pochodną. Istota świętości złożona jest w naszych sercach i jest ich największym pragnieniem. Świętość polega bowiem na Miłości, ale nie na jakiejkolwiek miłości, lecz na tej, która jest w Bogu i którą jest Bóg sam. Świętość nie jest osiągnięciem ludzi wyjątkowych.

Każdy może być świętym, niezależnie od swoich słabości, a może nawet paradoksalnie dzięki nim. Jemu nasza słabość nie przeszkadza. Przeszkadza Mu natomiast nasza niewiara. Cała tajemnica świętości to odpowiedzieć miłością na Miłość.

Bo ile dobra pozostawisz na ziemi, tyle go uniosą aniołowie do nieba! Warto więc kochać, by ciągle żyć w pamięci innych…

 Listopad to swoiste rekolekcje. Obyśmy je dobrze przeżyli. 

Galeria  zdjęć ...

 

 

Na skróty

Korczyna


Niedziela: 7:30, 9:00, 11:00, 16:00
W dni powszednie: 6:30,
18:00 (lato), 17:00 (zima)

Sporne


Niedziela: 10:00

Podzamcze


Niedziela: 8:30

URZĄD PARAFIALNY KORCZYNA


PROBOSZCZ
ks. Edward Sznaj

Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do soboty


latem: od 16:30 - 17:30
zimą: od 15:50 - 16:30


Nieczynna w pierwszy czwartek i piątek miesiąca

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. M.B. Królowej Polski
i Sanktuarium
św. Bpa. J.S.Pelczara

ul. Biskupa S. Pelczara 11
38-420 Korczyna

Ks. Proboszcz Edward Sznaj
tel.: 13 43-540-19

Wikariusze:
ks. Łukasz Staszewski
ks. Dariusz Cichowlaz

Email: sanktuarium.korczyna@gmail.com

Słuchaj transmisji w radiu Fara


Następna transmisja z naszego Sanktuarium:
28.11.2019, o godz 17:00