Apostolski zapał buduje wspólnotę Kościoła

55

Na początek wysłuchajcie przemowy papieża Franciszka.

Papież mówi, że każdy z nas stanowi kamień w budowli Kościoła. Nie było by to możliwe, gdyby nie fakt, że Apostołowie odpowiedzieli na wezwanie Jezusa, które kończy Ewangelię według św. Marka.

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.

Apostołowie z wielką gorliwością podjęli trud głoszenia Ewangelii wszędzie tam, gdzie Pan Jezus jeszcze sam nie zdążył pójść, ale bardzo pragnął to uczynić. Mieli zadanie utrudnione panującymi wszędzie prześladowaniami chrześcijan. Chrystus dał zapewnienie o nagrodzie dla tych wszystkich, którzy uwierzą w powierzone im słowa:

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie.

Uczniowie zatem pełnili dzieło głoszenia Ewangelii, czyli ewangelizowali bądź też inaczej chrystianizowali, czyli głosili naukę o Jezusie Chrystusie.

Prześladowania chrześcijan nie trwały wiecznie. Cesarz Konstantyn Wielki podpisał tzw. edykt mediolański, na mocy którego, religia chrześcijańska cieszyła się wolnością.

My, jako ci, którzy przyjęli naukę o Chrystusie, jesteśmy już włączeni w Bożą budowlę Kościoła, albo jak mówił sam Chrystus, jesteśmy „latoroślami”, które trwają w winnym krzewie.

Zobaczcie co o tym mówi Gienek 😀

Święty Jan Paweł II powiedział:

„Nasza własna, polska Ojczyzna wciąż potrzebuje nowej ewangelizacji. Podobnie jak cała chrześcijańska Europa. Po setkach lat – i tysiącleciach – wciąż na nowo! Cała Europa stała się kontynentem nowego wielkiego wyzwania dla Ewangelii. I Polska też”.

Papież jak nikt inny doskonale znał realia, jakie panowały w naszym kraju i na całym świecie. On jak pierwsi Apostołowie, troszczył się o to, by Ewangelia była głoszona wszystkim. Za niedługo będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Jest to dla nas okazja, by za wstawiennictwem naszego świętego rodaka wyprosić u Boga potrzebnych łask, ale też okazja do tego, by choć trochę zapoznać się z nauczaniem Jana Pawła II,o którym przecież wszyscy historycy mówią, że był Wielkim Papieżem.

Św. Jan Paweł II był też inicjatorem Światowych Dni Młodzieży. Jest to zdecydowanie nowa i ciągle działająca forma nowej ewangelizacji.

Zastanów się jakie mogą być nowe formy ewangelizacji? Jak ty możesz włączyć się w tą nową ewangelizację?

Notatka:

Ważnym wydarzeniem w rozprzestrzenianiu się chrześcijaństwa było ustanowienie tolerancji religijnej przez cesarza Konstantyna Wielkiego (tzw. edykt mediolański). Wolność religijna umożliwiła zorganizowanie się chrześcijaństwa w skali całego imperium. Dzięki wybitnym ludziom, nauka Jezusa dotarła także na cały nasz kontynent. Poprzez ich życie i działalność Pan Bóg skierował swoje słowo do naszych przodków. Dziś każdy z nas ma za zadanie rozwijać wiarę w sobie i w swoim otoczeniu.