Kościoły dojazdowe

Kościół filialny p.w. NNMP w Spornem

Historia budowy kościoła ma swój początek w latach II wojny światowej, gdy w chwilach grozy, rozpaczy i bezradności człowieka wobec okrucieństwa faszystów, grupa ludzi ukryta w schronie (piwnicznej ziemiance), w gorącej modlitwie prosiła Matkę Bożą o ratunek. Równocześnie złożyła obietnicę wybudowania Jej przydrożnej, dziękczynnej kaplicy. Spokojnie i bezczynnie mijały jednak powojenne lata. W maju 1981 r. z inspiracji gorącego zwolennika budowy, ówczesnego prboszcza parafii Korczyna-księdza prałata Stanisława Władyki, który wiedział o złożonej przez wiernych obietnicy, odbyło się pierwsze spotkanie i wówczas podjęto decyzję o budowie kościoła.

W-ce Przewodniczącym zawiązanego społecznego komitetu budowy wybrano pana Bolesława Szmyda. Był to jak pamiętamy bardzo trudny okres do realizacji tego typu zamierzeń, a wprowadzony 13-tego grudnia stan wojenny, jeszcze bardziej opóźnił działania zarówno w uzyskaniu pozwolenia, jak i rozpoczęciu budowy. Kościół zaprojektował architekt Jan Rządca z Leska. Stawiane wówczas trudności nie zniechęciły jednak do kontynuacji rozpoczętych prac.

Po wykonaniu fundamentów i murów w stanie surowym do wysokości więźby dachowej w miesiącu sierpniu roku 1984, poświęcenia miejsca i wmurowania aktu erekcyjnego dokonał J.E. Ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Na okoliczność tą ks. Arcybiskup ofiarował kościołowi obraz olejny, przedstawiający scenę nawiedzenia św. Elżbiety przez Najświętszą Maryję Pannę. Obraz ten po wykonaniu przez miejscowych rzemieślników pięknej stylizowanej ramy został umieszczony w głównym ołtarzu. Mszę świętą na tą okoliczność przy ołtarzu ustawionym przed wejściem głównym do kościoła celebrował J.E. ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk wraz z ks. prałatem Stanisławem Władyką, ks. Kazimierzem Kaczorem oraz ks. Zbigniewem Oczosiem.

Kościół został wzniesiony i wyposażony wysiłkiem miejscowej liczącej ponad 100 rodzin społeczności, dzięki jej społecznej pracy i ofiarności jak również wsparciu datkami przez rodziny z sąsiednich miejscowości, rodaków z zagranicy, rodaków mieszkających w różnych miejscowościach w Polsce a także innym znanym i anonimowym Dobroczyńcom pod kierunkiem Księży Proboszczów: ówczesnego księdza prałata Stanisława Władyki oraz obecnego ks. Edwarda Sznaja.

W dniu 30 czerwca 2005r. poświęcenia (konsekracji) kościoła filialnego p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny dokonał J.E. Ks. Arcybiskup Józef Michalik Metropolita Przemyski, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, co było dla naszej Spornieńskiej wspólnoty wielkim wydarzeniem i wyróżnieniem. W liturgii Mszy Świętej, którą celebrował Ks. Arcybiskup udział wzięli: Archiprezbiter krośnieński ks. prałat Kazimierz Kaczor, ks. Jan Szpunar – dziekan dekanatu, ks. Waldemar Janiga, ks. proboszcz Edward Sznaj. Wybudowany i poświęcony Dom Boży jest otwarty dla wszystkich wiernych. W dokumencie uroczystego poświęcenia (konsekracji) kościoła są wpisane przez Ks. Arcybiskupa następujące słowa:

„Niech ten Dom Boży służy uświęceniu mieszkańców Spornego, oraz wszystkich tu przybywających”.

W karcie kroniki Ks. Arcybiskup napisał następujące słowa:

„Patronce Kościoła Matce Najświętszej niosącej Jezusa do rodziny św. Elżbiety i do wszystkich ludzi, rodziny Spornego zawierzam”.

+ Józef Michalik

Do ważniejszych wydarzeń i doniosłych uroczystości jakie odbyły się w tym kościele należą:

  • pierwsza Msza Święta już wewnątrz przykrytego dachem kościoła, odbyła się w miesiącu październiku 1985 r.;
  •  w dniu 5.06.1994 roku odbyła się msza prymicyjna pochodzącego z naszej miejscowości Ks. Zdzisława Początka, misjonarza;
  • listopad 1996 r.- uroczysta peregrynacja relikwii Św. Jana z Dukli;
  • 18.08.2002 r. Msza święta dziękczynna z okazji 600-lecia miejscowości Sporne oraz odbywającej się w tym dniu VIII pielgrzymki papieża-rodaka Jana Pawła II do Ojczyzny. Na tą okoliczność poświęcono w tym dniu postawione obok kościoła, a ufundowane przez mieszkańców Krzyż i obelisk z tablicą pamiątkową;
  • 30.09.2003r. Jasnogórska Ikona Matki Bożej odwiedza Spornieński kościół w czasie peregrynacji do parafii Korczyna;
  • 03.05.2007r. kościół nasz wizytował ks. Biskup Marian Rojek, który napisał następujące słowa:

„Z serdecznym podziękowaniem za modlitwę i piękne świadectwo miłości do Boga i Kościoła w Spornem dla całej Waszej społeczności. Niech Bóg Wam błogosławi i prowadzi do świętości”.

+ Marian Rojek

Kościół ten dzięki staraniom ks. proboszcza Edwarda Sznaja oraz zaangażowaniu i ofiarności wielu darczyńców jest w dalszym ciągu upiększany i służy tutejszej społeczności.

Tekst opracował: Tadeusz Ludwik Wojnar

 

Kościół pw. Św. Józefa Sebastiana Pelczara na Podzamczu

Kościół na PodzamczuIdea wybudowania kościoła w obecnej dzielnicy Korczyny-Podzamczu zrodziła się w latach 90-tych ubiegłego wieku. Wielkim orędownikiem i inicjatorem budowy był ówczesny ksiądz proboszcz Stanisław Władyka. Głównym celem jego budowy była troska o umożliwienie spełniania praktyk religijnych mieszkańcom tej odległej dzielnicy Korczyny i Odrzykonia, a także dużej rzeszy turystów odwiedzających tą atrakcyjną turystycznie okolicę jaką są: ruiny zamku "Kamieniec", rezerwat skalny "Prządki" i inne atrakcje Parku Krajobrazowego.

Wybudowany kościół  zamyka jakby całość zlokalizowanych i wybudowanych z inicjatywy ks. proboszcza w tym rejonie miejsc kultu: "Echo Lourdes", "Droga Krzyżowa".

Kościół ma 18 m długości,  9,5 m szerokości i nawiązuje swą budową do Porcjunkuli z Asyżu.  Projektował go mgr inż. Janusz Hanus z Krosna. Przekazany od rodziny Kazimiery Szyndlar- Grochmal teren pod jego zabudowę został poświęcony w dniu 28.04. 98 r. przez J.E. Ks. Biskupa seniora Bolesława Taborskiego podczas uroczystej mszy św. związanej z poświęceniem pięknego obiektu "Echo Lourdes". Dzięki ofiarności wiernych parafii korczyńskiej, okolicznych mieszkańców a także wielu osób anonimowych i staraniem obecnego księdza proboszcza Edwarda Sznaja, budowa tego pięknego obiektu została ukończona.Echo Lourd

Poświęcenia kościoła dokonał w dn. 11 sierpnia 2003 r. ordynariusz diecezji przemyskiej J.E. Ks. Arcybiskup Józef Michalik, a kościół otrzymał wezwanie Św. Józefa Sebastiana Pelczara. Mszę św. związaną z poświęceniem kościoła wraz z Księdzem Arcybiskupem koncelebrowali: archiprezbiter krośnieński ks. prałat Kazimierz Kaczor, ks. proboszcz Edward Sznaj, ks. prałat Jan Szpunar-dziekan dekanatu Krosno II, ks. prałat Stanisław Władyka i pochodzący z tej miejscowości ks. Marian Półchłopek. W tej doniosłej uroczystości uczestniczył również ks. inf. Julian Pudło, wikariusze: ks. Wiesław Szczygieł, ks. Wojciech Bolanowski oraz wielu innych zaproszonych na tą niecodzienną uroczystość księży i sióstr zakonnych Sercanek wraz przybyłą z Krakowa ich Matką Przełożoną jak również licznym udziale okolicznych mieszkańców, wiernych parafii korczyńskiej, odrzykońskiej i pielgrzymów z innych miejscowości.

Ten  pięknie usytuowany na tle starego zamczyska kościół spełnił oczekiwania mieszkańców  tej historycznej miejscowości jaką jest Podzamcze i przypomina o jego związkach z parafią korczyńską, którą jak wspominają zapisy historyczne w 1622 roku tworzyły trzy wsie: Korczyna, Sporne i Podzamcze a liczyła ona w tym okresie 800 dusz.

Kościół oddany w opiekę naszego wspaniałego rodaka Parafii Korczyna, jakim jest Św. Józef Sebastian Pelczar jest zarazem pomnikiem ku jego czci i służył będzie przez następne lecia i wieki mieszkańcom i przybywającym w tę okolicę pielgrzymom i turystom.

                                                                         Tekst i zdjęcia:   Tadeusz Ludwik Wojnar

Okiem młdego parafianina...

Historia kościoła na Podzamczu rozpoczyna się w końcówce lat 90-tych XX wieku, kiedy to w myślach ówczesnego proboszcza Parafii Korczyna Ks. Prałata Stanisława Władyki zrodził się pomysł budowy świątyni. Miała ona służyć okolicznym mieszkańcom i licznie przybywającym w ten zakątek Polski turystom. Jako że ukończona była już budowa Drogi Krzyżowej i kaplicy Echo Lourdes ks. Prałat po konsultacjach z mieszkańcami, którzy wyrazili gotowość i chęć do współpracy, rozpoczął przygotowania do inwestycji. Powołano Towarzystwo Budowy Kościoła, którego przewodniczącym został Stanisław Korona.

W roku 1997 został wykonany projekt przez inż. Hanusa z Krosna. Opierał się on na konstrukcji kościoła Św. Franciszka z Asyżu. Po spełnieniu wszystkich wymogów prawnych w lipcu 1998r. ruszyła budowa. Uczestniczyli w niej czynnie mieszkańcy Korczyny, jak i sąsiedniego Odrzykonia, którzy chętnie współpracowali i współpracują przy każdej inwestycji.

Po wykonaniu fundamentów, murów i pokrycia dachowego kościół został oddany w stanie surowym w 2000r. Jednak do wykonania pozostał jeszcze ogrom prac: m.in. wykończenie wnętrza, elewacja, etc. Z pomocą Ks. Proboszcza Edwarda Sznaja i mieszkańców został on ukończony w 2003r.

W dniu 11 lipca 2003r. poświęcenia świątyni p. w. Św. Bp. J. S. Pelczara dokonał J. E. Ks. Arcybiskup Józef Michalik, Metropolita Przemyski. Było to wielkie wydarzenie dla całej społeczności mieszkańców Korczyny. Uroczystość, jako że zbiegła się z comiesięczną Drogą Krzyżową zgromadziła rzesze pielgrzymów. Dzięki staraniom tutejszej społeczności i Ks. Proboszcza świątynia jest nadal upiększana. Realizacja tych zadań możliwa jest przy pomocy znanych i anonimowych Dobroczyńców, którzy niejednokrotnie przybywają z dalekich miejsc Polski, aby ujrzeć piękno korczyńskiej ziemi.

Damian Rymarz

Na skróty

Korczyna


Niedziela: 7:30, 9:00, 11:00, 16:00
W dni powszednie: 6:30,
18:00 (lato), 17:00 (zima)

Sporne


Niedziela: 10:00

Podzamcze


Niedziela: 8:30

URZĄD PARAFIALNY KORCZYNA


PROBOSZCZ
ks. Edward Sznaj

Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do soboty


latem: od 16:30 - 17:30
zimą: od 15:50 - 16:30


Nieczynna w pierwszy czwartek i piątek miesiąca

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. M.B. Królowej Polski
i Sanktuarium
św. Bpa. J.S.Pelczara

ul. Biskupa S. Pelczara 11
38-420 Korczyna

Ks. Proboszcz Edward Sznaj
tel.: 13 43-540-19

Wikariusze:
ks. Łukasz Staszewski
ks. Dariusz Cichowlaz

Email: sanktuarium.korczyna@gmail.com

Słuchaj transmisji w radiu Fara


Następna transmisja z naszego Sanktuarium:
28.01.2020, o godz 17:00