Odkrywamy tajemnice życia Jezusa

113

Musimy przyznać, że Pismo Święte niewiele mówi nam o pierwszych latach życia Jezusa, mamy szczątkowe informacje o nim, dlatego nazywamy je życiem ukrytym. Niewiele wiemy też o życiu Świętej Rodziny, bo nie mamy opisu Jej codzienności. Spróbujmy jednak w tych nielicznych fragmentach,

które odnajdujemy w Biblii, czy przekazach Tradycji, odkryć to życie i zobaczyć, do czego wzywa nas Chrystus swoją postawą czy przez postawę swoich ziemskich Rodziców – Maryi i Józefa.

Potraficie już doskonale posługiwać się Pismem Świętym, dlatego mam dzisiaj dla was takie zadanie, które też zapiszecie w swoich zeszytach, a wyniki wyślecie do mnie na maila.

Należy odszukać podane fragmenty z Pisma Świętego, odczytać je, zastanowić się nad nimi i opisać w tabeli zachowania Jezusa, Maryi czy Józefa.

Mt 1, 18-25   

 
Mt 2, 1-3. 7-15a. 19-23

     
Łk 1, 26-38 

   
Łk 1, 39-45. 56

     
Łk 2, 21-23. 39-40 

   
Łk 2, 41-52