Ewangelia najważniejszym tekstem Liturgii Słowa

346

+Zdrowaś Maryjo…

Witam Was wszystkich na następnej katechezie. Dzisiaj jeszcze bardziej szczegółowo zajmiemy się Liturgią Słowa.

Wiemy, że Msza święta składa się z 2 części: Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej. W skład Liturgii Słowa wchodzą wszystkie czytania z Pisma Świętego, Homilia, wyznanie wiary i Modlitwa Powszechna. Mówiąc o Ewangelii, wiemy, że jest ona czytaniem z Pisma Świętego, konkretniej z Nowego Testamentu. Są cztery księgi Ewangelii spisane przez czterech ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

Ewangelia jest najważniejszym tekstem w liturgii słowa. Jest punktem kulminacyjnym, na ten moment wszyscy wstają, ponieważ przemawia sam Jezus Chrystus. Tą postawą mówimy także, że jesteśmy gotowi postępować według słów Pana Jezusa. Bóg zna nasze życie i nasze serca.

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus powiedziała:

Z Ewangelii czerpię wszystko, czego potrzebuje moja mała, biedna dusza. Odkrywam coraz to nowe światła, ciągle nowy ukryty sens.

W Ewangelii słucham Jezusa, Słowa Bożego, które stało się Ciałem z miłości do człowieka. W Chrystusie wypełniły się wszystkie Pisma Starego Testamentu. W Nim Bóg objawił ludziom pełnię swojej miłości. Przed wysłuchaniem słów Ewangelii czynimy znak krzyża na czole, ustach i sercu. Ten gest ma dla nas bardzo konkretne znaczenie. Symbolizuje nasze pragnienie przyjęcia prawdy Ewangelii, aby ona przekształciła nasze myśli, słowa i czyny.

*Zrobimy ćwiczenie w podręczniku: Wpisz brakujące słowa.

Dialog przed Ewangelią:

K.: Pan z wami.

W.: …………………………

K.: Słowa Ewangelii według św. Mateusza (Marka, Łukasza, Jana).

W.: ………………………….

Znak krzyża, który kreślimy na czole, ustach i sercu, symbolizuje nasze pragnienie przyjęcia prawdy Ewangelii, aby ona przekształciła: nasze ………….., nasze ……………… i nasze …………………

Dialog po Ewangelii:

K.: Oto słowo Pańskie.

W.: ……………………………

Wysłuchajmy teraz przypowieści o siewcy w przystępnej dla Was formie. Opowie ją Gienek 😀

A czy ty czytasz Słowo Boże? Czy ziarno Słowa jest w twoim sercu? Troszczysz się o to ziarno?