Rozpoznaję swoje miejsce i rolę we wspólnocie Kościoła

58

Szczęść Boże! odpowiedzcie sobie na pytania:

1. Kto tworzy Kościół?
2. Do czego św. Paweł porównuje Kościół?
3. Dlaczego każdy z nas jest ważny we wspólnocie Kościoła?
4. Czym obdarza Pan Bóg ludzi w Kościele przez swojego Ducha?
5. Po co objawia się Duch wszystkim ludziom?6. Jakie dary otrzymujemy od Ducha Świętego?
7. Po co otrzymujemy różne dary i talenty?
8. Jakie znamy „działalności” służące tworzeniu parafii?

Dary i charyzmaty:mądrości słowa, wiary w Duchu Świętym, czynienia cudów, dar języków, proroctwa

Powołania i posługi:chór parafialny, schola, lektorzy, grupa Caritas, Harcerze…

notatka:

Wspólnotę parafialną tworzą ludzie połączeni łaską Bożą, która uzdalnia ich do wzajemnej służby i wymiany darów duchowych i charyzmatów. Wspólnota wiary będzie mogła skutecznie wypełniać swoją misję, jeśli każdy ochrzczony znajdzie w niej miejsce, gdzie będzie mógł rozwijać swoje talenty.