Buduję królestwo Boże, przystępując do sakramentów świętych

640

Podczas dzisiejszej katechezy nadal będziemy szukać cennych wskazówek, jak budować Królestwo Boże. Pomódlmy się na początek:

+Ojcze nasz…

Wysłuchajcie teraz fragmentu Ewangelii:

Odpowiedzmy sobie teraz na pytania:
– Dlaczego dla Jezusa tak ważne jest, „abym był solą”?
– Co to znaczy, że mamy być „światłem”?
– Na jakie dobre czyny moich rąk czy serca czeka drugi człowiek?

Bez sakramentów nigdy nie będę solą ani światłem, nie będę dojrzewał i rozkwitał. Podziękujmy za dar sakramentów śpiewem pięknej piosenki, którą uczyńmy wdzięczną modlitwą.

Mówi się często, że sakrament to widzialny dar niewidzialnej łaski. Dar Jezusa dla każdego z nas. Im więcej łaski, tym cudowniejsze i trwalsze budowanie królestwa Bożego w moim życiu i wspólnocie Kościoła. Każdy uczeń Jezusa, także z klasy piątej, powinien często i chętnie korzystać z sakramentów.

Notatka:

Sakramenty dają uczniom Chrystusa życie i napełniają radością. Umacniają przyjaźń z Jezusem. Ich przyjmowanie sprawia, że królestwo Boże żyje w nas. Oby tak było zawsze.