Jezus uczy mnie zaufania

129

Na początek wysłuchajcie wspaniałej piosenki pana Tomka Kamińskiego o zaufaniu Panu Bogu:

Przyjrzyjcie się teraz obrazowi poniżej:

Na pewno znacie ten obraz. Obraz ten jest w każdym kościele. Naszą uwagę mocno skupia napis na wstędze: Jezu Ufam Tobie.

Zapraszam was do przeczytania Ewangelii i poznania ludzi, którzy zaufali Panu Jezusowi.

Jezus, przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim

Pan Jezus zwrócił się do rybaków z piękną prośbą, mówiąc do nich: „Pójdźcie za Mną”. Apostołowie zaś zaufali Panu Jezusowi, bo poszli za Nim, zostawiając wszystko. Nie wiedzieli, co ich czeka, co ich dokładnie w życiu spotka, ale mimo wszystko poszli za swoim Mistrzem. Dzisiaj Pan Jezus nas zaprasza, abyśmy Mu zaufali.

Spowiedź jako wyraz zaufania Panu Jezusowi. Jednym ze sposobów zaufania Panu Jezusowi jest przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania. Znacie na pewno pięć warunków dobrej spowiedzi, przypomnijmy je sobie.

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Zastanówcie się, który z tych warunków mówi o naszym zaufaniu Panu Jezusowi? Chodzi nam o szczerą spowiedź, która jest wyznaniem Panu Jezusowi wszystkich naszych tajemnic, tak jak najlepszemu przyjacielowi. Jest to wyraz naszego zaufania. Szczerość jest właśnie wyrazem naszego zaufania Panu Jezusowi, ponieważ jeżeli komuś ufamy, wówczas mówimy mu prawdę.

Notatka: Wybierz właściwe określenia i wpisz w miejsce kropek: