Dar błogosławieństwa

420

Na dzisiejszej katechezie dowiemy się, w jakich sytuacjach w naszym życiu udzielane jest błogosławieństwo. Poprośmy Ojca, abyśmy takie błogosławieństwo otrzymywali jak najczęściej. +Ojcze nasz…

Wypowiadając słowa błogosławieństwa, kapłan czyni znak krzyża. Poprzez błogosławieństwo każdy wierny otrzymuje od Boga moc, dzięki której może głosić całemu światu o Bożej miłości. Bez błogosławieństwa nie jesteśmy w stanie wypełniać Jego poleceń i nie możemy realizować Jego woli w codziennym życiu. Błogosławieni łaską i świadomi daru błogosławieństwa przeżywamy nasze życie, naśladując Jezusa. Błogosławieństwo jest dla człowieka znakiem, że Bóg w swej dobroci przychodzi mu z pomocą. „Błogosławieństwo jest (…) spotkaniem Boga i człowieka; w błogosławieństwie dar Boga i przyjęcie go przez człowieka przyzywają się nawzajem i łączą” (KKK 2626).

Pan Jezus daje nam swoje błogosławieństwo, umacnia nas nim w naszym codziennym życiu, abyśmy kroczyli drogą Chrystusa i Jego przykazań.

Nie tylko ksiądz może błogosławić. W życiu codziennym rodzice i nasi bliscy również mogą udzielać nam błogosławieństwa.

Udzielane błogosławieństwo zawsze jest czynione znakiem krzyża (czyli w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego). Każde błogosławieństwo staje się skuteczne jedynie mocą Pana Boga.

Już niebawem będzie wasza Pierwsza Spowiedź i Pierwsza Komunia, będziecie wtedy prosić waszych rodziców o błogosławieństwo. Możecie o nie prosić zawsze, nie tylko wtedy. Waszym zadaniem na dziś jest poprosić rodziców już dzisiaj o błogosławieństwo.