Aktualności

"HOSANNA SYNOWI DAWIDOWEMU..."

img_8725.jpg

  9 kwietnia 2017r. w sanktuarium św. J.S. Pelczara przeżywaliśmy triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Dla każdego z nas jest to szczególne wydarzenie, gdyż w tym dniu inicjujemy Wielki Tydzień, czas szczególnego wyciszenia, przeżywania Paschy -  męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

Tegorocznym obrzędom Niedzieli Palmowej przewodniczył ks. parałat Edward Sznaj - kustosz sanktuarium, który rozpoczął uroczystą Eucharystię obrzędem poświęcenia palm, po którym to obrzędzie nastąpiło uroczyste przejście do ołtarza, w korowodzie dzieci niosących palmy. W ten sposób, każdy z nas mógł się stać uczestnikiem wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa, przypominających wjazd Zbawiciela na osiołku do Jezrozolimy, na kilka dni przed męką drogi krzyżowej.

Gdy pat...

więcej »

NIEDZIELA PALMOWA W SPORNYM...

img_8664_1.jpg

9 kwietnia 2017r. o godz. 10:00, parafianie kościoła filialnego w Spornym zebrali się na uroczystej Mszy Świętej, przynosząc do świątyni palmy, aby w ten sposób zamanifestować swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, który jako "zwycięzca śmierci, piekła i szatana ", na tydzień przed swoją chwlebną męką, śmiercią i zmartwychwstaniem, wjechał na osiołku do Jerozolimy, ogłaszając wszystkim, że nadchodzi czas Paschy, tj., czas naszego przejścia z niewoli grzechu, do wolności dzieci Bożych. 

  Po raz kolejny w naszym życiu będziemy przeżywali zbawcze misteria naszej wiary. Niech ten święty czas Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, obudzi w nas tęskontę za Bogiem i pomoże nam być autentycznymi świadkami Chrystusa, którzy gdy przyjdzie krzyż, nie uciekną i nie zniechęcą s...

więcej »

O DUCHOWOŚCI ŚW. J.S. PELCZARA - NOWENNA...

img_8633.jpg

  28 marca 2017r. w naszym korczyńskim sanktuarium po raz kolejny przeżywaliśmy nowennę próśb i podziękowań przez przyczynę św. J.S. Pelczara. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Jerzy Jakubiec - Proboszcz i Kustosz sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce, który do zgromadzonych wiernych skierował Słowo Boże. W kazaniu, Kaznodzieja ukazał nam trzy źródła duchowści św. Biskupa: miłość do Najświęt­szego Sakramentu i Najświętszego Serca Jezusowego, miłość do Maryi oraz miłość do Kościoła.

Bezpośrednio po zakończonej Mszy św., asysta liturgiczna udała się do ołtarza św. J.S. Pelczara, aby tam przedstawić Panu Bogu, przez Jego przyczynę prośby i podziękowania złożone w kościele parafialnym oraz te, które zostały nadesłane drogą internetową.

Dziękując ...

więcej »

PRZEGLĄD CHÓRÓW - PIEŚNI PASYJNE...

_mg_2119.jpg

W niedzielę 26 marca 2017r., w sanktuarium Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie odbył się koncert pieśni pasyjnych i wielkopostnych. W ramach corocznego przeglądu chórów, tym razem zaprezentowali się: Chór Młodzieżowy I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, pod kierownictwem p. Krzysztofa Trybusa oraz Chór CHORUS z Korczyny, dyrygowany przez p. Stanisława Szostaka.
Od kilku lat, jako jedni z niewielu kontynuujemy spotkania chóralne z repertuarem pasyjnym i wielkopostnym, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego i głębokich przeżyć duchowych, za sprawą starannie opracowanych i wykonanych przez chóry czterogłosowe, pieśni pokutnych.
Przegląd zorganizowali: Gminny Ośrodek Kultury oraz chór CHORUS w Korczynie wraz z Kustoszem korczyńskieg...

więcej »

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO...

img_8618.jpg

26 marca 2017r. na Mszy świętej o godz. 11:00, w naszym parafialnym Wieczerniku zebrały się dzieci klas III Szkoły Podstawowej, które przygotowują się do uroczystości I Komunii Świętej, aby uczestniczyć w obrzędzie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Dla wielu z nich, była to chwila, kiedy patrząc na chrzcielnicę  i światło świecy paschalnej, na nowo uświadomili sobie miejsce, w którym narodzili się dla Boga i życia wieczenego w niebie. To właśnie tam, przy chrzcielnicy, woda chrztu świętego spłynęła na ich czoła. W tym znaku, Chrystus uwolnił ich od grzechu pierworodnego, uczynił swoimi dziećmi i włączył do wspólnoty Kościoła. Dzisiaj zaś Chrystus zaprosił ich, aby zanim przyjmą Go do swojego serca, przy świetle zapalonych świec, uczyniły to, czego nie mogły uc...

więcej »

TAJEMNICA EUCHARYSTII!!! NOWENNA...

img_8576_1.jpg

  28 lutego 2017r. po raz kolejny w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy nowennę próśb i podziękowań przez przyczynę św. J.S. Pelczara. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Grzegorz Urban - wikariusz parafii Haczów, który do zgromadzonych wiernych skierował Słowo Boże. Podczas homilii kaznodzieja zachęcił nas do zadumy nad tajemnicą Eucharystii, w której realizuje się za każdym razem w sposób sakramentalny przyjście Jezusa i Jego zbawacza obecność. "Jezus ustanowił Eucharystię, aby objawić nam ludziom, niezmierzoną miłość. W niej wylał wszystkie skarby swojego serca" - powiedział ks. Grzegorz.

Bezpośrednio, po zakończonej Mszy św., kapłani procesyjnie udali się do ołtarza św. J.S. Pelczara, aby tam przedstawić Panu Bogu, przez Jego przyczynę swoje p...

więcej »

WEEKEND MAŁŻEŃSKI...

img_8561.jpg

W dniach 24 - 26 lutego 2017r. uczestniczyliśmy w warsztatach rekolekcyjnych „Weekend małżeński”. Miejscem warsztatów był stylowy Dwór Szeptyckiego w Korczynie. Tematem spotkań było: „Jak zdobyć się na nowo ? - pielęgnacja miłości na co dzień.” Warsztaty prowadził brat Piotr Zajączkowski – duszpasterz rodzin.
Jesteśmy małżeństwem od 21 lat. Mamy trójkę dzieci: Paweł (21 lat), Gabriela (18 lat), Mikołaj (17 lat). W warsztatach braliśmy udział po raz pierwszy. Forma warsztatów była dla nas miłym zaskoczeniem. Pięknie nakryte stoliki, świece, kwiaty w wazonach, nastrojowa muzyka, my obok siebie i nasze umysły otwarte na pomysły, sugestie.
Na początku rekolekcji usłyszeliśmy, że możemy zmienić tylko siebie, a nie małżonka. Ugruntowaliśmy wiedzę na temat hierarchii wa...

więcej »

NOWI MINISTRANCI W KORCZYNIE...

img_8537.jpg

W niedzielę, 12 lutego 2017 r., podczas Mszy świętej o godz. 11.00, której przewodniczył ks. prał. Edward Sznaj, grono Liturgicznej Służby Ołtarza Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski i Sanktuarium św. Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie powiększyło się o dziesięciu nowych ministrantów. Ks. Prałat w trakcie uroczystości pobłogosławił kandydatów oraz nałożył im – na znak przyjęcia do grona ministrantów – „pelerynki”.

Nowo przyjęci złożyli swoje przyrzeczenia i wraz z opiekunem, ks. Dariuszem Cichowlazem, który w czasie homilii zwrócił uwagę na powołanie do tak zaszczytnej funkcji, podziękowali Bogu za wybór, jakim jest służba na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej.

Radujemy się i dziękujemy Bogu, od którego pochodzi wszelkie dobre pragnienie, z...

więcej »

GROMNICZNA PANI MÓDL SIĘ ZA NAMI...

img_8464.jpg

"Świątynia światłem gromnic płonie

I woła: Matko! oświeć życia znój!

Przed prawem schylasz święte skronie,

 Bo w niem pokory i pociechy zdrój..."

2 lutego w liturgii Kościoła obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. W tradycji jest to święto Matki Bożej Gromnicznej. Z tej okazji do kościoła przynosimy świece zwane gromnicami, które towarzyszą nam w ważnych wydarzeniach religijnych. Gromnica, tak jak wogóle samo światło, symbolizuje  w liturgii Chrystusa, który jest światłością prawdziwą i jedyną. On oświeca ludzki umysł w dniu narodzin i pomaga każdemu wierzącemu godnie i w spokoju odejść z tego świata. Dawniej, po Mszy św. wierni starali się donieść płonącą gromnicę do swoich domostw, by od niej rozpalić ogień. Miało to przynieść zgodę i miłość w każdej rodz...

więcej »

ZASŁUCHANI W NAUCZANIE ŚW. BPA PELCZARA...

img_8425.jpg

  Święty Józef Sebastian Pelczar to dla wielu z nas Patron na dzisiejsze, trudne czasy. Do dziś dnia odkrywamy tajmnice Jego bogatego życia duchowego i z całą pewnością stwierdzamy, że był nieprzeciętnym biskupem. Jednakże św. biskup z Korczyny, to przede wszystkim duchowy ojciec kapłanów i świeckich. To z myślą o nas wszystkich studiował i pisał, modlił się, umartwiał i zabiegał o pogłębianie swojej wiedzy i wiary. Stąd też, każdy z nas, 28. dnia danego miesiąca staje przed szansą, zaczerpnięcia z bogatej spuścizny życia duchowego przemyskiego biskupa i odnalezienia odpowiedzi na nurtujące go pytania. 

Tradycyjnie, 28 stycznia o godz. 17:00 zebraliśmy się w naszym korczyńskim Sanktuarium, aby ubogacić się myślami płynącymi z nauczania świętego Biskupa. Naszej m...

więcej »

PRACOWITY TYDZIEŃ KORCZYŃSKIEGO CHÓRU...

chorus_u_ss_sercanek_3.jpg

Dla przygotowującego się do jubileuszu 80-lecia swojej działalności artystycznej chóru „Chorus”, tydzień pomiędzy 15, a 22 stycznia, był okresem intensywnej pracy. W niedzielę 15 stycznia zespół koncertował w Miejscu Piastowym na zaproszenie dyrektora tamtejszego Gminnego Ośrodka Kultury w czasie środowiskowej  imprezy pn. „I Miejsteckie Kolędowanie” W przedsięwzięciu tym, które zgromadziło liczną rzeszę mieszkańców Miejsca Piastowego i okolic, wystąpiły także lokalne zespoły artystyczne z miejscowych szkół, przedstawiając ciekawą inscenizacjĘ „Jasełek”, ludowi śpiewacy oraz popularna  na Podkarpaciu kapela „Pogórzanie”. Na nasz 40-minutowy występ, przyjęty z aplauzem przez słuchaczy, złożyło się 12 kolęd w tradycyjnych opracowaniach polskich muzyków. Nag...

więcej »

DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ... BIERZMOWANIE...

dsc_5502.jpg

19 stycznia w dzień poświęcony świętemu Józefowi Pelczarowi podczas uroczystej Mszy Św. odpustowej o godz. 17.00 młodzież z naszej parafii przyjęła sakrament Bierzmowania z rąk ks. abp Adama Szala.
Przed rozpoczęciem Mszy Świętej, przedstawiciele rodziców bierzmowanych przywitali Księdza Arcybiskupa i poprosili o udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej ich dzieciom. Swoje przygotowania do sakramentu wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym ochrzczeni otrzymują pełnię Ducha Świętego, młodzież gimnazjalna rozpoczęła kilka miesięcy wcześniej pod kierunkiem ks. Dariusza Cichowlaza. Troska o przygotowanie do sakramentu bierzmowania należy do całej wspólnoty parafialnej, a zwłaszcza do rodziców, którzy przez przykład życia i posłuszeństwo Bożemu prawu ...

więcej »

SZTUKA JASEŁKOWA MŁODZIEŻY...

img_8329.jpg

  Tradycyjnie, jak co roku, tuż po Świętach Bożego Narodzenia, młodzież z naszej parafii przedstawiła misterium Bożonarodzeniowe. Sala widowiskowa domu parafialnego wypełniła się rzeszą widzów, chcących wraz z młodymi aktorami choć na chwilę przenieść się do Betlejem, by na nowo przeżyć historię Maryi i Józefa szukających miejsca do schronienia w noc Narodzenia Zbawiciela. 

Tegoroczne Jasełka młodzież postanowiła przygotować nieco inaczej, czym zaskoczyła zebranych widzów. Na wstępie po wspólnym kolędowaniu, przenieśliśmy się do niesfornego przedszkola, do którego zawitał św. Mikołaj, pragnący nagrodzić grzeczne dzieci i opwiedzieć im piekną historię o Bożym Narodzeniu.

Następnie, wspólnie z młodzieżą, zgromadzeni widzowie mogli na nowo przeżyć, scena po scenie...

więcej »

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ W KORCZYNIE Z KOLĘDĄ...

img_8118.jpg

Z wesołą kolędą, z życzeniami,

z tańcem!

Idą kolędnicy, idą przebierańce!

             Okres Bożego Narodzenia kojarzy się niezmiennie ze śpiewem kolęd i chodzeniem po kolędzie. Grupy kolędnicze chodzą od domu do domu, śpiewają kolędy i składają świąteczno-noworoczne życzenia. Ten piękny i zanikający już zwyczaj znany jest od bardzo dawna. Chodzenie po kolędzie rozpoczyna się 26 grudnia, czyli na św. Szczepana i trwa do 6 stycznia (Trzech Króli). Tradycją stało się już, że w całej Polsce dzieci bardzo chętnie  biorą udział w kolędowaniu.

Tak też  kolejny raz było i w naszej parafii. 30 grudnia 2016 r. grupa kolędników      z Zespołu Szkół w Korczynie przebrana w różnobarwne stroje udała się- wraz z opiekunami -  do  różnych miejsc i instytucji naszej miejsco...

więcej »

BÓG SIĘ RODZI, MOC TRUCHLEJE...

img_7994.jpg

"Oto zwiastuję wam radość wielką..., dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan"

 (Łk 2, 10-11).

  Za nami Adwent, roraty, rekolekcje, czas duchowego przygotowania na przyjście Zbawiciela. Wypatrujemy pierwszej gwiazdki zasiadając w gronie najblizszych do świątecznego stołu. 

  W ręku opłatek, serdeczne życzenia, wspólne rozmowy i kolędowanie. Zapach choinki, a pod nią prezenty. O północy uroczysta Pasterka. Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy czas w roku. Dla wielu osób rodzinna atmosfera, choinka i prezenty to coś, na co czekają przez cały rok. Nie można jednak zapominać, że nie byłoby tych świąt, gdyby nie wydarzenie sprzed przeszło dwóch tysięcy lat. W stajni, ubóstwie i chłodzie, przed dwoma tysiącami lat narodził się ...

więcej »

WIGILIJNA RADOŚĆ W GRUPIE ŚW. J.S. PELCZARA...

img_7758.jpg

W świątecznej atmosferze 22 grudnia 2016r., w domu parafialnym odbyło się spotkanie wigilijne młodzieży z grupy św. J.S. Pelczara. Dzieląc się opłatkiem, spożywając wigilijne potrawy oraz śpiewając wspólnie kolędy, postanowiliśmy wyrazić naszą radość płynącą z tajemnicy zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Specjalnym gościem naszeg spotkania był ks. proboszcz Edward Sznaj, który skierował do nas krótkie słowo, pouczające o prawdziwym sensie i pięknie zbliżających się świąt, a nstępnie wszystkim złożył gorące życzenia zdrowych, pogodnych, pełnych miłości i radości świąt Narodzenia Pańskiego.

  Po części oficjalnej, tj. dzieleniu się opłatkiem, wigilijnej wieczerzy i wspólnym kolędowaniu, do naszej wspólnoty zawitał św. Mikołaj, który wręczył młodzieży prezen...

więcej »

JASEŁKA W ZESPOLE SZKÓŁ W KORCZYNIE...

img_7737.jpg

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,

dzień zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory(...).”

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas,  który przypomina o radosnej prawdzie wiary, że Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Jest to także czas, kiedy wszyscy stają się dla siebie bardziej życzliwi, mili i zapominają o wszelkich sporach, waśniach. To również czas radosnego świętowania w gronie najbliższych, kolędowania, łamania się opłatkiem, składania sobie życzeń i wystawiania jasełek, czyli biblijnych wydarzeń związanych z narodzeniem Pana Jezusa. Tradycją już się stało, że w Zespole Szkół w Korczynie przed Świętami Bożego Narodzenia wystawiamy przedstawienia jasełkowe. 21 grudnia 2016 r. przedstawili je uczniowie klas I c pod kierunkiem  w...

więcej »

ŚWIĄTECZNIE PRZY PARAFIALNYM KOŚCIELE...

img_7668.jpg

  Tradycyjnie, w IV Niedzielę Adwentu przy naszym kościele organizowany jest kiermasz stroików świątecznych przez ERM.

Serdeczne podziękowania składamy dziewczynkom i ich rodzicom za pomoc i zaangażowanie w organizację kiermaszu i wykonanie pięknych stroików. Wielkie podziękowania kierujemy także pod adresem tych wszystkich, którzy kupili piękne ozdoby i stroiki na stół bożonarodzeniowy. 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!

więcej »

HALOWY TURNIEJ W PIŁKĘ NOŻNĄ LSO...

img_7522.jpg

15 grudnia 2016r. w Zespole Szkół w Kombornii odbył się etap dekanalny VIII Archidiecezjalnego Halowego Turnieju w piłkę nożną LSO dla ministrantów i lektorów ze szkoły podstawowej i gimnazjalanej - jako eliminacje do Mistrzostw Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w 2017r., które odbędą się w Częstochowie.  Na komborskiej hali rywalizowało ponad 50 ministrantów i lektorów w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii ministrant- Szkoła Podstawowa wzięły udział następujące parafie: Węglówka, Jabłonica Polska, Iskrzynia, Korczyna, Krościenko Wyżne, Krosno - Michalici. W kategorii lektor- Gimnazjum wzięły udział następujące parafie: Korczyna, Kombornia, Krościenko Wyżne, Jabłonica, Krosno-Michalici. Po wielu zmaganiach i ogromnej rywalizacji udało się wyłonić zwycięzc&o...

więcej »

NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP - WRĘCZENIE MEDALIKÓW...

img_7496_1.jpg

Kościół katolicki 8 grudnia obchodzi Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wydarzenie Niepokalanego Poczęcia Maryi jest zasługą specjalnej Bożej łaski. Tajemnica ta pokazuje szczególną rolę Maryi, jak i przekazuje nam ważną wiadomość, że każdy z nas cieszy się Bożą pomocą w zadaniach, które Bóg stawia na drodze naszego życia.

  W Ewangelii tej uroczystości usłyszeliśmy słowa, jakie Archanioł Gabriel skierował do Maryi: "Bądź pozdrowiona pełna łaski Pan z Tobą (...) znalazłaś łaskę u Boga (...) oraz Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię...". Słowa te stanowią biblijne źródło wiary Kościoła w Niepokalane Poczęcie. Stanowią one wypełnienie proroctwa, które zostało zapisane na kartach pierwszej księgi Starego Testamentu -...

więcej »

Na skróty

Korczyna


Niedziela: 7:30, 9:00, 11:00, 16:00
W dni powszednie: 6:30,
18:00 (lato), 17:00 (zima)

Sporne


Niedziela: 10:00

Podzamcze


Niedziela: 8:30

URZĄD PARAFIALNY KORCZYNA


PROBOSZCZ
ks. Edward Sznaj

Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do soboty


latem: od 16:30 - 17:30
zimą: od 15:50 - 16:30


Nieczynna w pierwszy czwartek i piątek miesiąca

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. M.B. Królowej Polski
i Sanktuarium
św. Bpa. J.S.Pelczara

ul. Biskupa S. Pelczara 11
38-420 Korczyna

Ks. Proboszcz Edward Sznaj
tel.: 13 43-540-19

Wikariusze:
ks. Łukasz Staszewski
ks. Dariusz Cichowlaz

Email: sanktuarium.korczyna@gmail.com

Słuchaj transmisji w radiu Fara


Następna transmisja z naszego Sanktuarium:
28.01.2019, o godz 17:00