Jezus uczy mnie kochać

195

Szczęść Boże!

Dziś zajmiemy się tematem miłości Boga do człowieka, do nas, każdego z nas. Rzeczywiście Pan Bóg kocha każdego człowieka z osobna. Na pewno pamiętacie fragment filmu o stworzeniu świata i człowieka pt. „Ziemia Maryi”, który kiedyś oglądaliśmy na katechezie. Jest tam przedstawiona prawda o Bożej miłości do nas. Może przypomnijmy sobie ten fragment.

Bóg nas rzeczywiście kocha, dlatego wybacza nam każdą zdradę, każdy grzech. Dlatego dał nam sakrament pokuty i pojednania, dlatego kazał ogłosić święto Bożego Miłosierdzia. Jedynym oczekiwaniem Boga wobec nas jest nasza miłość do Niego.

Jezus w swoim dziele zbawienia najpełniej okazał nam swoją miłość do nas. Ale także w swoim nauczaniu prawie zawsze mówił o miłości. Największa nauka o miłości zawarta jest w 8 błogosławieństwach:

Jezus widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie”.

Możecie sobie pobrać poniższą kolorowankę i wydrukować, bądź narysować podobny obrazek w zeszycie (oczywiście na ocenę). Zdjęcia pracy wyślijcie na mojego maila do poniedziałku(26.04.2020).