Stół łączy rodzinę

87

Tradycja wspólnych posiłków z rodziną jest ogromną wartością, bardzo mocno wpisaną w polską kulturę. Warto, żebyśmy ją kultywowali.
Jednym z podstawowych elementów integrujących rodzinę – niemalże od zarania dziejów i stworzenia pierwszych społeczności ludzkich – był wspólny posiłek, którego rola i funkcja ewoluowała przez wieki, przybierając ostatecznie w krajach rozwiniętych – w tym w Polsce – formę jedzenia przy wspólnym stole. Przez wiele wieków te wspólne, głównie rodzinne spotkania przy stole traktowane były jak świętość. W niejednym domu jest tak do dziś.

Najbardziej uroczyste i z obowiązkową obecnością są wspólne posiłki świąteczne. Zawsze najlepiej wspominamy właśnie te wspólne posiłki, bo jest to dla nas czas radosny. Ale właśnie te świąteczne posiłki pokazują nam, że spotykamy się przy stole nie tylko po to by jeść, ale także po to by wspólnie modlić się. Rzeczywiście wtedy przed posiłkiem modlimy się wspólnie i składamy sobie życzenia. Ale jest to przeniesione z rzeczywistości Kościoła, który gromadzi się przy ołtarzu, czyli wspólnym stole, na którym jest sprawowana Msza święta i na którym przecież w czasie Mszy jest obecny Pan Jezus. I On z tego ołtarza, na tej uczcie miłości przychodzi do nas wszystkich, aby nas karmić swoim Ciałem, chlebem niebiańskim, który staje się dla nas cudownym pokarmem na drogę do wieczności.

Zrobimy sobie teraz zadanie interaktywne z dopasowaniem czynności przy stole codziennym i świątecznym:

Eucharystia jednoczy nas wszystkich przy wspólnym stole. Doskonale nam to pokaże poniższy obraz, który przedstawia pierwszą Mszę świętą, czyli Ostatnią Wieczerzę Pana Jezusa z Apostołami.

Możemy powiedzieć, że Msza święta gromadzi nas wszystkich wierzących i łączy w jedną rodzinę chrześcijan. Zatem do każdego możemy mówić bracie i siostro, i rzeczywiście każdy z nas jest bratem i siostrą drugiego, także z tego faktu, że wszyscy jesteśmy Dziećmi Bożymi (od chrztu!).

Pomódlcie się za wszystkich swoich bliskich, przyjaciół, kolegów i koleżanki. Zdrowaś Maryjo…