Bóg okazuje mi swoją miłość w sakramencie pokuty

91

Szczęść Boże czwartaki! Pomódlmy się na początek prosząc Pana Boga o ustanie epidemii: Ojcze nasz…

Dzisiejsza katecheza jest poświęcona Bożemu Miłosierdziu, którego przecież doświadczamy. A gdzie? Odpowiedź jest prosta – w spowiedzi! Przypomnijmy sobie czym jest spowiedź.

Pamiętajmy, żeby nasza spowiedź była dobra, potrzeba spełnić 5 warunków. Jakie? Pooglądajmy kolejny filmik.

Pismo Święte wiele razy mówi o Miłosierdziu Boga, ale chyba najbardziej znanym tekstem jest ten o Synu Marnotrawnym. Przeczytajmy:

Powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów.  Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! 23 Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić.
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”».

Wszyscy znamy ten fragment. I na pewno wiemy, że bardziej adekwatna nazwa dla niego to Przypowieść o Miłosiernym Ojcu. Bóg bowiem pokazuje się jako ten, który oczekuje na powrót zagubionego dziecka, wygląda za nim, jest stęskniony za swoim dzieckiem. Tak samo Bóg czeka na nas, gdy zbłądzimy, gdy popełnimy jakikolwiek grzech i chce byśmy do niego powrócili, wyznając Jemu nasze grzechy w spowiedzi.

Modlitwa na koniec:

Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że gładzisz nasze grzechy w sakramencie pokuty. Prosimy Cię, pomóż nam nie upadać w żadne grzechy, a jeśli upadniemy, szybko powstawać i wracać do Ciebie. Amen.