Poznaję ojczyznę Mesjasza

212

Lepiej się nie da poznać ojczyzny Jezusa jak przez pooglądanie filmu. Dlatego zapraszam na seansik:

Notatka:

Ojczyzna Pana Jezusa nosi różne nazwy:
Palestyna – od nazwy plemiona Filistynów, pierwotnych mieszkańców tej ziemi.
Ziemia Obiecana – do niej udał się ojciec naszej wiary, patriarcha Abraham, gdyż zaufał obietnicy Pana Boga.
Izrael–od drugiego imienia patriarchy Jakuba, ojca 12 synów, którzy stanęli na czele 12 pokoleń Ludu Bożego.