Godne przyjęcie Komunii Świętej

131

Przyjrzyjcie się na początku na filmie jak rozpoczyna się komunia w czasie Mszy świętej. Oczywiście filmik jest już od konkretnej minuty, nie musicie przewijać. Zwróćcie uwagę na to, że Komunię bezpośrednio poprzedza śpiew i modlitwa. Śpiewa się Baranku Boży. Kto jest tym Barankiem? Pooglądajcie tylko do Śpiewu po Komunii, czyli do około 1 godziny 4 minuty.

Ksiądz mówi: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę”? A ludzie odpowiadają: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”. Słowa „nie jestem godzien” wyrażają postawę pokory i szacunku wobec Pana Jezusa. Słowami „powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja” wyrażamy mocną wiarę.

Ćwiczenie w podręczniku:
Co odpowiesz na następujące słowa podczas Mszy Świętej?
K.:Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
W.:……………………………………………………….

Wysłuchajcie Słów Ewangelii wg św. Mateusza:

Podczas każdej Mszy Świętej Jezus przygotowuje nam ucztę i nas zaprasza. Czasami człowiek nie przychodzi, a czasami nie przygotowuje sobie „weselnego stroju”. Tym strojem, o który Jezus prosi, jest czyste serce.

Ktoś, kto chce przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej musi zachować Post Eucharystyczny. Post eucharystyczny jest powstrzymaniem się od spożywania pokarmów i napojów na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej. W tym czasie możemy przyjąć leki, jeśli jest taka konieczność. Możemy też napić się zwykłej wody.

Na koniec wysłuchajcie pieśni, która jest modlitwą dziękczynienia Panu Jezusowi za dar Komunii. Przysłowie mówi, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Zatem: