Jan Chrzciciel daje świadectwo o Jezusie Chrystusie

1352

Szczęść Boże! Dzisiaj zacznijmy od modlitwy kanonem Taizé. Wysłuchajcie i postarajcie się skupić na słowach.

Dziś na katechezie poznamy człowieka, który bardzo pragnął, aby największy „lód” na świecie stopniał i zajaśniało słońce wiecznej radości, dając życie, nie tylko roślinom, ale także ludziom. Trochę znacie tego człowieka z nauki religii w klasie IV. Jezus powiedział o tym człowieku, że został posłany przez Boga jako wysłaniec, aby przygotował drogę do ludzkich serc dla Mesjasza. Zapewne się już domyślacie, że chodzi o Jana Chrzciciela. Jan został posłany przez Boga, aby zaświadczył o Chrystusie, wskazał Go ludziom i wzywał ludzi do prawdziwej przemiany życia. Dziś na katechezie odkryjemy misję Jana Chrzciciela.

Jan udziela Chrztu Jezusowi

Za chwilę przeczytacie fragmentu Ewangelii św. Mateusza o zadaniu, które Bóg powierzył św. Janowi Chrzcicielowi. Czytając, starajcie się pomyśleć, jak określilibyście misję Jana Chrzciciela.

W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie» Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki! Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęła do niego cała Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: «Plemię żmijowe (…) wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem».
Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Zstąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe» Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie»

I jeszcze fragment z Ewangelii wg św. Jana.

Nazajutrz (Jan Chrzciciel) zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym»

Gdy Jan Chrzciciel zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa, powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. Mówił, że Jezus przewyższył go godnością, gdyż był przed nim. Wiemy już, że Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Jan mówił o swojej misji, że przyszedł chrzcić wodą w tym celu, aby Chrystus się objawił ludowi Bożemu. Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: »Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym«. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.

Jan Chrzciciel został posłany przez Boga, aby przygotować ludzi na przyjście Mesjasza i wskazać ludziom Mesjasza, Syna Bożego. Jan wzywał do pokuty i nawrócenia i przestrzegał ludzi przed fałszywym nawróceniem (nieszczerym). Jan chrzcił wodą dla nawrócenia, ale zapowiadał inny chrzest, którego udzieli Mesjasz – chrzest Duchem Świętym i ogniem. Jan nazwał Jezusa Chrystusa „Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata”. Jan zobaczył Ducha Świętego zstępującego na Jezusa i spoczywającego na Nim i usłyszał głos Boga: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Dlatego złożył świadectwo o Jezusie, Synu Bożym i wezwał nas do nawrócenia.

Grzech niszczy naszą przyjaźń z Bogiem, nasze szczęście tu na ziemi i kiedyś w wieczności. Grzech niszczy także relacje między nami. Ale grzech może utrudnić człowiekowi zbawienie. Dlatego Jezus przyszedł na ziemię, aby „zgładzić grzech świata”. Dziś na katechezie słuchaliśmy, jak Jan przestrzegał ludzi przed fałszywym nawróceniem albo brakiem nawrócenia.

Posłuchajcie rozmowy na temat nawrócenia: