Bóg w ofierze Chrystusa wypełnia zapowiedzi Nowego Przymierza

63

+Duchu Święty, który oświecasz…

Na początku postawmy sobie pytanie: Kim był Jezus? Pooglądajmy film.

Wiemy zatem, że Jezus od zawsze był jedną z Osób Boskich (konkretnie drugą). Jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. On jak Boży Syn, dokonał wielkiego dzieła zbawienia świata przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Ono mogło dokonać się inaczej, ale Bóg wybrał plan najlepszy, według którego Ofiara Jezusa jest wystarczająca, by zgładzić grzechy całej ludzkości, i tych z przeszłości, i tych z teraźniejszości, i tych z przyszłości. Przypomnijmy sobie zatem, w jaki sposób dokonało się Zbawienie.

Zwróćmy uwagę na nasz temat: Bóg w ofierze Chrystusa wypełnia zapowiedzi Nowego Przymierza.

Słyszeliście już na pewno cokolwiek o przymierzu. Są różne przymierza: nowe, stare, broni, biblijne, polityczne, sportowe, kibicowskie i inne. Znamy Przymierze, jakie Bóg zawarł z Narodem Wybranym. Kiedy Bóg dał przez Mojżesza narodowi spisane 10 przykazań na kamiennych tablicach. Ale nie o takie przymierze chodzi w temacie.

Nasze Nowe Przymierze zakłada, że wcześniej było Stare. I rzeczywiście, przed Nowym było Stare. Część z Was na pewno się już domyśla o co chodzi. Stare i Nowe Przymierze – czy też Stary i Nowy Testament. Wszyscy wiecie co to jest Nowy Testament, dlatego będziecie też mogli coś powiedzieć o Nowym Przymierzu. Bo owo przymierze dotyczy tego, co jest opisane w Nowym Testamencie, czyli przyjścia na świat Jezusa, Jego działalność aż do zmartwychwstania i jeszcze dalej, bo aż do dziś. To Nowe Przymierze Bóg zawarł z człowiekiem (a raczej z całą ludzkością) za przyczyną swojego Syna. Ono polega na zbawieniu wszystkich ludzi.

*Jako notatkę, bardzo proszę przepisać sobie do zeszytu następujący tekst:

Bóg zawarł ze mną Nowe Przymierze przypieczętowane Krwią Chrystusa.Przez Jego Mękę i Zmartwychwstanie zostałem zbawiony, wyrwany z niewoli grzechu i śmierci. Każda Eucharystia jest uobecnieniem Ofiary Chrystusa, w której Bóg okazał wierność swoim obietnicom. Podczas chrztu Prawo Nowego Przymierza zostało wyryte w naszych sercach tak, jak Dekalog na kamiennych tablicach.