Aktualności

BÓG SIĘ RODZI, MOC TRUCHLEJE...

img_0874_1.jpg

"Oto zwiastuję wam radość wielką..., dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan"

(Łk 2, 10-11).

Za nami Adwent, roraty, rekolekcje, czas duchowego przygotowania na przyjście Zbawiciela. Wypatrujemy pierwszej gwiazdki zasiadając w gronie najblizszych do świątecznego stołu. 

W ręku opłatek, serdeczne życzenia, wspólne rozmowy i kolędowanie. Zapach choinki, a pod nią prezenty. O północy uroczysta Pasterka. Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy czas w roku. Dla wielu osób rodzinna atmosfera, choinka i prezenty to coś, na co czekają przez cały rok. Nie można jednak zapominać, że nie byłoby tych świąt, gdyby nie wydarzenie sprzed przeszło dwóch tysięcy lat. W stajni, ubóstwie i chłodzie, przed dwoma tysiącami lat narodził się O...

więcej »

PRZEŻYWAMY OTWARCIE ROKU MIŁOSIERDZIA...

img_0668.jpg

"Pragnę, aby pierwsza Niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W tym dniu otwrte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Każda dusza. która przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski" (Dz. 699). 

Te słowa, wypowiedziane przez Chrystusa stają się szczególnie aktulane w dobie

obecnego czasu. 8 grudnia 2015r. wraz z całym Kościołem Świętym rozpoczęliśmy obchody Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia. Jest to dla każdego z nas szczególny czas. W ...

więcej »

WDZIĘCZNI ZA DAR BOŻEGO MIŁOSIERDZIA...

img_0609.jpg

11 grudnia 2015r. odbyła się tradycyjnie nasza comiesięczna Droga Krzyżowa  w plenerze. Przeżywając ją wspólnie we wspólnocie parafialnej, jak i wśród zaproszonych pątników, pragnęliśmy podziękowań Panu Bogu, za kolejny święty czas, jaki został nam podarowany przez Kościół Święty, a którm jest rozpoczęty 8 grudnia Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W tym czasie, pragniemy nie tylko częściej sięgać do zdojów Miłosierdzia, które rozlewa się na człowieka w saramencie pokuty i pojednania, ale czujemy się zobowiązani poznawać i głosić naukę Kościoła na temat Miłosierdzia Bożego, i tą nauką żyć na co dzień. Jak bowiem powiedział  Pan Jezus do św. s. Faustyny: "Ile razy chcesz mi sprawić radość - to mów światu o Moim wielkim i niezgłębionym Miłosierdziu".

 

Twe mił...

więcej »

RADOSNE SPOTKANIE MINISTRANTÓW...

img_0428.jpg

9 grudnia 2015r. ministranci z naszej parafii, pełniący służbę liturgiczną w kościele parafialnym, jak i w kościołach dojazdowych na Spornem i Podzamczu uczestniczyli we Mszy świętej roratniej oczekując na spotkanie ze św. Mikołajem. Po zakończonej Eucharystii ks. Dariusz Cichowlaz - opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii, zaprosił chłopców do domu parafialnego, gdzie każdego ministranta czekała miła niespodzianka. Wszyscy dobrze się bawili, pozostawiając w swoim umyśle i sercu miłe wspomnienia ze wspólnie spedzonego wieczoru.

więcej »

ZABAWA ANDRZEJKOWO-MIKOŁAJKOWA W ERM...

100_5392.jpg

Przed rozpoczęciem Adwentu, w sobotnie popołudnie, z okazji św. Andrzeja, w przedszkolu u sióstr Służebniczek, spotkały się dziewczynki z ERM na zabawie andrzejkowej. Każda okazja jest dobra do tego, aby wspólnie spotkać się, umcnić wzjemne więzi koleżeńskie, scaliś się w grupie, do której sie należy. Nie zabrakło wróżb traktowanych naturalnie z przemrużeniem oka, konkursów, słodkości no i oczywiscie odwiedzin św. Mikołaja. 

więcej »

OBCHODY 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI...

img_0412.jpg

W niedzielę 6 grudnia, w naszym korczyńskim Sanktuarium św. J.S. Pelczara, uroczystą Eucharystią połączoną z obrzędem zapalenia "Świecy Jubileuszowej", przekazanej każdej parafii przez ks. abp Józefa Michalika, zainaugurowano obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. 

Podczas Mszy świętej nastąpiło uroczyste zapalenia "Jubileuszowej Świecy", która ma być znakiem trwającego "Roku Jubileuszowego"

We wstępie Mszy świętej Ksiądz Proboszcz stwierdził, że rozpoczęty "Rok Jubileuszowy" jest wielkim darem dla Polski i każdego z nas. W tej dacie splatają się bowiem trzy początki: Kościoła, państwa i narodu. Dlatego też, niemożliwym staje się zrozumienie dziejów Polski bez Chrystusa. 

"Przeżywane przez nas uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski łączą się w rozpoczyn...

więcej »

CZEKAM NA CIEBIE JEZU MÓJ MAŁY...

img_0387.jpg

ADWENT TO NIEUSTANNA TĘSKNOTA ZA BOGIEM

I NA JEGO PRZYJŚCIE W MODLITWIE CZUWANIE

  TO BOŻA MIŁOŚĆ STOI ZA PROGIEM

TO SŁOWO BOŻE KTÓRE CIAŁEM SIĘ STANIE...

Rozpoczęliśmy Adwent - czas radosnego i duchowego oczekiwania, czas który budzi w nas uczucia tęsknoty i nadziei, czas jakże podobny do całego ludzkiego życia, które jest oczekiwaniem na pełne spotkanie z Bogiem. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. Niech to będzie czas naszego osobistego przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenia poprzez gorliwszą modlitwę, dobre uczynki i adwentowe postanowienia. Pamiętajmy, że kiedyś trzeba będzie stanąć przed Panem z dobrymi uczynkami, dlatego sta...

więcej »

ANDRZEJKI W GRUPIE ŚW. J.S. PELCZARA...

img_0356.jpg

28 listopada 2015r. młodzież z grupy św. J.S. Pelczara uczestnictwem we Mszy Świętej nowennowej rozpoczęła obchody tegorocznych "Andrzejek". Po zakończonej uczcie duchowej, wspólnie z młodzieżą przenieśliśmy się do puktu parafialnego, aby tam poprzez wspólną zabawę, tańce i śpiewy podziękować Panu Bogu za kolejny rok pracy formacyjnej naszej grupy. Dodatkowo, nasza radość została spotęgowana imieninami, które obchodziła jedna z osób naszej grupy, której składamy najserdeczniejsze życzenia i polecamy Ją w modlitwie Wszechmogącemu Bogu przez przyczynę św. J.S. Pelczara, patrona naszej grupy. 

Czas zabawy andrzejkowej, to doskonała sposobność, aby jeszcze bardziej zacieśnić więzy łączące poszczególnych członków grupy. Udzielająca się podczas zabawy radość i euntuz...

więcej »

NOWENNA LISTOPADOWA - ŻYĆ W BOŻEJ OBECNOŚCI...

img_0170.jpg

W ostatni dzień roku litrgicznego 2015, wraz z całą wspólnotą parafialną przeżywaliśmy naszą comiesięczną nowennę próśb i podziękowań przez przyczynę św. J.S. Pelczara (28.XI 2015r.). Naszej modlitwie nowennowej przewodniczył ks. Paweł Wota - wikariusz z parafii Kombornia, który do zgromadzonych wiernych skierował  Słowo Boże, wzywające każdego do nieustannej czujności. Podejmując niniejszy teamt, kaznodzieja ukazał przyczynę sprawiającą, że człowiek nie jest dziś dostatecznie czujny. Otóż serce człowieka obciążają: hulatyka, pijaństwo i doczesne troski. Tymczasem, każdy z nas powinien starać się każdą chwilę swojego życia przeżywać z Bogiem i dla Boga, "chodząc nieustannie w Bożej obecności". Jak zaznaczył dalej ks. Pweł: "powinniśmy czuwając przybrać postawę mo...

więcej »

KRÓLUJ NAD NAMI, KRÓLUJ NAD WIEKAMI...

img_0133.jpg

22 listopada 2015r. cała wspólnota chrześcijańska czciła Jezusa Chrystusa jako Króla całego Wszechświata. Ta uroczystość spaja cały rok liturgiczny. Chrystus Król Wszechświata jest Alfą i Omegą, czyli początkiem i końcem wszechrzeczy. W tym szczególnym dniu wszystkie świątynie wypełniają się radosnym śpiewem: "Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą nam...".

Niedzielna uroczystość Chrystusa Króla ma nas na nowo rozpalić miłością do jedynego Odkupiciela świata - Jezusa Chrystusa. Nie trzeba Go wynosić na tron, ponieważ On jest Królem Wszechświata, bo jest Bogiem-człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Chrystus - Król wszechświata służąc całej ludzkości i każdemu człowiekowi z osobna, zostawiając naukę o swoim Królestwie, popartą swoim konkretnym życ...

więcej »

DROGA KRZYŻOWA W INTENCJI OJCZYZNY...

img_0062.jpg

Tradycyjnie, 11 listopada 2015r. wyruszyliśmy wraz z parafianami oraz przybyłymi gośćmi na szlak Drogi Krzyżówej w kierunku Podzamcza, aby wspólnie podziękować Panu Bogu za wolność Ojczyzny oraz prosić o wieczne szczęście dla tych, którzy poświęcili swoje życie  dla polskiej sprawy. Przechodząc poszczególne stacje Drogi Krzyżowej, każdy starał się zgłębiać wielką tajemnicę miłości Boga do człowieka, wyrażoną w ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu oraz tajemnicę Bożej Opatrzności, która  przez tyle wieków nieustannie czuwała nad polskim narodem. 

Na zakończenia nabożeństwa Drogi Krzyżówej została odprawiona Msza Święta w kościele na Podzamczu, gdzie wsłuchani w Słowo Boże wierni, przedstawiające epizod uzdrowienia dziesięciu trędowatych, mogli na nowo odkryć, jak ...

więcej »

OJCZYZNĘ WOLNĄ POBŁOGOSŁAW PANIE...

img_0016.jpg

"Ojczyzno ma

Tyle razy we krwi skąpana.

Ach, jak wielka dziś Twoja rana,

Jakże długo cierpienie Twe trwa".


11 listopada 2015r. w naszej wspólnocie parafialnej, podczas Uroczystej Mszy Świętej o godz. 11:00, której przewodniczył ks. Proboszcz Edward Sznaj, dziękowaliśmy Bogu za dar odzyskanej wolności przez naród Polski. Tegoroczne obchody 97 rocznicy odzyskania Niepodległości zostały uświetnione obecnością pana Jana Zycha - Wójta Gminy Korczyna, przedstawicieli Władz Samorządowych Gminy, pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z Korczyny i ze Spornego, a także pocztów sztandarowych z Zespołu Szkół w Korczynie. Dodatkowo, podniosły nastrój, który towarzyszył temu Świętu wypływał ze Słowa Bożego, które Ksiądz Proboszcz, skierował do zgromadzonych ...

więcej »

KRĄG ŚW. JANA PAWŁA II NA PUSTELNI ŚW. ELIASZA...

img_9829.jpg

W niedzielę 8 listopada, wraz z rodzinami należącymi do wspólnoty Domowego Kościoła, wybraliśmy się na pustelnię św. Eliasza w Kopaninach, koło Dębowca, aby poprzez wspólną modlitwę i spotkanie zacieśnić więzi łączące poszczególnych członków, należacych do wspomnianej wspólnoty. Zanim dotarliśmy do celu, odwiedzieliśmy Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, skąd następnie udaliśmy się w kierunku pustelni. Tam zostaliśy bardzo serdecznie przyjęci przez karmelitańskiego pustelnika - brata Wojciecha Preidla - który opowiadał nam o wielkiej potrzebie życia pustelniczego w dzisiejszych czasach oraz zachęcał, abyśmy w każdym wydarzeniu naszego życia uczyli się odkrywać ślady kochającego nas Boga. 

więcej »

MŁODZIEŻ NA REKOLEKCJACH PRZED BIERZMOWANIEM...

img_9748_1.jpg

W dniach 4.XI-6.XI młodzież z Korczyny i okolic, przygotowująca się do bierzmowania wzięła udział w rekolekcjach, które odbyły się w Przemyśłu. Całe spotkanie przez trzy dni prowadził ks. Daniel Trojnar. O wszystkim opowiadał w bardzo ciekawy i zrozumiały dla młodzieży sposób. Odpowiadał na pytania i chętnie wdawał się w dyskusje prowadzone na różne teamty. 

 

Pierwszy dzień rekolekcji przeminął dość szybko. Z powodu tego, że rekolekcje zaczęły się w środę, uczniowie nie mogli w nich uczestniczyć od rana. O godz. 14:30 wszyscy zebraliśmy się pod szkołą i o 15:00 wyjechaliśmy. Na miejsce dotarliśmy około godziny 17:00 i po zostawieniu rzeczy w pokojach udaliśmy się na aulę, gdzie usłyszeliśy kilka ciepłych słów powitania od księdza prowadzącego. Następnie poszl...

więcej »

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC...

img_9647.jpg

Konkurs na njapiękniejszy różaniec na stałe wpisał się już w tradycję naszej szkoły. W tym roku, to już siódma edycja konkursu, który angażuje zarówno uczniów, jak i ich rodziców.

Okazuje się, że różaniec można zrobić niemal ze wszystkiego. Chrupki, śrubki, koraliki, żelki, kolorowe gumki, bibuła, ziemniaki, żołędzie, czy kasztany to tylko niektóre z wykorzystanych w tym roku materiałów. Na tegoroczny konkurs uczniowie klas II wykonali 50 prac. Każdy różaniec był wyjątkowy. Można je było podziwiać w holu wejściowym szkoły. Zobaczcie sami, jak pięknie wyglądają. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni.

więcej »

PAMIĘTAMY... WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY

img_9488.jpg

"Ogniki zapalone - jasne serca znaki,

płynące cichą nutą boskiego przesłania;

ślady w duszy pisane, pamiętania ptaki

co nigdy nie odfruną do kraju mijania,

rozświetlają nam serca i łzy osuszają,

modlą się razem z nami i w zadumie trwają..."

 

1 listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. To dzień, kiedy wspominamy tych, którzy osiągnęli i cieszą się chwałą nieba, ale to również dzień zadumy i pamięci o zmarłych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności. Każdego roku na kilka dni przed uroczystością 1 listopada na cmentarze przybywają osoby, które bardzo często, aby odwiedzić swoich bliskich, pokonują setki kilometrów. Z dnia na dzień na grobowcach zmarłych pojawia się więcej zniczy i wiązanek, a prawdziwe tłumy odwiedzają cmentarze w ten nie...

więcej »

BÓG ŹRÓDŁEM SZCZĘŚCIA - NOWENNA...

img_9449.jpg

28 października 2015r. po raz kolejny w naszym Sanktuarium przeżywaliśmy  nowennę do "św. J.S. Pelczara - Syna Ziemi Korczyńskiej". Naszej październikowej modlitwie przewodniczył ks. Pweł Mendyk - wikariusz z Krościenka Wyżnego, w towarzystwie licznie zgromadzonych księży koncelebransów oraz wiernych. 

Ks. Paweł podczas Mszy św. nowennej skierował do zgromadzonych wiernych Słwo Boże, przypominając co jest celem ostatecznym każdego człowieka oraz ukierunkowując nas wszystkich na prawdziwe wartości, pozwalające osiągnąć trwałe i pełne szczęście. Równocześnie, podczas homilii każdy z nas mógł sobie postawić pytanie, które od najdawaniejszych czasów zadaje sobie każdy człowiek: Czy pamiętam, że kiedyś odejdę z tego świata? Podejmując niniejszy temat, kapłan zachęca...

więcej »

DZIECI - ŚWIĘTEMU PAPIEŻOWI...

img_9377.jpg

W czwartek 22.X 2015r. w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, podczas nabożeństwa różańcowego o godz. 17:30, uczniowie klasy IVc naszej szkoły zaprezentowali program artystyczny pt. "Z Wadowic do nieba", połączony z prezentacją multimedialną, który przybliżył nam postać Papieża Polaka. Dzieci przedstawiły ważne fakty z życia Karola Wojtyły, Jego dzieciństwo, ale także czas kiedy był już dostojnikiem kościelenym. Mali aktorzy włożyli w ten spektakl dużo serca i wysiłku, pięknie recytowaly i śpiewaly dla Boga, stając się w ten sposób żywym pomnikiem naszego Świętego Rodaka, bo to On pragnął właśnie, abyśmy byli Bogiem silni.

Reżyserką, jak i główną pomysłodawczynią przedstawienia była siostra Anna.

  Przedstawienie ubogacone było prezentacją multimedi...

więcej »

PRZEŻYWAMY TYDZIEŃ MISYJNY...

wp_20151019_12_41_35_pro.jpg

Niedzielą - 18 października 2015r. rozpoczął się 86 Światowy Tydzień Misyjny. Papież Franciszek zachęcał nas do podejmowania różnorodnych działań na rzecz misji oraz wskazywał, że przez chrzest święty wszyscy włączeni jesteśmy w przestrzeń misyjną Kościoła. Tegoroczne hasło Tygodnia Misyjnego: "Z Ewangelią wśród narodów" pobudzało, aby oczy całego świata zwrócone były w stronę kontynentów najbardziej potrzebujących, a szczególnie miejsc gdzie Ewangelia jeszcze nie dotarła, do ludzi głodnych Boga. 

Również i uczniowe Zespołu Szkół w Korczynie kierowali swoje myśli i serca w stronę braci i sióstr z dalekich krajów misyjnych oraz misjonarzy pracujących niejednokrotnie w miejscach trudnych i niebezpiecznych. Pamiętali o ludziach, którzy może z pozoru odmienni, gdyż...

więcej »

FESTYN MISYJNY W CZARNORZEKACH...

img_9162.jpg

21 pażdziernika 2015r. nasi młodzi parafianie, uczęszczający do klas IIIa i IIIB Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Korczynie, uczestniczyli wraz ze swoimi wychowawcami - p. Barbarą Jurczyk, p. Maksymilianą Polakowską - oraz katechetami  - s. Anną Maciną i ks. Łukaszem Staszewskim - w Festynie Misyjnym, który został zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Czarnorzekach. 

Podczas tegorocznego Festynu Misyjnego, przeżywanego z racji trwającego w Kościele katolickim Tygodnia Misyjnego, nasi uczniowie mogli poznać historię życia franciszkańskich męczenników: o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego pracujących w Peru, którzy  9 sierpnia 1991 roku, za niesienie andyjskim góralom Ewangelii, udzielanie im pomocy i osłabianie w nich przez to rewolucyjneg...

więcej »

Na skróty

Korczyna


Niedziela: 7:30, 9:00, 11:00, 16:00
W dni powszednie: 6:30,
18:00 (lato), 17:00 (zima)

Sporne


Niedziela: 10:00

Podzamcze


Niedziela: 8:30

URZĄD PARAFIALNY KORCZYNA


PROBOSZCZ
ks. Edward Sznaj

Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do soboty


latem: od 16:30 - 17:30
zimą: od 15:50 - 16:30


Nieczynna w pierwszy czwartek i piątek miesiąca

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. M.B. Królowej Polski
i Sanktuarium
św. Bpa. J.S.Pelczara

ul. Biskupa S. Pelczara 11
38-420 Korczyna

Ks. Proboszcz Edward Sznaj
tel.: 13 43-540-19

Wikariusze:
ks. Łukasz Staszewski
ks. Dariusz Cichowlaz

Email: sanktuarium.korczyna@gmail.com

Słuchaj transmisji w radiu Fara


Następna transmisja z naszego Sanktuarium:
28.11.2019, o godz 17:00