Liturgiczna Służba Ołtarza

TY RÓWNIEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ MINISTRANTEM !!!! 

CHCESZ SIĘ CIESZYĆ WSPÓLNIE Z NAMI OBECNOŚCIĄ JEZUSA CHRYSTUSA ?

CHCESZ SŁUŻYĆ BOGU PRZY OŁTARZU ?

CHCESZ ABY LITURGIA STAWAŁA SIĘ CORAZ PIĘKNIEJSZA ?

CHCESZ SPĘDZAĆ CZAS Z NAMI NA WSPÓLNYCH WYJAZDACH ?

MINISTRANT TO NIE TYLKO SŁUŻBA – TO RÓWNIEŻ WSPÓLNOTA

ZAPRASZAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE CZEKAMY !!!

 

Kim jest ministrant?

Ministrant to chłopak, który po odpowiednim duchowym przygotowaniu (formacji), realizuje (głównie przy ołtarzu) swoją wewnętrzną potrzebę służenia Bogu.

A poprzez solidną służbę przybliża się do Niego w swoim codziennym życiu.

 Czym zajmuje się ministrant?

W pierwszej chwili wielu zapytanych o to ministrantów odpowiedziałoby, że służy Bogu przy ołtarzu. Taka odpowiedź jest jak najbardziej prawidłowa, jednak niepełna. Dlaczego? Aby to zrozumieć trzeba odpowiedzieć wcześniej na kolejne pytanie.

Co znaczy "być ministrantem"?

Z powyższego pytania wynika kilka innych:
•  Na czym polega ministrancka służba?
•  Kiedy i gdzie jest się ministrantem?
•  Kiedy i gdzie ministrant służy Bogu?

Odpowiedź jest krótka: "wszystkim, zawsze i wszędzie".

Wynika to z tego, że tak jak kwadrat w całości jest kwadratem, człowiek w całości jest człowiekiem, tak samo ministrant tylko w całości może być ministrantem. Gdyby tak nie było, to służba, którą pełni byłaby tylko niewielką namiastką tego co kryje się pod słowami " jestem ministrantem ".

W życiu każdego człowieka, nie tylko ministranta, pojawiają się takie oto elementy:

•  Modlitwa, czyli rozmowa z Bogiem.
•  Praca i nauka, czyli codzienne obowiązki.
•  Odpoczynek i rozrywka.

W każdej części dnia można służyć Bogu. Wypełniając codzienne obowiązki sumiennie i dokładnie, modląc się gorliwie w domu, w kościele, w szkole, przed i po jedzeniu oraz wybierając stosowne formy rozrywki i odpoczynku daje przykład osobą z swojego otoczenia. Oznacza to, że bez względu na to gdzie się znajduje , jaka jest pora dnia czy nocy, ministrant służy Bogu, dając świadectwo swojej wiary.

  

UWAGI DLA LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

 

1.  Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.
2.  Przychodząc do kościoła, udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaje się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.
3.  Udział służby liturgicznej we Mszy świętej nie może ograniczyć się do wykonywania  powierzonych  im  czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich świadomie i owocnie.
4.  Spełnianie   określonych   czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywaną treść, a nie samego siebie.
5.  Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.
6.  Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.
7.  Do   Komunii   Świętej   przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.
8.  Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

 

Na skróty

Korczyna


Niedziela: 7:30, 9:00, 11:00, 16:00
W dni powszednie: 6:30,
18:00 (lato), 17:00 (zima)

Sporne


Niedziela: 10:00

Podzamcze


Niedziela: 8:30

URZĄD PARAFIALNY KORCZYNA


PROBOSZCZ
ks. Edward Sznaj

Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do soboty


latem: od 16:30 - 17:30
zimą: od 15:50 - 16:30


Nieczynna w pierwszy czwartek i piątek miesiąca

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. M.B. Królowej Polski
i Sanktuarium
św. Bpa. J.S.Pelczara

ul. Biskupa S. Pelczara 11
38-420 Korczyna

Ks. Proboszcz Edward Sznaj
tel.: 13 43-540-19

Wikariusze:
ks. Łukasz Staszewski
ks. Dariusz Cichowlaz

Email: sanktuarium.korczyna@gmail.com

Słuchaj transmisji w radiu Fara


Następna transmisja z naszego Sanktuarium:
28.01.2020, o godz 17:00