Posłani przez Pana

101

Na rozpoczęcie naszej katechezy przypomnijmy sobie nową pieśń, którą będziemy śpiewać na waszej I Komunii: Chrystus Pan Zbawieniem jest… To będzie nasza najlepsza modlitwa. Oczywiście wszyscy śpiewamy!

Posłuchajcie najpierw fragmentu Ewangelii według św. Mateusza:

Chrystus, odchodząc do nieba, zostawił Apostołom, ich następcom i nam bardzo ważną misję do spełnienia: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody.

O tym wydarzeniu dziś przypomina nam rozesłanie na zakończenie Mszy Świętej. Za każdym razem na zakończenie Mszy Świętej ksiądz lub diakon posyła lud słowami: Idźcie w pokoju Chrystusa. Lud natomiast odpowiada: Bogu niech będą dzięki.

Dzięki słowom rozesłania będziemy umocnieni i napełnieni Bożym pokojem. Mamy ten pokój również przekazywać innym osobom. W jaki sposób możemy to robić? Poprzez:

  1. Pracę – odrabianie pracy domowej, pomoc rodzicom.
  2. Modlitwę – uczestniczenie w niedzielnej Mszy Świętej, udział w nabożeństwach (różańcowym, majowym, czerwcowym).
  3. Dobre uczynki – odwiedzenie chorego kolegi, pomoc w nauce słabszemu koledze.

Dawanie świadectwa o Jezusie w dzisiejszym świecie nie jest takie łatwe, ale Jezus poprzez rozesłanie kończące Mszę Świętą daje nam siłę do odważnego wyznawania wiary. Mamy więc żyć w pokoju i w miłości do Pana Boga i drugiego człowieka.