Aktualności

ŚLADAMI ŚW. JANA PAWŁA II. DZIEŃ PAPIESKI...

img_6397.jpg

"Jan Paweł II - bądźcie świadkami miłosierdzia!" - to hasło XVI Dnia Papieskiego, który obchodziliśmy w kościołach naszej ojczyzny 9 października 2016r. Tegoroczne jego obchody przypadły na czas szczególny, albowiem przeżywamy we wspólnocie Kościoła zwołany przez Ojca Świętego Franciszka Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, którego mottem są słowa: "Miłosierni jak Ojciec".

W naszej parafii dzień ten, zapisał się w pamięci wiernych w szczególny sposób. Dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych (ERM) przygotowały wraz z s. Anną Maciną uroczystą oprawę Mszy świętej. W tym dniu została również zorganizowana przez naszą młodzież zbiórka na program stypendialny, inspirowana przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia", która wspiera stypendiami zdolną młodzież z rodzin u...

więcej »

GOŚCIMY RADIO FARA...

img_6233.jpg

W piątek, 8 października 2016r., wraz z młodzieżą z naszej parafii należącą do grupy św. J.S. Pelczara, zgromadziliśmy się na kolejnym spotkaniu formacyjnym, które zostało ubogacone obecnością p. Magdaleny Kandefer - pracownika naszej archidiecezjalnej rozgłośni "Radio Fara". Podczas spotkania z p. Magdaleną, każdy uczestnik spotkania mógł się podzielić swoim doświadczeniem budowania wspólnoty z Bogiem i drugim człowiekiem w ramach działalości grupy oraz dać świadectwo, czym ona dla niego jest i co go motywuje do angażowania się w życie niniejszej wspólnoty.

Po zakończonej audycji radiowej, młodzież ze wspólnoty św. biskupa Pelczara, w ramach pogodnego wieczoru, poprzez wspólne zabawy, śpiewy i modlitwę, po raz kolejny mogła się przekonać, ile pozytywnych wart...

więcej »

RÓŻANIEC W DŁONIACH DZIECI KOMUNIJNYCH ...

img_6459.jpg

Przybliżający się do nas 2017r. to czas, kiedy wraz z całym Kościołem będziemy obchodzili 100. rocznicę objawień Matki Bożej z Fatimy. Już teraz Kościół Święty przygotowuje nas do tego wzniosłego wydarzenia, przypadającego na dzień 13 maja 2017r., poprzez 9. miesięczną Wielką Nowennę Fatimską, zanosząc swoje usilne prośby, przez przyczynę Matki Bożej Fatimskiej, która ilekroć objawiała się Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie na szczycie zbocza Cova da Iria, trzymała zawsze w swych dłoniach różaniec, prosząc dzieci o jego odmawianie: "Módlcie się, módlcie się wiele. Czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, gdyż nie ma nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił".

Miesiąc październik, to szczególny czas poświęcony modlitwie różańcowe...

więcej »

NA DRODZE DOJRZEWANIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO...

img_6088.jpg

Każdy człowiek na przestrzeni swojego życia, dojrzewa zarówno w sferze intelektualnej, jak i duchowej. Niniejszą sytuację można zaobserwować chociażby w życiu młodego chrześcijanina, który wraz z upływem lat coraz bardziej zostaje wtajemniczany w życie wspólnoty Kościoła, stając przed szansą pogłębienia swojej więzi z Bogiem. 

Poszczególne etapy dojrzewania duchowego i intelektualnego w sposób szczególny możemy zaobserwować u dzieci i młodzieży szkolnej. To właśnie oni, najpierw jako małe dzieci przez głos swoich rodziców w sakramencie chrztu świętego, zostają zaproszeni do szczególnej relacji bliskości z Bogiem. Następnie przychodzi czas dalszego dojrzewania duchowego, poprzez czynione w wczesnoszkolnym wieku przygotowania do przyjęcia sakramentu pierwszej spo...

więcej »

RADOŚĆ WSPÓLNOTY. KRUCJATA EUCHARYSTYCZNA!

100_5925.jpg

"Radosnego dawcę miłuje Bóg" (2Kor 9,7). Powyższe słowa, zaczerpnięte z listu św. Pawła Apostoła do Kościoła w Koryncie, w sposób najwłaściwszy oddają atmosferę, jaka towarzyszyła dziewczętom naszej parafii, należącym do Krucjaty Eucharystycznej, które w sobotnie październikowe popołudnie, zgromadziły się na placu Domu Księży Emerytów "Emaus" w Korczynie, na wspólnym grillowaniu i zabawach.

Każdy z nas potrzebuje drugiego człowieka, potrzebuje przynależności do grupy osób o podobnych ideałach i aspiracjach. Stąd też natualną konsekwencją w życiu każdego z nas jest zrzeszanie się w ściścle określonych grupach, w celu rozwijania swoich zdolności, relacji z drugim człowiekiem i z Panem Bogiem.

Krucjata Eucharystyczna, to jedna z grup duszpasterskich działająca w...

więcej »

ODNALEŹĆ WŁAŚCIWĄ DROGĘ...NOWENNA...

img_6076.jpg

Święty Józef Sebastian Pelczar to dla wielu z nas Patron na dzisiejsze, trudne czasy. Do dziś dnia odkrywamy tajmnice Jego bogatego życia duchowego i z całą pewnością możemy stwierdzić, że był nieprzeciętnym biskupem. Jednakże św. Józef Sebastian to przede wszystkim duchowy ojciec kapłanów i świeckich. To z myślą o nas wszystkich studiował i pisał, modlił się, umartwiał i zabiegał o pogłębienie swojej wiedzy i wiary. Stąd też, każdy z nas staje dziś przed niebywałą szansą zaczerpniecia z bogatej spuścizny życia duchowego przemyskiego biskupa i odnalezienia odpowiedzi na nurtujące go pytania. 

Czerpanie z bogatych zasobów duchowości św. biskupa Pelczara staje się udziałem naszej wspólnoty parafialnej 28. dnia każdego miesiąca, kiedy to gromadzimy się w prafialny...

więcej »

ŚLADAMI ŚW. STANISŁAWA KOSTKI...

img_6029.jpg

W dniach 15.09 - 18.09 2016r. w naszej parafii przeżywaliśmy Triduum ku czci św. Stanisława Kostki. Dla naszej wspólnoty parafialnej, a zwłaszcza dla młodzieży gimnazjalnej był to czas wspólnej modlitwy, refleksji, etap dojrzewania w wierze i powierzenia się opiece tego niezawodnego Patrona.

Jak co roku, w te dni nasza świątynia zgromadziła młodzież, która pod duchową opieką ks. Dariusza Cichowlaza, przybyla do naszej świątyni, aby zawierzyć swoje młode życie św. Stanisławowi Kostce - patronowi dzieci, młodzieży i Polski.

Każdy z dni Triduum ku czci św. Stanisława Kostki, gromadził młodzież poszczególnych klas gimnazjalnych, dla których uczestnictwo w Eucharsytii i nabożeństwach, było wyraźnym znakiem, że nadchodzi wytężony czas pogłębiania relacji z Panem Bo...

więcej »

KRZYŻ ZAPROSZENIEM NA SZCZYT...

img_5984.jpg

Krzyż, to szczególny znak dla ludzi wiary. To właśnie w nim upatrujemy symbol odkupienia, zwycięstwa życia nad śmiercią, zwycięstwa Boga nad szatanem. O Jego wielkiej roli, jaką odegrał w historii zbawienia, każdy wierzący przypomina sobie 14 września, kiedy w Kościele katolickim obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego. To właśnie w tym znaku Kościół widzi ołtarz, na którym Syn Boży dokonał zbawienia świata. Znak ten od śmierci Pana Jezusa na Golgocie stał się również symbolem najwyższej miłości i ofiary. 

Całe życie chrześcijańskie powinno być wpisane w krzyż, powinno być umieraniem dla grzechu, aby żyć tylko dla Boga. Św. Paweł pisze: "świat ma być ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata" (Ga 6,14), a sam Chrystus wzywa: "kto chce pójść za Mną, niech za...

więcej »

ROZPOCZYNAMY PRACĘ W GRUPACH PARAFIALNYCH...

img_5976.jpg

8 września 2016r.  w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, uroczystą Mszą św., której przewodniczył ks. Dariusz Cichowlaz, rozpoczęliśmy kolejny rok pracy formacyjnej grup duszpasterskich działających w naszej parafii. Pdczas Mszy Świętej ks. Dariusz zaprosił wszystkich do pełnego zaangażowania się w trud rozwoju swojej relacji z Panem Bogiem i pogratulował tym wszystkim, którzy nie wstydzą się przynależności do wspólnot chrześciajńskich i akywnego uczestnictwa w życiu parafii.

Wszystkim grupom duszpasterkim na rozpoczynający się rok pracy formacyjnej, życzymy obfitości darów Ducha Świętego w podejmowanych inicjatywach oraz nieustannego wstawiennictwa naszego Patrona św. J.S. Pelczara.

więcej »

Z PANEM BOGIEM W NOWY ROK SZKOLNY...

img_5912.jpg

Po zasłużonym wakacyjnym odpoczynku 1 września przyszedł czas, by młodzież i najmłodsi uczniowie wyruszyli z Bożym błogosławieństwem do nowych zadań szkolnych. Tego dnia, od uroczystej Eucharystii sprawowanej w naszym kościele przez ks. prałata Edwarda Sznaja - proboszcza naszej parafii, rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny i katechetyczny, modląc się za dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników szkół o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo oraz dary Ducha Świętego na kolejny rok zmagań dydaktyczno-wychowawczych.

Podczas Mszy św. ks. Dariusz Cichowlaz - wikariusz, skierował do wszystkich zebranych Słowo Boże, podkreślając w nim znaczenie szkoły w życiu każdego człowieka. Zachęcił, aby każdy pomyślał i odpowiedział sobie na pytanie: Po co chodzę do szkoły?

Po ...

więcej »

WPATRZENI W SERCE JEZUSA...

20160828_164020.jpg

28 sierpnia 2016r. w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy nowennę próśb i podziękowań przez przyczynę św. J.S. Pelczara. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Sebastian Lasota - wikariusz parafii w Zręcinie. 

Przeżywając naszą co miesięczną nowennę, po raz kolejny nasza wspólnota parafialna mogła wniknąć w bogatą duchową spuściznę Syna Ziemi Korczyńskiej i zobaczyć drogę, jaką w swym życiu przebył św. J.S. Pelczar, realizując Boże wezwanie  do świętości. Równocześnie, każdy z nas stanął przed szansą, aby ponownie  uświadomić sobie, że celem życia każdego z nas, jest spotkanie się z Bogiem Ojcem w niebie, a środkiem do tego prowadzącym jest trwanie na modlitwie, prowadzące do umiłowania Serca Zbawiciela.

więcej »

BÓG LICZY NA CIEBIE! ŚDM W KRAKOWIE...

13898507_701930829945691_1494254588_o.jpg

W dniach 29-31 lipca 2016r. wraz z przedstawicielami naszej młodzieży uczestniczyliśmy w spotkaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem w ramach ŚDM w Krakowie. Tegorocznemu spotkaniu młodych ludzi z całego świata z następcą św. Piotra towarzyszyło hasło "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7). Papież Franciszek wybrał na motto piąte z ośmiu błogosławieństw, wypowiedzianych przez Jezusa w Jego Kazaniu na brzegu Jeziora Galilejskiego. Chciał przez to podkreślić wagę słów Chrystusa na temat istoty szczęścia, bo to one są sercem nauczania naszego Pana. Jezus, w swoim pierwszym Kazaniu, zostawił nam osiem wskazówek postaw, przybliżających ludzi do Królestwa Niebieskiego. 

Od kilku tygodni każdy z nas żyje już tylko dobrymi, wzruszającymi wsp...

więcej »

W RĘKACH MIŁOSIERNEGO GARNCARZA...

img_5852.jpg

28 lipca 2016r. po raz kolejny w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy nowennę próśb i podziękowań przez przyczynę św. J.S. Pelczara. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Piotr Stefański - wikariusz parafii Grodzisko Dolne, który do zgromadzonych wiernych skierował Słowo Boże. Podczas homilii kaznodzieja przybliżył słuchaczom treść pierwszego czytania liturgii Mszy św., (Jer 18, 1-6), przedstawiającego Boga, który jako Garncarz zatroskany o los swojego stworzenia, z miłosierdziem pochyla się nad swoim dziełem.

Bóg nieustannie "urabia" nasze człowieczeństwo, które jak potłuczony gliniany garnek potrzebuje interwencji garncarza. Jednakże, Bogu - Garncarzowi nie chodzi o skopiowanie wcześniejszej wersji garnka, lecz utworzenie z tego co ma do dyspozycj...

więcej »

RADOSNE SPOTKANIE DOMOWEGO KOŚCIOŁA...

img_5840.jpg

25 lipca 2016r. rodziny z naszej parafii zaangażowane we wspólnotę Domowego Kościoła zgromadziły się na Mszy św. i spotkaniu przy ognisku, aby poczuć radość z bycia ze sobą i Ruchu Oazy Rodzin. Spotkanie to stało się okazją do pogłębienia istniejących już relacji oraz wymiany doświadczeń związanych z wypełnianiem zobowiązań, wynikających z przynależności do Domowego Kościoła.

więcej »

IDZIEMY DO MATKI CZĘSTOCHOWSKIEJ...

wp_20160708_10_30_59_pro.jpg

W dniach 4-15 lipca 2016r. po raz 36. wyruszyli pątnicy Przemyskiej Pieszej Pielgrzymki na szlak pielgrzymi, aby przeżyć "rekolekcje w drodze". Tegorocznemu pielgrzymowaniu towarzyszyło hasło zaczerpnięte z Kazania na Górze: "Błogosławieni miłosierni". Wsłuchując się w konferencje, medytacje i homilie, będące nieodłącznymi punktami każdego dnia, mogliśmy dokładnie przemedytować sens owego błogosławieństwa i zaczerpnąć inspirację, jak owym wskazaniem ewangelicznym żyć na codzień. Zwieńczeniem całego pielgrzymiego trudu stało się spojrzenie w Cudowne Oblicze Pani Jasnogórskiej i doświadczyenie Jej matczynej miłości i ukojenia. 

W tegorocznej 36. Przemyskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę uczestniczyło wielu ludzi z różnych zakątków naszej diecezji, jak i spoza...

więcej »

ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA...

img_5720.jpg

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, to szczególny czas w życiu naszej parafii. W tym dniu (29 czerwca) nasza korczyńska wspólnota przeżywała odpust parafialny, dziękując Panu Bogu za życie i heroiczną postawę wiary świętych Męczenników. W duchu dziękczynienia, w tym wyjątkowym czasie spoglądaliśmy na życie św. Piotra, ucznia wybranego przez Jezusa do pełnienia posługi pryamtu w Kościele oraz św. Pawła, gorliwego misjonarza, który w bardzo wielu miejscach głosił Ewangelię i zakładał Kościoły. 

Tegoroczna uroczystość odpustowa, zbiegła się z jeszcze jednym ważnym dla nas wydarzeniam. Syn ziemi korczyńskiej - ks. prał. Kazimierz Kaczor przeżywał Złoty Jubileusz swojego kapłaństwa.  Czcigodny Jubilat tak opisuje niniejsze wydarzenie: "26 czerwca 1966 rok...

więcej »

PANIE, TY WIESZ, ŻE CIĘ KOCHAM! NOWENNA...

img_5647.jpg

W wigilię uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła (28.VI 2016r.) przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej nowennę próśb i podziękowań przez przyczynę św. J.S. Pelczara. Mszy świetej koncelebrowanej przewodniczył ks. Krzysztof Szybiak - wikariusz parafii Jódłówka, który do zgromadzonych wiernych skierował Słowo Boże. Podczas homilii ks. Krzysztof zaprosił każdego uczestnika Eucharystii, aby odpowiedział w swoim sercu na pytanie, które Chrystus trzykrotnie postawił św. Piotrowi: "Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie?" (J 21,16). 

Poruszona powyżej kwestia, to szansa dla każdego z nas, aby zajrzeć w głębię swojego serca i spróbować odnaleźć rozwiązanie na postawiony przez Chrystusa problem. Zbawiciel zaprasza codziennie każdego, abyśmy stawali w praw...

więcej »

W CZASIE WAKACJI PAMIĘTAMY O PANU BOGU...

img_5605.jpg

24 czerwca 2016r. dzieci i młodzież Zespołu Szkół w Korczynie, wspólnie z nauczycielami i rodzicami uczestniczyli we Mszy świętej, dziękując Panu Bogu za doświadczenia minionego roku szkolnego. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Edward Sznaj - proboszcz i kustosz naszego sanktuarium. Słowo Boże do zgromadzonych uczestników liturgii wygłosił ks. Łukasz Staszewski - wikariusz naszej parafii, który podczas kazania przypomniał wszystkim zebranym, że nie ma wakacji od Boga. Podczas homilii mogliśmy usłyszeć: "(...) na rozpoczęcie wakacji Pan Bóg daje nam konkretną lekcję. Pokazuje nam co zrobić, aby czas wakacji nie był zmarnowany. Daje nam jako przykład dwóch wielkich ludzi: przykład św. Jana Chrzciciela, który swoją postawą przygotowywał drogę do ludzkich serc...

więcej »

Z JEZUSEM NA WAKACJE... GRUPA ŚW. J.S. PELCZARA...

img_5455.jpg

Za nami kolejny rok zmagań w grupie św. J.S. Pelczara. Wraz z młodzieżą 23 czerwca 2016r. zebraliśmy się na uroczystej Mszy świętej o godz. 18:00, aby podziękować Panu Bogu za wszelkie dary łaski, które stały się naszym udziałem w minionym roku formacji. Równocześnie w sercu każdego z nas rodziła się intencja modlitwy o dar Bożego błogosławieństwa i opieki naszego św. patrona J.S. Pelczara na zbliżający się czas odpoczynku wakacyjnego.

Bezpośrednio po zakończonej Mszy św. udaliśmy się do domu "Księży Emerytów "Emaus",  aby tam w zaciszu altany, przy radosnych śpiewach, wesołej zabawie i smacznej kiełbasie wejść w niezwykły nastrój okresu wakacyjnego. Wspólne przebywanie, będące zwieńczeniem i okazją do podsumowania razem przeżytych chwil, zakończyliśmy modlitwą...

więcej »

DZIECI Z PRZEDSZKOLA "MISIA USZATKA" DZIĘKUJĄ...

img_5099.jpg

W czwartek 23 czerwca 2016r. nasi najmłodsi parafianie z Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka, pod opieką wychowawców pomaszerowały na swoją uroczystą Mszę świętą, wieńczącą kolejny rok nauki. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Edward Sznaj - proboszcz naszej parafii, który do zgromadzonych dzieci i ich rodziców skierował okolicznościowe Słowo Boże.

Wspólne spotkanie dzieci, rodziców, nauczycieli i dyrekcji przedszkola w naszym sanktuarium, stało się doskonałą okazją do podziękowania sobie i Panu Bogu za radośnie przeżyty czas kończącego się roku nauki. Swoją wdzięczność dzieci wyraziły poprzez aktywne przeżywanie liturgii oraz pięknie przygotowany śpiew. 

więcej »

Na skróty

Korczyna


Niedziela: 7:30, 9:00, 11:00, 16:00
W dni powszednie: 6:30,
18:00 (lato), 17:00 (zima)

Sporne


Niedziela: 10:00

Podzamcze


Niedziela: 8:30

URZĄD PARAFIALNY KORCZYNA


PROBOSZCZ
ks. Edward Sznaj

Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do soboty


latem: od 16:30 - 17:30
zimą: od 15:50 - 16:30


Nieczynna w pierwszy czwartek i piątek miesiąca

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. M.B. Królowej Polski
i Sanktuarium
św. Bpa. J.S.Pelczara

ul. Biskupa S. Pelczara 11
38-420 Korczyna

Ks. Proboszcz Edward Sznaj
tel.: 13 43-540-19

Wikariusze:
ks. Łukasz Staszewski
ks. Dariusz Cichowlaz

Email: sanktuarium.korczyna@gmail.com

Słuchaj transmisji w radiu Fara


Następna transmisja z naszego Sanktuarium:
28.03.2019, o godz 17:00