Bierzmowanie - informacje dla kandydatów

TEKSTY DO NAUCZENIA – OBOWIĄZKOWO

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem; jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? 

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

W. Amen.

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM

 Biskup zwilża palec prawej ręki Krzyżmem i kreśli znak krzyża na czole kandydata mówiąc:

 N., PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

 Bierzmowany: Amen.

 Biskup: Pokój z tobą.

 Bierzmowany: I z duchem twoim.

 

Przyrzeczenie  – kandydatów 

W poczuciu odpowiedzialności za dary Ducha Świętego, udzielane mi w drodze do zbawienia własnego i bliźnich, ponawiam przyrzeczenie wierności Bogu i walki z każdym grzechem. Przy pomocy łaski Bożej chcę służyć Chrystusowi w Kościele i żyć
w przyjaźni z braćmi
i światem.

Potwierdzam również i odnawiam przyrzeczenie abstynencji od alkoholu, nikotyny i innych środków uzależniających, złożone przy I Komunii Świętej.

Postanawiam szczególnie pamiętać: o codziennej modlitwie i pełnym uczestnictwie we Mszy Świętej, o katechezie i odważnym świadectwie chrześcijańskiej postawy we wszystkich okolicznościach życia. Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący
i wszyscy Święci. Amen

 

Data ……………..                                           Podpis ………………………………

Na skróty

Korczyna


Niedziela: 7:30, 9:00, 11:00, 16:00
W dni powszednie: 6:30,
18:00 (lato), 17:00 (zima)

Sporne


Niedziela: 10:00

Podzamcze


Niedziela: 8:30

URZĄD PARAFIALNY KORCZYNA


PROBOSZCZ
ks. Edward Sznaj

Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do soboty


latem: od 16:30 - 17:30
zimą: od 15:50 - 16:30


Nieczynna w pierwszy czwartek i piątek miesiąca

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. M.B. Królowej Polski
i Sanktuarium
św. Bpa. J.S.Pelczara

ul. Biskupa S. Pelczara 11
38-420 Korczyna

Ks. Proboszcz Edward Sznaj
tel.: 13 43-540-19

Wikariusze:
ks. Łukasz Staszewski
ks. Dariusz Cichowlaz

Email: sanktuarium.korczyna@gmail.com

Słuchaj transmisji w radiu Fara


Następna transmisja z naszego Sanktuarium:
28.01.2020, o godz 17:00