Ekumenizm dążeniem do jedności chrześcijan

109

Świadectwo

Do Taizé pojechałam namówiona przez moją koleżankę. Wiedziałam, że jest to wyjazd z Kościoła, ale było tanio, a ja zawsze chciałam zwiedzić Francję. Pomyślałam, że jakoś wytrzymam te dwa dni w tej małej wiosce, gdzie podobno modlą się ludzie z różnych wyznań chrześcijańskich, a później będę mogła „poszaleć” w Paryżu. Gdy zatrzymaliśmy się w Taizé od razu urzekła mnie życzliwość ludzi młodych, którzy pracowali tam jako wolontariusze. Nie wiedziałam skąd oni mają w sobie tyle radości i chęci pomocy nam – pielgrzymom z Polski. Jednak największe wrażenie zrobiło na mnie nabożeństwo wieczorne, gdzie rozważaliśmy fragment Pisma św. o jedności i wspólny śpiew, który chyba nie miał końca. Wtedy uświadomiłam sobie, że obok mnie modli się kilkaset osób różnych wyznań, ponieważ byli tam nie tylko katolicy, ale też protestanci i prawosławni. Tam modlitwa Ojcze nasz brzmi chyba bardziej autentycznie, tam naprawdę czuje się, że wezwanie Chrystusa „aby byli jedno…” nie jest nikomu obce. To były tylko dwa dni, ale pozostaną na długo w mojej pamięci. To wtedy zrozumiałam, co znaczy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan”.

(Beata)

Ekumenizm
Ekumenizm oznacza naukę i działalność zmierzające do przywrócenia jedności chrześcijan w jednym Kościele Jezusa Chrystusa.

Podziały wśród chrześcijan stały się szczególnie dotkliwe w XX wieku. Misjonarze anglikańscy i protestanccy zauważyli, że znacznie utrudniają one głoszenie Ewangelii. Spostrzeżenia te przyczyniły się do zwołania w 1910 roku w Edynburgu pierwszej konferencji ekumenicznej. Kolejnym ważnym krokiem było powołanie w 1948 roku Światowej Rady Kościołów, której członkowie wierzą, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i Zbawicielem i że On jest głową całego Kościoła. Kościół katolicki nie jest członkiem tej rady, ale z nią współpracuje. W 1982 roku Światowa Rada Kościołów wraz z Kościołem katolickim wypracowała tzw. dokument z Limy, w którym uznano, że chrzest udzielony w jakimkolwiek Kościele chrześcijańskim jest ważny dla wszystkich pozostałych.

Ważną inicjatywą ekumeniczną jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, obchodzony w dniach 18–25 stycznia każdego roku. Jego obchody kończą się w święto nawrócenia św. Pawła, co ma na celu uświadomienie wszystkim chrześcijanom konieczności nawrócenia. W tym czasie odbywają się spotkania przedstawicieli różnych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, konferencje i wspólne modlitwy.

Ekumenizm polega na dążeniu do przywrócenia jedności wszystkich chrześcijan w jednym Kościele. Nie oznacza jednak pójścia na kompromisy i rezygnacji z prawdy, uznania, że wszystkie Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie są sobie równe i w równym stopniu prowadzą do zbawienia. Ekumenizm można budować tylko na szczerym szukaniu Chrystusa i Jego prawdy.

Jako katolicy bardzo chcemy pojednania, ale także stoimy na straży wielu prawd, z których nie możemy zrezygnować, bo jesteśmy przekonani, że taka jest wola naszego Zbawiciela. Także inne Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie często trwają przy swoim stanowisku, dlatego ekumenizm jest trudnym i długim procesem. Wierzymy jednak, że kiedyś wszyscy chrześcijanie pod natchnieniem Ducha Świętego zjednoczą się w jednym Kościele.