Eucharystia uczy nas miłości

76

Eucharystia jest największym darem jaki posiadamy! Ona jest ucztą miłości. Bo z miłości do nas Pan Jezus oddał swoje życie za nas.

Przygotowujecie się do I Komunii Świętej, czyli do pierwszego, pełnego przeżywania Eucharystii. Będziecie mogli przyjąć Ciało Pana Jezusa do swego serca. To też jest dla Was wyzwanie, aby jeszcze lepiej się do tego przygotować, aby rozbudzać w sobie miłość do Pana Jezusa.

Pomódlcie się o to, by dobrze przygotować się do Komunii.