Jezus głosi Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym

66

Przepraszam za problemy techniczne!

Na dzisiejszej katechezie kolejny raz posłuchamy Jezusa, który podzielił się z nami najpiękniejszą Dobrą Nowiną – Nowiną o zbawieniu i zaproszeniu nas przez Boga do życia z nim na wieki. Katecheta prosi jednego z uczniów o odczytanie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza. Posłuchajcie słowa Życia.

Odtwarzajcie od podanego czasu.

Jezus wzywa do nawrócenia, pokuty i przypomina o tym, że Bóg króluje w naszych sercach. Całe życie Jezusa to najpiękniejsza Dobra Nowina. Musimy zatem uczynić wszystko, aby Ewangelia o Jezusie stała się dla nas Księgą życia.

Jezus każe nam szukać królestwa Bożego i wiele obiecuje tym, którzy je odnajdą i zrozumieją. Nauczymy się teraz prostej piosenki, która towarzyszyć nam będzie podczas najbliższych katechez.

Notatka:

Chcąc radośnie głosić królestwo Boże, muszę najpierw słuchać Boga, mego Ojca, potem innym przekazywać to, co usłyszałem. Pomoże mi w tym częsta modlitwa i ciągłe nawracanie się.