Aktualności

ROZPOCZYNAMY PRACĘ W GRUPACH PARAFIALNYCH...

img_5976.jpg

8 września 2016r.  w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, uroczystą Mszą św., której przewodniczył ks. Dariusz Cichowlaz, rozpoczęliśmy kolejny rok pracy formacyjnej grup duszpasterskich działających w naszej parafii. Pdczas Mszy Świętej ks. Dariusz zaprosił wszystkich do pełnego zaangażowania się w trud rozwoju swojej relacji z Panem Bogiem i pogratulował tym wszystkim, którzy nie wstydzą się przynależności do wspólnot chrześciajńskich i akywnego uczestnictwa w życiu parafii.

Wszystkim grupom duszpasterkim na rozpoczynający się rok pracy formacyjnej, życzymy obfitości darów Ducha Świętego w podejmowanych inicjatywach oraz nieustannego wstawiennictwa naszego Patrona św. J.S. Pelczara.

więcej »

Z PANEM BOGIEM W NOWY ROK SZKOLNY...

img_5912.jpg

Po zasłużonym wakacyjnym odpoczynku 1 września przyszedł czas, by młodzież i najmłodsi uczniowie wyruszyli z Bożym błogosławieństwem do nowych zadań szkolnych. Tego dnia, od uroczystej Eucharystii sprawowanej w naszym kościele przez ks. prałata Edwarda Sznaja - proboszcza naszej parafii, rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny i katechetyczny, modląc się za dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników szkół o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo oraz dary Ducha Świętego na kolejny rok zmagań dydaktyczno-wychowawczych.

Podczas Mszy św. ks. Dariusz Cichowlaz - wikariusz, skierował do wszystkich zebranych Słowo Boże, podkreślając w nim znaczenie szkoły w życiu każdego człowieka. Zachęcił, aby każdy pomyślał i odpowiedział sobie na pytanie: Po co chodzę do szkoły?

Po ...

więcej »

WPATRZENI W SERCE JEZUSA...

20160828_164020.jpg

28 sierpnia 2016r. w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy nowennę próśb i podziękowań przez przyczynę św. J.S. Pelczara. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Sebastian Lasota - wikariusz parafii w Zręcinie. 

Przeżywając naszą co miesięczną nowennę, po raz kolejny nasza wspólnota parafialna mogła wniknąć w bogatą duchową spuściznę Syna Ziemi Korczyńskiej i zobaczyć drogę, jaką w swym życiu przebył św. J.S. Pelczar, realizując Boże wezwanie  do świętości. Równocześnie, każdy z nas stanął przed szansą, aby ponownie  uświadomić sobie, że celem życia każdego z nas, jest spotkanie się z Bogiem Ojcem w niebie, a środkiem do tego prowadzącym jest trwanie na modlitwie, prowadzące do umiłowania Serca Zbawiciela.

więcej »

BÓG LICZY NA CIEBIE! ŚDM W KRAKOWIE...

13898507_701930829945691_1494254588_o.jpg

W dniach 29-31 lipca 2016r. wraz z przedstawicielami naszej młodzieży uczestniczyliśmy w spotkaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem w ramach ŚDM w Krakowie. Tegorocznemu spotkaniu młodych ludzi z całego świata z następcą św. Piotra towarzyszyło hasło "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7). Papież Franciszek wybrał na motto piąte z ośmiu błogosławieństw, wypowiedzianych przez Jezusa w Jego Kazaniu na brzegu Jeziora Galilejskiego. Chciał przez to podkreślić wagę słów Chrystusa na temat istoty szczęścia, bo to one są sercem nauczania naszego Pana. Jezus, w swoim pierwszym Kazaniu, zostawił nam osiem wskazówek postaw, przybliżających ludzi do Królestwa Niebieskiego. 

Od kilku tygodni każdy z nas żyje już tylko dobrymi, wzruszającymi wsp...

więcej »

W RĘKACH MIŁOSIERNEGO GARNCARZA...

img_5852.jpg

28 lipca 2016r. po raz kolejny w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy nowennę próśb i podziękowań przez przyczynę św. J.S. Pelczara. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Piotr Stefański - wikariusz parafii Grodzisko Dolne, który do zgromadzonych wiernych skierował Słowo Boże. Podczas homilii kaznodzieja przybliżył słuchaczom treść pierwszego czytania liturgii Mszy św., (Jer 18, 1-6), przedstawiającego Boga, który jako Garncarz zatroskany o los swojego stworzenia, z miłosierdziem pochyla się nad swoim dziełem.

Bóg nieustannie "urabia" nasze człowieczeństwo, które jak potłuczony gliniany garnek potrzebuje interwencji garncarza. Jednakże, Bogu - Garncarzowi nie chodzi o skopiowanie wcześniejszej wersji garnka, lecz utworzenie z tego co ma do dyspozycj...

więcej »

RADOSNE SPOTKANIE DOMOWEGO KOŚCIOŁA...

img_5840.jpg

25 lipca 2016r. rodziny z naszej parafii zaangażowane we wspólnotę Domowego Kościoła zgromadziły się na Mszy św. i spotkaniu przy ognisku, aby poczuć radość z bycia ze sobą i Ruchu Oazy Rodzin. Spotkanie to stało się okazją do pogłębienia istniejących już relacji oraz wymiany doświadczeń związanych z wypełnianiem zobowiązań, wynikających z przynależności do Domowego Kościoła.

więcej »

IDZIEMY DO MATKI CZĘSTOCHOWSKIEJ...

wp_20160708_10_30_59_pro.jpg

W dniach 4-15 lipca 2016r. po raz 36. wyruszyli pątnicy Przemyskiej Pieszej Pielgrzymki na szlak pielgrzymi, aby przeżyć "rekolekcje w drodze". Tegorocznemu pielgrzymowaniu towarzyszyło hasło zaczerpnięte z Kazania na Górze: "Błogosławieni miłosierni". Wsłuchując się w konferencje, medytacje i homilie, będące nieodłącznymi punktami każdego dnia, mogliśmy dokładnie przemedytować sens owego błogosławieństwa i zaczerpnąć inspirację, jak owym wskazaniem ewangelicznym żyć na codzień. Zwieńczeniem całego pielgrzymiego trudu stało się spojrzenie w Cudowne Oblicze Pani Jasnogórskiej i doświadczyenie Jej matczynej miłości i ukojenia. 

W tegorocznej 36. Przemyskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę uczestniczyło wielu ludzi z różnych zakątków naszej diecezji, jak i spoza...

więcej »

ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA...

img_5720.jpg

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, to szczególny czas w życiu naszej parafii. W tym dniu (29 czerwca) nasza korczyńska wspólnota przeżywała odpust parafialny, dziękując Panu Bogu za życie i heroiczną postawę wiary świętych Męczenników. W duchu dziękczynienia, w tym wyjątkowym czasie spoglądaliśmy na życie św. Piotra, ucznia wybranego przez Jezusa do pełnienia posługi pryamtu w Kościele oraz św. Pawła, gorliwego misjonarza, który w bardzo wielu miejscach głosił Ewangelię i zakładał Kościoły. 

Tegoroczna uroczystość odpustowa, zbiegła się z jeszcze jednym ważnym dla nas wydarzeniam. Syn ziemi korczyńskiej - ks. prał. Kazimierz Kaczor przeżywał Złoty Jubileusz swojego kapłaństwa.  Czcigodny Jubilat tak opisuje niniejsze wydarzenie: "26 czerwca 1966 rok...

więcej »

PANIE, TY WIESZ, ŻE CIĘ KOCHAM! NOWENNA...

img_5647.jpg

W wigilię uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła (28.VI 2016r.) przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej nowennę próśb i podziękowań przez przyczynę św. J.S. Pelczara. Mszy świetej koncelebrowanej przewodniczył ks. Krzysztof Szybiak - wikariusz parafii Jódłówka, który do zgromadzonych wiernych skierował Słowo Boże. Podczas homilii ks. Krzysztof zaprosił każdego uczestnika Eucharystii, aby odpowiedział w swoim sercu na pytanie, które Chrystus trzykrotnie postawił św. Piotrowi: "Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie?" (J 21,16). 

Poruszona powyżej kwestia, to szansa dla każdego z nas, aby zajrzeć w głębię swojego serca i spróbować odnaleźć rozwiązanie na postawiony przez Chrystusa problem. Zbawiciel zaprasza codziennie każdego, abyśmy stawali w praw...

więcej »

W CZASIE WAKACJI PAMIĘTAMY O PANU BOGU...

img_5605.jpg

24 czerwca 2016r. dzieci i młodzież Zespołu Szkół w Korczynie, wspólnie z nauczycielami i rodzicami uczestniczyli we Mszy świętej, dziękując Panu Bogu za doświadczenia minionego roku szkolnego. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Edward Sznaj - proboszcz i kustosz naszego sanktuarium. Słowo Boże do zgromadzonych uczestników liturgii wygłosił ks. Łukasz Staszewski - wikariusz naszej parafii, który podczas kazania przypomniał wszystkim zebranym, że nie ma wakacji od Boga. Podczas homilii mogliśmy usłyszeć: "(...) na rozpoczęcie wakacji Pan Bóg daje nam konkretną lekcję. Pokazuje nam co zrobić, aby czas wakacji nie był zmarnowany. Daje nam jako przykład dwóch wielkich ludzi: przykład św. Jana Chrzciciela, który swoją postawą przygotowywał drogę do ludzkich serc...

więcej »

Z JEZUSEM NA WAKACJE... GRUPA ŚW. J.S. PELCZARA...

img_5455.jpg

Za nami kolejny rok zmagań w grupie św. J.S. Pelczara. Wraz z młodzieżą 23 czerwca 2016r. zebraliśmy się na uroczystej Mszy świętej o godz. 18:00, aby podziękować Panu Bogu za wszelkie dary łaski, które stały się naszym udziałem w minionym roku formacji. Równocześnie w sercu każdego z nas rodziła się intencja modlitwy o dar Bożego błogosławieństwa i opieki naszego św. patrona J.S. Pelczara na zbliżający się czas odpoczynku wakacyjnego.

Bezpośrednio po zakończonej Mszy św. udaliśmy się do domu "Księży Emerytów "Emaus",  aby tam w zaciszu altany, przy radosnych śpiewach, wesołej zabawie i smacznej kiełbasie wejść w niezwykły nastrój okresu wakacyjnego. Wspólne przebywanie, będące zwieńczeniem i okazją do podsumowania razem przeżytych chwil, zakończyliśmy modlitwą...

więcej »

DZIECI Z PRZEDSZKOLA "MISIA USZATKA" DZIĘKUJĄ...

img_5099.jpg

W czwartek 23 czerwca 2016r. nasi najmłodsi parafianie z Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka, pod opieką wychowawców pomaszerowały na swoją uroczystą Mszę świętą, wieńczącą kolejny rok nauki. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Edward Sznaj - proboszcz naszej parafii, który do zgromadzonych dzieci i ich rodziców skierował okolicznościowe Słowo Boże.

Wspólne spotkanie dzieci, rodziców, nauczycieli i dyrekcji przedszkola w naszym sanktuarium, stało się doskonałą okazją do podziękowania sobie i Panu Bogu za radośnie przeżyty czas kończącego się roku nauki. Swoją wdzięczność dzieci wyraziły poprzez aktywne przeżywanie liturgii oraz pięknie przygotowany śpiew. 

więcej »

DZIĘKCZYNIENIE DZIECI Z OCHRONKI ZA ROK NAUKI...

img_5053.jpg

21 czerwca 2016r. dzieci z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek w Korczynie zebrały się w kościele parafialnym na uroczystej Mszy świętej, aby podziękować Panu Bogu za opiekę i otrzymane łaski, jakie stały się ich udziałem w kończącym się roku przedszkolnym. Mszy świętej dziękczynnej przewodniczył ks. Łukasz, który podczas kazania zaprosił przedszkolaków i ich rodziców do złożenia dziękczynienia za otrzymane Boże dary oraz zachęcił, aby na czas wakacji każdy zaprosił Pana Boga do swojego życia.

Podczas Mszy świętej, dzieci starały się wyrazić swoją wdzięczność za kończący się rok nauki, poprzez piękną oprawę liturgiczną, którą przygotowały wraz z s. Dorotą Wroną - Dyrektorem Przedszkola Sióstr Służebniczek.

więcej »

DOMOWY KOŚCIÓŁ POKONUJE GÓRĘ LIWOCZ

liwocz.jpg

Dawanie świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi oraz propagowanie kultury opartej na zasadach chrześcijańskich, to tylko niektóre cele i zadania Domowego Kościoła, jakie są realizowane w każdej wspólnocie założonej przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. 

Również nasza wspólnota Domowego Kościoła, którą tworzą krąg św. Michała Archanioła oraz bł. ks. Bronisława Markiewicza postanowiła wraz z opiekunem ks. Dariuszem i rodzinami z kręgu św. Jana Pawła II w dniu 12.06.2016r., dać piękne świadectwo i propagować kulturę chrześcijańską podczas wspólnego wyjazdu w urocze okolice powiatu Jasielskiego. Naszym celem była Góra Liwocz. To właśnie tam mogliśmy podziwać piękno przyrody oraz umacniać więzi z Bogiem i dru...

więcej »

ERM Z WIZYTĄ W KRYNICY ZDROJU...

img_4903.jpg

W dniach 14-15 czerwca 2016r. dzieci z ERM wraz z opiekunami uczestniczyły w wycieczce do Krynicy Zdroju. Zwiedzanie rozpoczęliśmy w miejscowości Kamienna, gdzie obejrzeliśmy zabytkowe ule. Pan przewodnik opowiedział nam wiele ciekawostek o pszczołach i patronie pszczelarzy - św. Ambrożym. Po zwiedzaniu zostaliśmy zaproszeni na degustację miodów, od których ciężko było się odkleić. Następnym punktem naszej wycieczki była Jaworzyna Krynicka, na którą wjechaliśmy koleją gondolową, by podziwiać piękne widoki naszej polskiej ziemi. Po powrocie do Krynicu Zdroju udaliśmy się na pyszne lody i Górę Parkową, korzystając oczywiście z kolejki linowej. Tam czekały na nas rajskie ślizgawki i zaczęło się szaleństwo w filcach na śliskich torach, gdzie każdy poczuł wiatr we wło...

więcej »

MŁODZIEŻ NA OBOZIE W TYLAWIE...

img_4340.jpg

W dniach 10-12 czerwca 2016r. młodzież z grupy św. J.S. Pelczara wybrała się na obóz pod namioty do malowniczo położonej miejscowości na terenie Beskidu Niskiego, Tylawy. Już sam początek wyprawy wskazywał, że będą to niezapomniane chwile.

Około godz. 14:00 zgromadziliśmy się pod kościołem parafialnym w Korczynie, aby stąd wyruszyć w podróż. Po przybyciu do Tylawy, musieliśmy się zmierzyć z deszczową aurą. Jednakże, nasz św. rodak J.S. Pelczar, jak zwykle czuwał nad nami. Chociaż trochę przemoczeni, ale nadal przepłnieni entuzjazmem przed czekającymi nas wydarzeniami, ukryliśmy się w domku przy plebanii, aby tam przeczekać deszczową nawałnicę. Po kilkunastu minutach, kiedy na niebie ukazało się słońce, udaliśmy się do naszych namiotów, aby rozpocząć wspólne biw...

więcej »

DRODZY PARAFIANIE I SYMPATYCY NASZEJ PARAFII!!

img_4968.jpg

W imieniu Księdza Proboszcza i Rady Parafialnej składamy serdeczne podziękowania za złożone dotychczas ofiary na remont kościoła p.w. M.B. Królowej Polski, który jest zarazem Sanktuarium Świętego Biskupa J.S. Pelczara. Nasza świątynia o ponad 100-letniej historii jest efektem duchowej i materialnej wdzięczności Panu Bogu za liczne dary, w tym osobę naszego orędownika św. Biskupa J.S. Pelczara. Kościół parafialny jest dziełem świętego Biskupa, które powstało w czasach trudu i wyrzeczeń. Dzieło to zostało zrealizowane dzięki pracy, ofiarności i wytrwałości mieszakńców Korczyny. Jest symbolem naszej duchowej siły i charakteru. Ta piękna świątynia, która jest zabytkiem, przyciąga pielgrzymów i turystów z całej Polski, a także spoza jej granic, stając się w ten spos&o...

więcej »

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA W SPORNEM...

img_3814.jpg

31 maja w liturgii Kościoła wspominamy święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Liturgiczne wspomnienie nawiedzenia przez Maryję św. Elżbiety, wywodzi się z religijności chrześciajńskiego Wschodu. Uroczystość tę wprowadził do zakonu franciszkańskiego św. Bonawentura w 1263r.  Kiedy zaś w  1389r. powstała wielka schizma na Zachodzie, święto to rozszerzył na cały Kościół papież Bonifacy IX, aby uprosić za przyczyną Maryi jedność w Kościele Chrystusowym. 

Święto Nawiedzenia obchodzimy w okresie między uroczystościami Zwiastowania Pańskiego i narodzenia św. Jana Chrzciciela. W ten sposób wspominamy przede wszystkim spotkanie Mesjasza ze swoim poprzednikiem - Janem Chrzcicielem. Jest to także spotkanie dwóch matek. 

Według tradycji scena nawiedzenia miała mie...

więcej »

KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA...

img_3536.jpg

26 maja 2016r. dla Kościoła katolickiego, to szczególny dzień. W tym dniu każdy chrześcijanin, będący autentycznym uczniem Chrystusa, oddaje Bogu cześć i uwielbienie za Jego obecność pośród swego ludu w znaku Eucharystii. 

Swoją wiarę w Boga ukrytego pod postaciami eucharystycznymi postanowiła zaafirmować młodzież z naszej parafii, która jak co roku, wybrała się do Rzeszowa na koncert "Jednego Serca Jednego Ducha". Podczas koncertu, zgromadzeni w liczbie kilkudziesięciu tysięcy młodzi ludzie, pragnęli pokazać jak piękna może być muzyka religijna, która swe aspiracje czerpie z Ducha Bożego, jak można przy niej się bawić i odnaleźć swoją godność i miejsce w Bożej wspólnocie. 

więcej »

ZAGRODY NASZE WIDZIEĆ PRZYCHODZI... BOŻE CIAŁO...

img_3408.jpg

W czwartek 26 maja przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało. 

Wymową święta Bożego Ciała jest danie świadectwa naszej wiary poprzez udział w procesji Najświętszego Sakramentu, która jest niejako obrazem naszego życia. Gdyż tak jak my w pielgrzymce naszego życia przemierzamy wiele dróg, krocząc dzień po dniu do wyznaczonego nam celu, tak Chrystus w Uroczystość Bożego Ciała pielgrzymuje do nas wychodząc na drogi naszej parafii, aby być bliżej nas, naszego życia przepełnionego trudem, wysiłkiem. Przepełnionego wieloma problemami, kłopotami rodzinnymi, a czasem cierpieniem i bólem. I w takie nasze życie chce wejść Jezus, aby nadać mu właściwego sensu, przypomniając nam, że w tej ziemskiej pielgrzymce nie jesteśmy sami. 

Uroczyst...

więcej »

Na skróty

Korczyna


Niedziela: 7:30, 9:00, 11:00, 16:00
W dni powszednie: 6:30,
18:00 (lato), 17:00 (zima)

Sporne


Niedziela: 10:00

Podzamcze


Niedziela: 8:30

URZĄD PARAFIALNY KORCZYNA


PROBOSZCZ
ks. Edward Sznaj

Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do soboty


latem: od 16:30 - 17:30
zimą: od 15:50 - 16:30


Nieczynna w pierwszy czwartek i piątek miesiąca

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. M.B. Królowej Polski
i Sanktuarium
św. Bpa. J.S.Pelczara

ul. Biskupa S. Pelczara 11
38-420 Korczyna

Ks. Proboszcz Edward Sznaj
tel.: 13 43-540-19

Wikariusze:
ks. Łukasz Staszewski
ks. Dariusz Cichowlaz

Email: sanktuarium.korczyna@gmail.com

Słuchaj transmisji w radiu Fara


Następna transmisja z naszego Sanktuarium:
28.01.2019, o godz 17:00