Reforma średniowiecznego Kościoła

329

Zacznijmy od przypomnienia sobie informacji na temat wielkiej schizmy wschodniej. W tym celu proszę uzupełnić tekst:

Dzisiaj przyjrzymy się bliżej sytuacji Kościoła w średniowiecznej Europie. Wiek X i XI był trudny dla Kościoła. Cesarze niemieccy uważali, że mają prawo do obsadzania tronu papieskiego, do mianowania biskupów i nadawania im dóbr ziemskich. W samym Kościele dało się zauważyć wewnętrzny kryzys. Przed Kościołem stanęła konieczność reform.

Sytuacja Kościoła w średniowieczu

Kościół w średniowieczu był nie tylko wspólnotą prowadzącą do zbawienia, ale też istotną częścią życia społecznego. Przy kościołach rozwijały się szkoły, szpitale, ośrodki pomocy biednym i osieroconym. Kościół miał ogromne zasługi w dziedzinie rozwoju kultury. Jednak w tym czasie ludzie Kościoła często uzależnieni byli od władzy świeckiej i głównie z tego powodu Kościół przeżywał wewnętrzny kryzys. Jego wyrazem były na przykład: symonia, czyli sprzedawanie urzędów kościelnych, inwestytura świecka, czyli decydowanie władców świeckich o tym, kto obejmie stanowiska kościelne, a także kryzys moralny duchowieństwa.

Reforma gregoriańska

W związku z tymi problemami głęboką reformę średniowiecznego Kościoła podjął papież Grzegorz VII. Od jego imienia reformę tę określa się jako „gregoriańską”. Wypowiedział on walkę symonii, inwestyturze oraz nadużyciom moralnym. W roku 1074 zwołał do Rzymu synod, na którym uchwalono prawa głoszące, że kto przyjął urząd kościelny za pieniądze, zostaje automatycznie tego urzędu pozbawiony. Żonatym kapłanom zabroniono sprawowania sakramentów. Po tym synodzie papież rozesłał swoich legatów po wszystkich krajach Europy, by ogłosili powyższe uchwały i by czuwali nad ich stosowaniem.

W roku 1075 papież zwołał do Rzymu drugi synod, na którym ogłoszono dekrety przeciwko inwestyturze. Pod groźbą ekskomuniki, czyli wykluczenia z Kościoła, nie wolno było przyjmować od świeckich godności kościelnych. Otrzymane zaś tą drogą urzędy synod czynił nieważnymi.

Wprowadzenie w życie radykalnych zmian nie zawsze jest entuzjastycznie przyjmowane. Tak było też z reformą gregoriańską. Dziś też często słychać głosy krytykujące Kościół.

  • Jakie są tego przyczyny?
  • Dlaczego młodzi często nie czują się odpowiedzialni za Kościół?
  • Co zrobić, żeby to zmienić?

Każdy katolik jest odpowiedzialny za Kościół i powinien angażować się w jego życie. Wypełnijcie teraz zadanie i napiszcie, w jaki sposób możecie włączyć się w życie swojej parafii.