Ożywieni miłością służymy sobie nawzajem

107

Na dzisiejszej katechezie dowiecie się, czym są wspólnoty parafialne. Poprośmy dobrego Ojca, aby dodał nam odwagi do chętnego włączenia się w prace wybranej grupy parafialnej. +Ojcze nasz…

Kościół jest powszechny. Każdy człowiek może znaleźć w nim swoje miejsce. Wierni są przypisani do konkretnych wspólnot, którymi są parafie. W parafiach działają grupy parafialne, które pomagają lepiej poznać Boga, rozwijać życie religijne, pogłębiać wiarę oraz aktywnie włączać się w życie parafii. Każdy z nas może do takiej grupy należeć, a przez to świadczyć o przynależności do Jezusa.

W waszym podręczniku macie zamieszczone grupy parafialne. Omówimy sobie krótko każdą z nich:

 ministranci (liturgiczna służba ołtarza) – ich zadaniem jest liturgiczna służba przy ołtarzu podczas sprawowania Mszy Świętej i innych nabożeństw oraz pomaganie innym – poprzez właściwą postawę – w uczestnictwie w liturgii;

 schola – zespół wokalny, do którego należą młodzi ludzie; schola wykonuje przede wszystkim śpiewy, podtrzymując i uzupełniając śpiew wiernych w trakcie sprawowania nabożeństw;

 grupa misyjna – jego zadaniem jest wspieranie modlitewne i materialne misji na całym świecie;

 kółko różańcowe – ma charakter modlitewny, jego zadaniem jest codzienna modlitwa na różańcu w różnych intencjach;

 dzieci Maryi – celem tej wspólnoty jest upodabnianie się do Matki Bożej i naśladowanie Jej, dziecko Maryi modli się na różańcu, czci Maryję, poprzez Maryję zbliża się do Jezusa i uczy się miłości do bliźnich;

 oaza dzieci Bożych – jest w szczególny sposób związana z liturgią, dzieci są przygotowywane do pełnienia funkcji liturgicznych, do rozumienia czynności liturgicznych oraz do prowadzenia chrześcijańskiego życia.

Są to grupy najczęściej występujące w parafiach. W naszej parafii są: ministranci, chór, krucjata dziewcząt, Grupa modlitewna św. Bp. J.S. Pelczara.

Po I Komunii chłopcy z waszej klasy będą mogli się już zapisać do ministrantów, a dziewczynki do krucjaty.

Przynależność do wspólnoty religijnej sprawia, że nie tylko jesteśmy bliżej Pana Jezusa i Kościoła, ale także kształtujemy swoje charaktery. Stajemy się bardziej życzliwi dla innych, chętniej pomagamy i służymy sobie nawzajem oraz radośnie spędzamy czas. Udział w pracach wspólnoty jest czymś pięknym i ubogacającym każdego chrześcijanina.

A na koniec coś z przymrużeniem oka 😀