Jezus Chrystus daje nam Nowe Przykazanie

193

+ Zdrowaś Maryjo…

Co to są przykazania, chyba każdy z nas wie? Są one pewnego rodzaju drogowskazami danymi nam od Pana Boga po to, by człowiek nie błądził na drodze życia, ale szedł prosto do nieba i Boga. Wszyscy doskonale znamy 10 przykazań Bożych (Dekalog). To Boże prawo jest wpisane w każdego człowieka. Jest ono prawem naturalnym i uniwersalnym.

Kiedy Pan Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność mówił, że nie przyszedł zmieniać prawa ale je wypełnić. Oczywiście wypełnił je najlepiej jak się tylko dało. Jezus jednak dał Nowe Przykazanie. Mamy je zapisane w Ewangelii według św. Jana (J 13,34-35):

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

Możemy wypełnić to przykazanie tylko wtedy, gdy trwamy w Jezusie, który jest źródłem naszej miłości. Bóg jest miłością. Co to znaczy?

Bóg nas tak bardzo kocha, że dał nam swojego Syna po to, by On nas uczył kochać Boga. W słowach Jezusa możemy dostrzec ogromną troskę i miłość Jego do nas. Punktem kulminacyjnym wszystkich słów pełnych miłości ze strony Jezusa było jej wypełnienie przez mękę i śmierć na krzyżu.

*Jako notatkę proponuję oprócz tematu zapisać poniższy cytat: