Pascha Chrystusa zapowiedzią naszej paschy

197

Zapraszam w chwili wolnej na seans filmu mówiącego o dziele zbawienia dokonanym przez Pana Jezusa.