Bóg zawsze kocha, dlatego pragnie zbawić człowieka

376

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Na początku lekcji proszę, abyś w swoim sercu pomyślał za kogo i o co chciałbyś się pomodlić. Powiedz Jezusowi, co jest dla Ciebie teraz ważne, z czym masz problem Ty lub Twoi rodzice. Następnie zmów: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu….

Wpisz proszę do zeszytu temat, który widzisz na górze strony. 
W podręczniku na stronie 109-110  jest ciekawe opowiadanie, proszę abyś je przeczytał. 
A następnie zastanów się, czy w Twoim życiu była jakaś podobna sytuacja, w której wiesz, że zainterweniował Bóg przez swojego anioła albo świętego?

Pod tematem zapisz proszę krótką notatkę:

Historia zbawienia – to historia ludzkości, w którą wkracza Bóg ze swoim orędziem zbawienia. Rozpoczyna się ona od momentu stworzenia świata i będzie trwała aż do dnia paruzji (czyli powtórnego przyjścia Jezusa Ziemię). 

Trzy etapy historii zbawienia

– historia Izraela (Bóg przygotowuje ludzkość na przyjście Mesjasza)

– życie i dzieło Jezusa Chrystusa 

– historia Kościoła (kontynuacja opowieści o Bogu, który kocha i się troszczy o ludzi) 

Pooglądajcie teraz film o wyjątkowych schodach:

Co sądzisz o tych wyjątkowych schodach? 

Czy dostrzegasz w tej opowieści interwencję Pana Boga

Zapytaj mamę, tatę, babcię… czy w historii Waszej rodziny były jakieś wyjątkowe sytuacje, w których można dostrzec także Boże działanie? 

A wiesz, że niektórzy mówią, że „przypadek” to drugie imię Ducha Świętego?   

Przeczytaj teraz fragment Ewangelii wg św. Łukasza:

«Wielbi dusza moja Pana,
 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię –
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje –
jak przyobiecał naszym ojcom –
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».

Ten fragment to hymn Maryi, słynny Magnificat, w którym wychwala Boga za wielkie rzeczy, jakich dokonał w jej życiu, ale nie tylko, bo także, jakich dokonał dla całego Izraela. Skoro Matka Boża modliła się wielbiąc Boga to tym bardziej my powinniśmy się modlić w taki sposób.

W ramach pracy domowej odmów dowolną modlitwę, sam lub z rodziną, w intencji zakończenia epidemii w Polsce i na świecie.