Bóg obiecuje Mesjasza

101

Chrześcijanie to ludzie nadziei, którzy już dzisiaj cieszą się z realizacji Bożych obietnic, choć wciąż jeszcze oczekujemy na ostateczne i pełne nadejście Królestwa Bożego. O to przecież codziennie modlimy się w „Ojcze nasz”. Pomodlimy się tą modlitwą. Ale uwaga! Będziemy modlić się powoli i półgłosem, aby na pełny głos wymówić tylko prośbę „Przyjdź Królestwo Twoje”, dla podkreślenia znaczenia tego wezwania. Zatem:

Ojcze nasz…

Historia Zbawienia to dzieje wypełniania się Bożych obietnic. Po grzechu człowieka Pan Bóg nie mógł zostawić ludzi w niewoli szatana. Jeszcze w Raju złożył obietnicę, że przywróci im wolność od grzechu i ich zbawi. W tej obietnicy, którą nazywamy Pierwszą Ewangelią (Protoewangelią), Pan Bóg używał symbolicznego języka. Mówił do Szatana w obecności Adama i Ewy, że w przyszłości pojawi się Niewiasta i Jej Potomstwo, które go pokona za cenę swojego cierpienia. Obietnice związane z tą Pierwszą Dobrą Nowiną były potem uściślane przez Pana Boga przy okazji różnych wydarzeń z Historii Zbawienia. W ten sposób dzięki prorockim zapowiedziom ludzie wierzący mogli stopniowo odkrywać, jakie są szczegóły Bożego zamysłu na przywrócenie jedności i przyjaźni pomiędzy człowiekiem i Stwórcą, która została zniszczona przez grzech ludzi.

Kościół przypomina historię mesjańskich obietnic w liturgii drugiej części Adwentu, od 16 grudnia, w formie siedmiu tzw. Wielkich Antyfon.

Antyfona to słowo z języka greckiego odnoszące się do wersetów rozpoczynających i kończących modlitwę liturgiczną, a inspirowanych tekstami biblijnymi. Treść wspomnianych Wielkich Antyfon układa się w sumie w Wielką Obietnicę Pana Boga, jaką jest Osoba i Dobra Nowina (Ewangelia) Jezusa Chrystusa.

Więcej na temat wielkich antyfon dowiecie się tutaj: https://brewiarz.pl/czytelnia/adwent_o.php3

Notatka:

Dzieje Zbawienia są „szkołą wiary” dla Ludu Bożego, która trwała przez wiele wieków. W tej szczególnej „szkole” Pan Bóg cierpliwie i systematycznie uczy zaufania do swoich planów kolejne pokolenia Ludu Bożego, a dzisiaj kolejne pokolenia członków Kościoła. Prorocy są w tej szkole „nauczycielami nadziei”, że tylko Pan Bóg składa prawdziwe, choć wymagające obietnice i zawsze jest im wierny. Jezus Chrystus jest wypełnieniem wszystkich „obietnic mesjańskich”. W pełni jednak ich skutki zostaną zrealizowane na końcu czasów, kiedy Pan Jezus powróci na ziemię.