Przykazanie miłości jednoczy Nowy Lud Boży

125

+Ojcze Nasz…

Dzisiejsza katecheza będzie dotyczyć Przykazań Miłości, których uczy nas Pan Jezus. Jest to bardzo na czasie. Popatrzmy jaką sytuację teraz mamy. Siedzimy w naszych domach na przymusowej kwarantannie i jest to dla nas bardzo trudne. Ale możemy na ten czas kwarantanny spojrzeć z innej perspektywy. Gdy popatrzymy na to z perspektywy Przykazania Miłości, może zmienić nam się zupełnie pogląd na tą sprawę. Przypomnijmy sobie treść przykazania:

Będziesz miłował Pana Boga swego Całym swoim sercem, całą swoją duszą i Całym swoim umysłem,

a bliźniego swego jak siebie samego.

Widzimy zatem, że to przykazanie traktuje o relacji do Pana Boga i do drugiego człowieka. Zatem śmiało możemy powiedzieć, że dotyczy tego samego, co Dekalog. Jeśli spojrzymy na podział Dekalogu to pierwsze trzy przykazania odnoszą się do Boga, a pozostałe siedem do relacji do siebie i drugiego człowieka. Dlatego mówimy, że Przykazanie miłości jest streszczeniem Dekalogu.

Przypomnijmy sobie wiadomości o 10 przykazaniach.

Miłość Boga jeszcze nam jakoś łatwo praktykować, nieco gorzej wychodzi nam miłość bliźniego. Dlatego musimy być czujni w kontaktach z drugim człowiekiem i zawsze kierować wobec drugiego przykazaniem miłości. Kościół nam pomaga to robić poprzez różne grupy czy duszpasterstwa, które wprost są powołane do istnienia właśnie po to, by w praktyce pokazać na czym polega miłość bliźniego. Najbardziej znany jest Caritas, który poprzez swoje akcje pomaga wielu milionom ludzi na całym świecie poprzez wydawanie ciepłych posiłków, przekazywanie darów z żywnością, paczek z ubraniami, stypendiami dla dzieci i młodzieży, czy akcjami wakacyjnymi dla nich. Ponadto Caritas prowadzi placówki rehabilitacyjno-opiekuńcze, gdzie opiekę znajdują starsi, schorowani ludzie.

Przy każdej parafii działa oddział Caritas.

Caritas angażuje się nie tylko w parafiach ale także w szkołach. W wielu z nich działają Szkolne Koła Caritas.

*Jako notatkę bardzo proszę zapisać sobie treść przykazania miłości (patrz wyżej).