Franciszkańska idea ubóstwa

183

Słyszymy często w środkach społecznego przekazu o problemach ludzi ubogich na różnych kontynentach. Popatrzcie teraz na mapę ubóstwa na świecie zamieszczoną w podręczniku. Które kraje są najbiedniejsze?

Także w Polsce wielu ludzi potrzebuje pomocy. Wiele dzieci jest niedożywionych.

Spotykamy także ludzi, którzy spieszą z pomocą i wsparciem dla potrzebujących. Jedni działają na wielką międzynarodową skalę, a inni w swoim środowisku – mieście, osiedlu itp. Kierują się przy tym różnymi pobudkami.

Kościół od chwili swego powstania zawsze troszczył się o ubogich i nawoływał za Chrystusem: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Jeden ze świętych Kościoła katolickiego w sposób szczególny zasłynął swoją miłością do ludzi biednych i odczytaniem na nowo Chrystu- sowego błogosławieństwa: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 3). Przyjrzyjmy się dzisiaj bliżej osobie św. Franciszka z Asyżu. Zobaczcie, co wydarzyło się w Jego życiu.

Św Franciszek z Asyżu – cały film

Święty Franciszek sam stał się ubogi i powołał ruch „ubogich”, ukazując w ten sposób, że powołaniem chrześcijanina jest to, by być ubogim, by Boga i wartości duchowe uznać za największe bogactwo, by wystrzegać się pokusy materializmu, żądzy władzy i konsumpcjonizmu. Z tego powodu Franciszek często jest uznawa- ny za największego naśladowcę Chrystusa wszechczasów.

Litania do św. Franciszka

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson;

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas;

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami;

Synu, Odkupicielu świata , Boże, zmiłuj się nad nami;

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami;

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami;

Święta Maryjo, niepokalanie poczęta, módl się za nami;

Święty Franciszku, światło włoskiej ziemi, módl się za nami;

Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej;

Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa;

Święty Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej;

Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych;

Święty Franciszku, znamionami męki Jezusowej ozdobiony;

Święty Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony;

Święty Franciszku, gorejący miłością Bożą;

Święty Franciszku, miłością bliźniego przepełniony;

Święty Franciszku, miłujący pokorę;

Święty Franciszku, wzorze pokuty;

Święty Franciszku, miłośniku ubóstwa;

Święty Franciszku, krysztale czystości;

Święty Franciszku, dobrami świata gardzący;

Święty Franciszku, patriarcho ubogich;

Święty Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych;

Święty Franciszku, założycielu trzech Zakonów;

Święty Franciszku, heroldzie wielkiego Króla;

Święty Franciszku, pogromco szatana;

Święty Franciszku, filarze Kościoła świętego;

Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej;

Święty Franciszku, głoszący światu pokój i dobro;

Święty Franciszku, zwycięzco złości świata;

Święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich;

Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących;

Święty Franciszku, lekarzu chorych na duszy;

Święty Franciszku, wielki orędowniku u Boga;

Święty Franciszku, święty nasz Ojcze;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty nasz Ojcze Franciszku;

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, któryś ukazał nam wspaniały wzór życia i świętości w osobie Twego Sługi Serafickiego Franciszka, daj nam prosimy, łaskę Twoją, abyśmy za Jego wstawiennictwem i przykładem przez stałe nawracanie się i czyny pokuty umacniali się w Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.