Pan Jezus jest moim Dobrym Pasterzem

587

Chyba większość z Was spotkała się z powyższym obrazkiem. Pan Jezus trzymający zalęknioną owieczkę na swoich rękach. Ten obrazek przekazuje nam prawdę, o której nauczał sam Jezus, a mianowicie, że ON JEST DOBRYM PASTERZEM troszczącym się o swoje owce, nawet te zagubione.

Wysłuchajcie piosenkę:

Całość nauczania Jezus zawiera się w Ewangelii według św. Jana w 10 rozdziale, który jest nawet zatytułowany jako Dobry Pasterz.

Możecie sobie przypomnieć tę przypowieść oglądając filmik:

Sięgnijmy jednak do tekstu Ewangelii:

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.

 Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami2, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości.

 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.  Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza;   dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.  Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca». – I znów nastąpiło rozdwojenie między Żydami z powodu tych słów. Wielu spośród nich mówiło: «On jest opętany przez złego ducha i odchodzi od zmysłów. Czemu Go słuchacie?» Inni mówili: «To nie są słowa opętanego. Czyż zły duch może otworzyć oczy niewidomym?»

Spróbujmy teraz wypełnić tabelkę.

Zauważyliście na pewno, że najemnik i Dobry Pasterz różnią się bardzo od siebie. Pan Jezus mówi o sobie, że jest Dobrym Pasterzem, a my jesteśmy Jego owcami. Jednak aby tak było, każdy człowiek musi wybrać Pana Jezusa za swojego Pasterza.

Notatka:

Jako notatkę należy wpisać do zeszytu uzupełnioną powyższą tabelkę.

***Zadanie dodatkowe: