Jezus rozmawia z nami podczas liturgii słowa

238

Rozpocznijmy od krótkiej modlitwy. Zmówmy Zdrowaś Maryjo…

Na początek katechezy proponuję pooglądać krótki filmik.

Jezus jest obecny w swoim słowie, które kieruje do nas w czasie liturgii słowa.

Kiedy rozmawiamy o liturgii słowa to nasze myśli kierujemy od razu na Mszę świętą. I dobrze, bo liturgia słowa jest jedną z dwóch części Mszy Świętej. Pooglądajmy filmik o częściach Mszy świętej.

Zatem Msza Święta jest spotkaniem z Jezusem, gdzie dostajemy Go na dwa sposoby: w Jego Słowie kierowanym do nas i w Komunii, kiedy przyjmujemy Ciało Pańskie do swego serca. Liturgia Słowa oprócz samego odczytywania Pisma Świętego jest również opatrzona komentarzem kapłana. Ten komentarz nazywamy kazaniem lub homilią, które tak jak czytania, kapłan głosi z ambony. Kazanie jest przedłużeniem i wyjaśnieniem usłyszanego Słowa Chrystusa. Przyjrzyjcie się obrazkowi.

Przedstawia historię ewangeliczną z pierwszego filmiku. Historia uczniów idących do Emaus pokazuje nam, że można być bardzo blisko Pana Jezusa i jednocześnie go nie rozpoznać. Musimy modlić się codziennie, prosząc Pana Jezusa o to, byśmy zawsze potrafili Go rozpoznać. Musimy także nauczyć się słuchać tego, co Jezus ma nam do powiedzenia. Aby Go usłyszeć trzeba czytać Pismo Święte i je słuchać.