Poznajemy królestwo Boże w przypowieściach Pana Jezusa

141

Bohaterem ostatnich katechez jest sam Pan Jezus, który po wielu latach przygotowań, kiedy mieszkał z Józefem i Maryją w Nazarecie, wyszedł do ludzi i rozpoczął mówić im o nowej pięknej rzeczywistości. Tą rzeczywistością jest KRÓLESTWO BOŻE. Jezus chciał, aby wszyscy dobrze zrozumieli, czym ono jest. Wiedział bardzo dobrze, że Jego rodacy często używają specjalnej formy mówienia. Niby mówią, ale tak jakby niezrozumiale. Trzeba się dobrze zastanawiać, aby zrozumieć. Z drugiej jednak strony, ten sposób mówienia był skierowany do ludzi, którzy chcą naprawdę myśleć, którzy dociekają i szukają prawdy. Pan Jezus właśnie w ten sam sposób zaczął przemawiać – w przypowieściach.

W Ewangeliach Jezus, głosi nam Dobrą Nowinę, która opowiada o Bogu pełnym miłości i dobroci, czekającym na nas w swoim Królestwie. Przyjmijmy Księgę Życia i posłuchajmy, co mówi nam Jezus:

*Ziarnko

*Skarb

*Perła

*Sieci

Ważne jest, by wiedzieć, o czym mówi Pan Jezus, ale również ważne jest, aby Jego słowo realizować w życiu i przekazywać innym. Poszukiwanie królestwa Bożego to zadanie całego naszego życia.

Notatka:

Przypowieść to opowiadanie, w którym jest ukryty szczególny sens i znaczenie. Pan Jezus w przypowieściach opisał królestwo Boże i wskazał, jak je zdobyć. Królestwo Boże jest przede wszystkim królestwem miłości, sprawiedliwości, pokoju, prawdy oraz życia z Bogiem na wieki.

0 intencji
Inline Feedbacks
View all comments