Trwam w modlitwie z Jezusem we wspólnocie Kościoła

73

+Zdrowaś Maryjo…

Rozpoczynając naszą e-katechezę od modlitwy już wchodzimy w dzisiejszy temat. Wszyscy borykamy się z trudnościami jakie powstały w związku z przymusową kwarantanną i uczeniem zdalnym. Ciężko nam, że nie możemy wszyscy uczestniczyć w Mszach Świętych sprawowanych w kościele. Ale nie załamujemy się, bo Kościół to wspólnota ludzi modlących się. I w tym czasie rzeczywiście my wszyscy, którzy stanowimy Kościół pozostajemy w domach, ale wszyscy jednoczymy się szczególnie przez modlitwę. Potrzeba byśmy sobie przypomnieli co to właściwie jest modlitwa?

Modlitwa jest obecna w Kościele od zawsze. Uczył jej zresztą nas sam Chrystus. On nas nauczył przecież modlitwy Ojcze nasz. W Nowym Testamencie możemy znaleźć opisy potwierdzające modlitwę pierwotnego Kościoła. Przeczytajmy Dz 2,42-47 :

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

Fragment ten mówi nam o tym, jak wyglądało życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej. I my dzisiaj chcemy w podobny sposób wypełniać w nasze życie modlitwą. Kościół uczy nas modlitwy na różny sposób. Podpowiada też nam, że trzeba stworzyć odpowiednie warunki do modlitwy i przyjąć odpowiednie postawy. Pooglądajmy.

Modlitwa może być indywidualna lub wspólnotowa. Różne formy modlitwy wspólnotowej są też przypisane do różnych okresów liturgicznych, jak na przykład w Wielkim Poście odprawiane nabożeństwa Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali. Choć i one mogą (a teraz nawet muszą) być odprawiane indywidualnie. Nawet kiedy modlimy się sami, to zawsze jednoczymy się z całym modlącym się Kościołem, przez co w rzeczywistości nie zostajemy sami. Pamiętajmy, że kiedy my modlimy się na ziemi, to modli się także Kościół w niebie. Jest to wspólne trwanie na modlitwie Kościoła Wędrującego (na ziemi) i Kościoła Chwalebnego (w niebie).

*Notatka:

Pan Jezus nauczył nas najpiękniejszej modlitwy – ojcze nasz. Uczył nas również, że często powinniśmy się modlić, bo modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem. Jeśli chcemy zdobyć w życiu jakieś cnoty, to musimy zacząć od modlitwy wytrwałej i pełnej wiary. Jedną z najpiękniejszych form modlitwy jest modlitwa wspólnoty jednoczącej się na Eucharystii. Wtedy w sposób widoczny tworzymy Kościół,w którym jest Jezus Chrystus.