Aktualności

ZE ŚW. BISKUPEM PELCZAREM W CZAS ADWENTU...

img_7432.jpg

Rozpoczynając I tydzień zadumy adwentowej, nasza wspólnota parafialna po raz kolejny przeżywała nowennę próśb i podziękowań przez przyczynę św. J.S. Pelczara. Naszej listopadowej modlitwie przewodniczył ks. Jacek Wajda - nasz rodak, a obecnie proboszcz parafii w Nowym Łupkowie, który złożył ofiarę Mszy św. i wygłosił okolicznościowe Słowo Boże do zgromadzonych wiernych oraz łączących z się z nami za pośrednictwem archidiecezjalnego Radia Fara, słuchaczy.

Na wstępie homilii, ks. Jacek zaprosił nas wszystkich, abyśmy dokładnie przejrzeli się postawie głównego bohatera usłyszanej Ewangelii, którym był setnik. Setnik zdumiewa nas i zachwyca swoją wiarą i sposobem postępowania. To przecież był poganin, ze środowiska pysznych i bezwzględnych władców ówczesnego świata...

więcej »

CZEKAM NA CIEBIE JEZU MÓJ MAŁY...

img_7449.jpg

ADWENT, TO NIEUSTANNA TĘSKNOTA ZA BOGIEM

I NA JEGO PRZYJŚCIE W MODLITWIE CZUWANIE.

  TO BOŻA MIŁOŚĆ STOI ZA PROGIEM.

TO SŁOWO BOŻE, KTÓRE CIAŁEM SIĘ STANIE...

Rozpoczęliśmy Adwent - czas radosnego i duchowego oczekiwania, czas który budzi w nas uczucia tęsknoty i nadziei, czas jakże podobny do całego ludzkiego życia, które jest oczekiwaniem na pełne spotkanie z Bogiem. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. Niech to będzie czas naszego osobistego przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenia poprzez gorliwszą modlitwę, dobre uczynki i adwentowe postanowienia. Pamiętajmy, że kiedyś trzeba będzie stanąć przed Panem z dobrymi uczynkami, dlatego...

więcej »

REKOLEKCJE PRZED BIERZMOWANIEM...

img_7201.jpg

Nasze rekolekcje rozpoczęliśmy od zbiórki pod szkołą o godzinie 15:00, w piątek. Po sprawdzeniu obecności przez naszego kierownika ks. Dariusza, wyruszyliśmy do Ośrodka Rekolekcyjnego w  Rzepedzi . Na miejscu przywitał nas Ks. Dyrektor Janusz Łuc, który rozdziełił nas po pokojach. Następnie wszyscy udaliśmy się na spotkanie organizacyjne, by poznać siebie nawzajem i zasady obowiązujące w tym domu. Po spotkaniu zjedliśmy pyszną kolację, a po posiłku uczestniczyliśmy w katechezie na temat wiary w Pana  Boga. Przedłużeniem katechezy była praca w grupach, a następnie Adoracja Najświętszego Sakramentu. W sobotę dzień zaczęliśmy od modlitwy porannej o 7.30 . Następnie udaliśmy się na pyszne śniadanie, po którym uczestniczyliśmy w katechezie na temat wiary w odpuszczen...

więcej »

XI FESTYN MISYJNY... NA RATUNEK SYRII!!!

img_6849.jpg

17 listopada w Domu Ludowym w Czarnorzekach odbył się XI Festyn Misyny pt.: "NA RATUNEK SYRII", którego organizatorem byli nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach. Obok licznie zgromadzonych uczniów szkół powiatu krośnieńskiego (Czarnorzeki, Krasna, Rymanów Zdrój, Wróblik Królewski, Krosno - Turaszówka, Kombornia, Wola Komborska) udziałem w tegorocznym Festynie Misyjnym, mogą poszczycić się uczniowie klasy Va Zespołu Szkół w Korczynie, którzy poprzez wspólne śpiewanie oraz aktywne włączenie się w przygotowany program spotkania, stali się reprezentantami naszej szkolnej społeczności. 

Dzisiejsza Syria, to przede wszystkim kraj rozdzierany przez wewnętrzne konflikty, powstające na tle religijnym.  Syryjska Republika Arabska jeszcze do niedawna...

więcej »

ORĘDZIE FATIMSKIE OCZYMA DZIECI...

img_6804.jpg

Z okazji zbliżającej się setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie, uczniowie klasy IIa, wraz z s. Anną Maciną oraz p. Elżbietą Pałką - wychowawczynią, przygotowali inscenizację przybliżającą wydarzenia, które w 1917r. rozegrały się nieopodal portugalskiej miejscowości Fatima. To właśnie tam, poczynając od 13 maja 1917r., przez 6 kolejnych miesięcy, Maryja, Matka Jezusa objawiała się trojgu dzieci: Franciszkowi, Hiacyncie Marto i Łucji dos Santos, kierując za ich pośrednictwem do świata orędzie, wzywające do pokuty za dusze w czyśću cierpiące, do odmawiania codziennie różańca w intencji nawrócenia grzeszników oraz do modlitwy za pokój. 

Od momentu pierwszych objawień,  różaniec stał się codzienną modlitwą trojga małych pastuszków, o której zawsze pamiętały...

więcej »

DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ! WALCZYLI, BYŚ TY ŻYŁ...

wp_20161110_10_31_09_pro_1__1.jpg

"Dla Ojczyzny wolnej krew oddali ostatnią,

by dzieci i wnukowie Ojczyznę mieli dostanią.

Kiedy spoglądasz na godło, biało-czerwoną flagę,

zadaj sobie pytanie: czy ja miałbym odwagę?..."

11 listopada obchodzić będziemy Narodowe Święto Niepodległości. Jest to polskie święto narodowe na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918r,. po 123. latach rozbiorów, dokonaych przez Austrię, Prusy i Rosję. Święto państwowe ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w 1989r. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero w 1937r., czyli prawie 20 lat, po odzyskaniu autonomii. Chcemy w tym dniu, szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew w obronie naszej Ojczyzny. To wyjątkowy czas, by z wdzięcznością pomyśleć i ogarnąć modli...

więcej »

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY...

img_6677.jpg

"CISZĄ CMENATRNĄ UKOŁYSANI

Z DALA OD ŻYCIA I ZNOJU

DOBIWSZY WRESZCIE CICHEJ PRZYSTANI

ODPOCZYWAJĄ W POKOJU"

(E. Daniszewska, Zaduszki [fragm.])

1 listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. To dzień, kiedy wspominamy tych, którzy osiągnęli chwałę nieba, ale to również dzień zadumy i pamięci o zmarłych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności. Uroczystość ta przypomina nam także o naszych patronach, o Świętych, którzy otaczają nas opieką przez całe nasze życie.

Każdego roku na kilka dni przed uroczystością 1 listopada na cmentarze przybywają osoby, które bardzo często, aby odwiedzić swoich bliskich, pokonują setki kilometrów. Z dnia na dzień na grobowcach zmarłych pojawia się więcej zniczy i wiązanek, a rzesza wiernych odwiedza cmentarze w ...

więcej »

BĄDŹMY TYLKO WIERNI SERCU JEZUSOWEMU...

img_6627.jpg

Św. J.S. Pelczar, to wielki czciciel i propagator kultu Najświętszego Sakramentu. Jako gorliwy Pasterz diecezji przemyskiej (1900-1924) wskazywał kapłanom i wiernym potrzebę rozszerzania czci Eucharystii. Swoją postawę argumentował wielką miłością do Najświętszego Sakramentu, w którym widział obecność żywego Chrystusa "(...) z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem", któremu przez całe swoje życie składał hołd, jako Zbawcy, Kapłanowi, Mistrzowi i Królowi. Po wtóre, głęboko był przekonany o wielkiej miłości Chrystusa do swojego stworzenia, który "(...) niewymownie się wyniszczył, iż nie tylko ukrył swoje Bóstwo, ale i Człowieczeństwo, a odsłonił niezmierną głębię swojej miłości". W końcu, jak zauważa św. biskup Pelczar "(...) Tajemnica Ołtarza jest tym dla dusz, czym słoń...

więcej »

PRZEŻYWAMY TYDZIEŃ MISYJNY...

img_6593.jpg

W niedzielę, 23 października 2016r., już po raz 90. Kościół katolicki obchodził Światowy Dzień Misyjny. W tym roku, obchodzony on był pod hasłem "Ochrzczony to znaczy posłany". To właśnie w tym dniu, wszyscy katolicy uświadamiają sobie, że Kościół jest wspólnotą światową, na co wyraźnie wskazuje dokument Papieskich Dzieł Misyjnych. Wspólnotą, która stale się rozwija, przede wszystkim w krajach Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Oceanii, gdzie Kościół rozrasta się najdynamiczniej.

W Polsce Niedziela Misyjna otwiera Tydzień Misyjny (23-29.X 2016r.), który przeżywaliśmy pod hasłem "Miłosierdzie Boże dla całego świata". Dla każdego z nas, dzień ten staje się zachętą, aby nie tylko patrzeć na dzieło misyjne Kościoła, ale samemu stać się misjonarzem Chrystusa, poprze...

więcej »

SPORNE W HOŁDZIE ŚWIĘTEMU PAPIEŻOWI...

img_6553.jpg

Św. Jan Paweł II to człowiek, który wielkimi literami zapisał się w sercach milionów Polaków. To równocześnie gorliwy czciciel i propagator kultu Bożego Miłosierdzia. To właśnie On, ustanowił święto Miłosierdzia Bożego oraz doprowadził do kanonizacji s. Faustyny, której objawiał się Jezus Miłosierny.

O powyższych faktach, przypomniała naszej wspólnocie schola kościoła filialnego w Spornem, która 16 października 2016r., bezpośrednio  po zakończonej Mszy św., przedstawiła montaż słowno-muzyczny o wielkim synu naszej Ojczyzny - św. Janie Pawle II, ukazując Jego twórczy wkład i zaangażowanie w propagowanie radosnej prawdy o Bogu bogatym w Miłosierdzie.

W imieniu parafian obecnych na występie naszej scholi, pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym dziewczętom...

więcej »

PRZEZ MODLITWĘ I ZABAWĘ ZBLIŻAMY SIĘ DO BOGA...

img_6475.jpg

Młodość, to wyjątkowy czas w życiu każdego człowieka. To moment, kiedy człowiek buduje swoją relację z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. W młodości dokonują się decydujące wybory życiowe, których nie mielibyśmy odwagi dokonać w wieku dojrzałym. W tych wszystkich zadaniach i trudach życia młodzieńczego, młodzież z naszej prafii wie, że nie jest sama. Św. J.S. Pelczar, który jest Patronem naszej grupy, i któremu w każdy piątek zawierzamy swoją codzienność, wyprasza dla każdego i każdej z nas wiele potrzebnych łask, abyśmy nigdy nie zatrzymali się na drodze pogłębiania więzi z Bogiem i bliźnim. To właśnie, dzięki cotygodniowym spotkaniom, podczas których wsłuchujemy się w Słowo Boże, dyskutujemy w grupach nad kwestiami wiary, oglądamy wartościowe filmy oraz staramy...

więcej »

IMIENINY KSIĘDZA PROBOSZCZA...

img_6451.jpg

13 października, podczas Mszy świętej wieczornej zgromadzona wspólnota parafialna modliła się w intencji Solenizanta - naszego Księdza Proboszcza Edwarda Sznaja, który obchodził swoje imieniny. BezpoŚrednio po zakończonym nabożeństwie różańcowym, przedstawiciele grup parafialanych złożyli Czcigodnemu Solenizantowi życzenia imieninowe, zapewniając o modlitewnej pamięci...

Z tej okazji Czcigodny Jubilacie prosimy przyjąć życzenia imieninowe, które pragniemy Ci złożyć w imieniu całej wspólnoty parafialnej. Dziękujemy, że jesteś naszym duszpasterzem i przybliżasz nas do Niego, że jesteś naszym Pasterzem, który dba o to, byśmy pili ze źródła wody żywej i grzali się w ogniu gorejącego krzewu i Nauczycielem, który sieje słowo - mając nadzieję, że wzejdzie plonem stokr...

więcej »

ŚLADAMI ŚW. JANA PAWŁA II. DZIEŃ PAPIESKI...

img_6397.jpg

"Jan Paweł II - bądźcie świadkami miłosierdzia!" - to hasło XVI Dnia Papieskiego, który obchodziliśmy w kościołach naszej ojczyzny 9 października 2016r. Tegoroczne jego obchody przypadły na czas szczególny, albowiem przeżywamy we wspólnocie Kościoła zwołany przez Ojca Świętego Franciszka Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, którego mottem są słowa: "Miłosierni jak Ojciec".

W naszej parafii dzień ten, zapisał się w pamięci wiernych w szczególny sposób. Dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych (ERM) przygotowały wraz z s. Anną Maciną uroczystą oprawę Mszy świętej. W tym dniu została również zorganizowana przez naszą młodzież zbiórka na program stypendialny, inspirowana przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia", która wspiera stypendiami zdolną młodzież z rodzin u...

więcej »

GOŚCIMY RADIO FARA...

img_6233.jpg

W piątek, 8 października 2016r., wraz z młodzieżą z naszej parafii należącą do grupy św. J.S. Pelczara, zgromadziliśmy się na kolejnym spotkaniu formacyjnym, które zostało ubogacone obecnością p. Magdaleny Kandefer - pracownika naszej archidiecezjalnej rozgłośni "Radio Fara". Podczas spotkania z p. Magdaleną, każdy uczestnik spotkania mógł się podzielić swoim doświadczeniem budowania wspólnoty z Bogiem i drugim człowiekiem w ramach działalości grupy oraz dać świadectwo, czym ona dla niego jest i co go motywuje do angażowania się w życie niniejszej wspólnoty.

Po zakończonej audycji radiowej, młodzież ze wspólnoty św. biskupa Pelczara, w ramach pogodnego wieczoru, poprzez wspólne zabawy, śpiewy i modlitwę, po raz kolejny mogła się przekonać, ile pozytywnych wart...

więcej »

RÓŻANIEC W DŁONIACH DZIECI KOMUNIJNYCH ...

img_6459.jpg

Przybliżający się do nas 2017r. to czas, kiedy wraz z całym Kościołem będziemy obchodzili 100. rocznicę objawień Matki Bożej z Fatimy. Już teraz Kościół Święty przygotowuje nas do tego wzniosłego wydarzenia, przypadającego na dzień 13 maja 2017r., poprzez 9. miesięczną Wielką Nowennę Fatimską, zanosząc swoje usilne prośby, przez przyczynę Matki Bożej Fatimskiej, która ilekroć objawiała się Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie na szczycie zbocza Cova da Iria, trzymała zawsze w swych dłoniach różaniec, prosząc dzieci o jego odmawianie: "Módlcie się, módlcie się wiele. Czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, gdyż nie ma nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił".

Miesiąc październik, to szczególny czas poświęcony modlitwie różańcowe...

więcej »

NA DRODZE DOJRZEWANIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO...

img_6088.jpg

Każdy człowiek na przestrzeni swojego życia, dojrzewa zarówno w sferze intelektualnej, jak i duchowej. Niniejszą sytuację można zaobserwować chociażby w życiu młodego chrześcijanina, który wraz z upływem lat coraz bardziej zostaje wtajemniczany w życie wspólnoty Kościoła, stając przed szansą pogłębienia swojej więzi z Bogiem. 

Poszczególne etapy dojrzewania duchowego i intelektualnego w sposób szczególny możemy zaobserwować u dzieci i młodzieży szkolnej. To właśnie oni, najpierw jako małe dzieci przez głos swoich rodziców w sakramencie chrztu świętego, zostają zaproszeni do szczególnej relacji bliskości z Bogiem. Następnie przychodzi czas dalszego dojrzewania duchowego, poprzez czynione w wczesnoszkolnym wieku przygotowania do przyjęcia sakramentu pierwszej spo...

więcej »

RADOŚĆ WSPÓLNOTY. KRUCJATA EUCHARYSTYCZNA!

100_5925.jpg

"Radosnego dawcę miłuje Bóg" (2Kor 9,7). Powyższe słowa, zaczerpnięte z listu św. Pawła Apostoła do Kościoła w Koryncie, w sposób najwłaściwszy oddają atmosferę, jaka towarzyszyła dziewczętom naszej parafii, należącym do Krucjaty Eucharystycznej, które w sobotnie październikowe popołudnie, zgromadziły się na placu Domu Księży Emerytów "Emaus" w Korczynie, na wspólnym grillowaniu i zabawach.

Każdy z nas potrzebuje drugiego człowieka, potrzebuje przynależności do grupy osób o podobnych ideałach i aspiracjach. Stąd też natualną konsekwencją w życiu każdego z nas jest zrzeszanie się w ściścle określonych grupach, w celu rozwijania swoich zdolności, relacji z drugim człowiekiem i z Panem Bogiem.

Krucjata Eucharystyczna, to jedna z grup duszpasterskich działająca w...

więcej »

ODNALEŹĆ WŁAŚCIWĄ DROGĘ...NOWENNA...

img_6076.jpg

Święty Józef Sebastian Pelczar to dla wielu z nas Patron na dzisiejsze, trudne czasy. Do dziś dnia odkrywamy tajmnice Jego bogatego życia duchowego i z całą pewnością możemy stwierdzić, że był nieprzeciętnym biskupem. Jednakże św. Józef Sebastian to przede wszystkim duchowy ojciec kapłanów i świeckich. To z myślą o nas wszystkich studiował i pisał, modlił się, umartwiał i zabiegał o pogłębienie swojej wiedzy i wiary. Stąd też, każdy z nas staje dziś przed niebywałą szansą zaczerpniecia z bogatej spuścizny życia duchowego przemyskiego biskupa i odnalezienia odpowiedzi na nurtujące go pytania. 

Czerpanie z bogatych zasobów duchowości św. biskupa Pelczara staje się udziałem naszej wspólnoty parafialnej 28. dnia każdego miesiąca, kiedy to gromadzimy się w prafialny...

więcej »

ŚLADAMI ŚW. STANISŁAWA KOSTKI...

img_6029.jpg

W dniach 15.09 - 18.09 2016r. w naszej parafii przeżywaliśmy Triduum ku czci św. Stanisława Kostki. Dla naszej wspólnoty parafialnej, a zwłaszcza dla młodzieży gimnazjalnej był to czas wspólnej modlitwy, refleksji, etap dojrzewania w wierze i powierzenia się opiece tego niezawodnego Patrona.

Jak co roku, w te dni nasza świątynia zgromadziła młodzież, która pod duchową opieką ks. Dariusza Cichowlaza, przybyla do naszej świątyni, aby zawierzyć swoje młode życie św. Stanisławowi Kostce - patronowi dzieci, młodzieży i Polski.

Każdy z dni Triduum ku czci św. Stanisława Kostki, gromadził młodzież poszczególnych klas gimnazjalnych, dla których uczestnictwo w Eucharsytii i nabożeństwach, było wyraźnym znakiem, że nadchodzi wytężony czas pogłębiania relacji z Panem Bo...

więcej »

KRZYŻ ZAPROSZENIEM NA SZCZYT...

img_5984.jpg

Krzyż, to szczególny znak dla ludzi wiary. To właśnie w nim upatrujemy symbol odkupienia, zwycięstwa życia nad śmiercią, zwycięstwa Boga nad szatanem. O Jego wielkiej roli, jaką odegrał w historii zbawienia, każdy wierzący przypomina sobie 14 września, kiedy w Kościele katolickim obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego. To właśnie w tym znaku Kościół widzi ołtarz, na którym Syn Boży dokonał zbawienia świata. Znak ten od śmierci Pana Jezusa na Golgocie stał się również symbolem najwyższej miłości i ofiary. 

Całe życie chrześcijańskie powinno być wpisane w krzyż, powinno być umieraniem dla grzechu, aby żyć tylko dla Boga. Św. Paweł pisze: "świat ma być ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata" (Ga 6,14), a sam Chrystus wzywa: "kto chce pójść za Mną, niech za...

więcej »

Na skróty

Korczyna


Niedziela: 7:30, 9:00, 11:00, 16:00
W dni powszednie: 6:30,
18:00 (lato), 17:00 (zima)

Sporne


Niedziela: 10:00

Podzamcze


Niedziela: 8:30

URZĄD PARAFIALNY KORCZYNA


PROBOSZCZ
ks. Edward Sznaj

Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do soboty


latem: od 16:30 - 17:30
zimą: od 15:50 - 16:30


Nieczynna w pierwszy czwartek i piątek miesiąca

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. M.B. Królowej Polski
i Sanktuarium
św. Bpa. J.S.Pelczara

ul. Biskupa S. Pelczara 11
38-420 Korczyna

Ks. Proboszcz Edward Sznaj
tel.: 13 43-540-19

Wikariusze:
ks. Łukasz Staszewski
ks. Dariusz Cichowlaz

Email: sanktuarium.korczyna@gmail.com

Słuchaj transmisji w radiu Fara


Następna transmisja z naszego Sanktuarium:
28.01.2019, o godz 17:00