Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. M.B. Królowej Polski
i Sanktuarium
św. Bpa. J.S.Pelczara

ul. Biskupa S. Pelczara 11
38-420 Korczyna

Ks. Proboszcz Edward Sznaj
tel.: 13 43-540-19

Wikariusze:
ks. Łukasz Staszewski
ks. Dariusz Cichowlaz

Email: sanktuarium.korczyna@gmail.com

Polecamy

Liturgiczna służba ołtarza

KIM JEST   MINISTRANT  ?
 
- ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy      świętej i nabożeństwach liturgicznych
 
- ministrant niesie znaki 
 
- ministrant powinien sam być znakiem

CECHY DOBREGO MINISTRANTA 

 - wdzięczność
 - uczynność
 - posłuszeństwo
 - rozmodlenie
 - korzystanie z sakramentów świętych
 - punktualność
 - koleżeństwo
 
UMIEJĘTNOŚCI MINISTRANTA 
 - wiedza
 - skupienie
 - milczenie
 - poprawne przyklękanie i skłon

DEKALOG MINISTRANTA 

 - kocha Boga
 - służy Chrystusowi
 - zwalcza swoje wady
 - rozwija w sobie życie Boże
 - poznaje liturgię
 - wnosi radość
 - poznaje Boga
 - zdobywa kolegów
 - jest pilny i sumienny
 - modli się za rodziców i rodzeństwo

 UBIÓR MINISTRANTA - LEKTORA

 - komża
 - alba oraz cingulum


CHCESZ ZOSTAĆ MINISTRANTEM ? 

 - służyć Panu Bogu ?
 - stawać się coraz lepszym człowiekiem ?
 - brać udział w rekolekcjach wakacyjnych ?
 - w spotkaniach z okazji św. Mikołaja ?
 - sprawiać radość bliskim ?
 - być bardzo blisko Boga ?

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNOTY MINISTRANTÓW
W NASZEJ PARAFII
 
TO WŁAŚNIE NA CIEBIE OCZEKUJEMY !!
 
WARTO SPRÓBOWAĆ WIĘCEJ INFORMACJI
U KSIĘŻY W ZAKRYSTII
PO KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ !!!!
 
ZAPRASZAMY NAPRAWDĘ WARTO !!!

 
 


Na skróty

Korczyna


Niedziela: 7:30, 9:00, 11:00, 16:00
W dni powszednie: 6:30,
18:00 (lato), 17:00 (zima)

Sporne


Niedziela: 10:00

Podzamcze


Niedziela: 8:30

URZĄD PARAFIALNY KORCZYNA


PROBOSZCZ
ks. Edward Sznaj

Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do soboty


latem: od 16:30 - 17:30
zimą: od 15:50 - 16:30


Nieczynna w pierwszy czwartek i piątek miesiąca

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. M.B. Królowej Polski
i Sanktuarium
św. Bpa. J.S.Pelczara

ul. Biskupa S. Pelczara 11
38-420 Korczyna

Ks. Proboszcz Edward Sznaj
tel.: 13 43-540-19

Wikariusze:
ks. Łukasz Staszewski
ks. Dariusz Cichowlaz

Email: sanktuarium.korczyna@gmail.com

Słuchaj transmisji w radiu Fara


Następna transmisja z naszego Sanktuarium:
28.06.2017, o godz 17:00