Jestem wdzięczny Panu Bogu

72

Dzisiaj na katechezie zastanowimy się, w jaki sposób okazujemy wdzięczność Panu Bogu?

Przyjrzyjmy się najpierw sytuacji, w której Pan Jezus doświadczył jednocześnie wdzięczności i niewdzięczności.

Przeczytajmy tekst z Ewangelii według św. Łukasz:

Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!». Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!». A gdy szli, zostali oczyszczeni.Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin.Jezus zaś rzekł: «Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec». Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła»

Fragment opowiedział o spotkaniu Pana Jezusa z trędowatymi. Trąd był chorobą nieuleczalną, a sytuacja trędowatych była bardzo trudna. Musieli mieszkać w specjalnych osiedlach oddalonych od ludzi, nosili czarne ubrania i kiedy zauważyli, że zbliża się do nich jakiś człowiek, wołali: „Nieczysty, nieczysty”. Tak naprawdę byli wykluczeni ze społeczności i za życia uważani za zmarłych.

Zauważyliśmy, że Pan Jezus spotkał się z wdzięcznością uzdrowionego Samarytanina i niewdzięcznością swoich rodaków za to, co dla nich uczynił. Zapewne wszyscy rozumiemy, że dla nas przykładem do naśladowania jest wdzięczny Samarytanin, który zrozumiał, ile otrzymał od Pana Jezusa.

Po grecku słowo wdzięczność to „EUCHARYSTIA”. Eucharystia to wdzięczność lub inaczej: „DZIĘKCZYNIENIE”.

Skoro Eucharystia oznacza dziękczynienie, to rozumiemy, że już sam udział w Mszy św. jest okazywaniem wdzięczności Panu Bogu. Jednak wiemy, że dziękować można różnie.

Pan Jezus dokonał wielu cudów na ziemi, nie tylko uzdrowił trędowatych, o czym czytaliśmy. Przypomnijmy sobie cuda Jezusa oglądając bajkę.

Notatka:

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida,
Który nam poznać dałeś przez Jezusa Syna Twego. Tobie chwała na wieki!
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę,
Którą nam poznać dałeś przez Jezusa Syna Twego. Tobie chwała na wieki!
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte imię Twoje,
Któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych. Tobie chwała na wieki!