Bóg dawcą pokoju

67

Na początek Modlitwa św. Franciszka:

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać.
Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Słowami Modlitwy Pańskiej prosimy Boga Ojca o jedność wszystkich dzieci Bożych i o pokój. Podczas każdej Eucharystii jest szczególny moment, w którym ludzie przekazują sobie znak pokoju. Jest on wyrazem jedności wszystkich wiernych. Przekazanie znaku pokoju nie powinno zakłócać przebiegu Mszy. Może to być ukłon lub podanie ręki osobom najbliżej stojącym.

W waszych podręcznikach jest ćwiczenie. Trzeba dopisać słowa z dialogu przy błogosławieństwie na koniec Mszy świętej:

K.:Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.

W.:……………………………………………….

K.:Przekażcie sobie znak pokoju.

Trzeba oczywiście wpisać „I z duchem Twoim”.

W Ewangelii według św. Jana przeczytamy takie słowa Pana Jezusa:

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka

Prawdziwy pokój jest darem Pana Jezusa; od nas zależy, jak ten dar wykorzystamy. Znak pokoju wyraża, że człowiek jest pojednany z Bogiem i bliźnimi. Przekazując znak pokoju, mówimy, że miłujemy każdego człowieka, i uznajemy, że w Chrystusie Jezusie wszyscy są naszymi braćmi i siostrami. Przyjęcie Komunii Świętej potwierdza ten znak: jesteśmy w pokoju (w komunii) z braćmi i Bogiem.

Jezus wzywa nas, abyśmy nieśli ludziom pokój. Każdy, na miarę swoich możliwości, może budować pokój. Wy możecie go budować w rodzinie, w szkole oraz podczas zabawy.

A na koniec fajna piosenka 😀