Matka Boża Królowa Polski

211

Sanktuarium na Jasnej Górze
Od wielu wieków Polacy w szczególny sposób oddają cześć Matce Bożej. Do niej nasi przodkowie zanosili modlitwy, jej poświęcali kościoły i kapliczki. Z jej imieniem na ustach do boju ruszało polskie rycerstwo, a pierwszym hymnem narodowym była pieśń Bogurodzica. W 1382 roku na wzgórze pod Częstochową przybyli ojcowie paulini i założyli tam klasztor. W 1384 roku otrzymali oni cudowny obraz Matki Boskiej, pochodzący prawdopodobnie z Bizancjum. Wieść o tym, że na Jasnej Górze dokonują się cudowne wydarzenia, szybko rozniosła się po kraju i sprawiła, że przybywało tam wielu pielgrzymów, a sanktuarium Czarnej Madonny stało się duchową stolicą Polski. Jej sława i znaczenie rozrosły się jeszcze bardziej, kiedy w czasie potopu szwedzkiego Jasna Góra została oblężona (18 listopada–27 grudnia 1655). Silny korpus szwedzki nie zdołał zdobyć tej stosunkowo niewielkiej fortyfikacji. To wydarzenie zostało uznane za znak szczególnej interwencji Matki Bożej.

Śluby Jana Kazimierza
Po wycofaniu się wojsk szwedzkich spod murów Jasnej Góry ziemiom polskim nadal zagrażało niebezpieczeństwo. W takich okolicznościach 1 kwietnia 1656 roku w katedrze we Lwowie król Jan Kazimierz złożył uroczyste śluby. Prosił w nich o pomoc w odzyskaniu wolności i uroczyście ogłosił Maryję Królową Polski. Wypowiedział wówczas m.in. takie słowa:
Wielka Boga – Człowieka Matko, Przeczysta Panno! Ja Jan Kazimierz, z łaski Twego Syna, Króla królów a Pana swojego i z Twojej łaski król, u stóp Twoich najświętszych padając na kolana, obieram Cię dzisiaj za Patronkę, moją i moich państw Królową i polecam Twojej szczególnej opiece i obronie siebie samego i moje Królestwo Polski…
Potop szwedzki zakończył się pokojem w Oliwie, zawartym 3 maja 1660 roku.

Ustanowienie święta Królowej Polski:
W 1920 roku do Polski wkroczyła potężna armia czerwona. Wobec śmiertelnego zagrożenia, gdy oddziały bolszewików zbliżyły się do Warszawy, biskupi polscy ponownie w dniu 27 VII wybrali Matkę Bożą na Królową Polski. Już 15 sierpnia, w dniu Jej największego święta, udało się polskiej armii dowodzonej przez Józefa Piłsudskiego przełamać natarcie wroga. Wydarzenie to nazwano „cudem nad Wisłą” i przypisywano go wstawiennictwu Matki Bożej. W 1923 roku oficjalnie ustanowiono święto Matki Bożej Królowej Polski. Zostało wyznaczone na 3 maja w nawiązaniu do uchwalonej 3 maja 1791 roku słynnej konstytucji Polski. Do Litanii Loretańskiej dołączono wówczas wezwanie Królowo Polski – módl się za nami.