Rok liturgiczny

117

Wszystko, co mamy, dostaliśmy od Boga, również czas.
Prośmy Go więc o dobre wykorzystanie tego czasu, który nam daje:


Boże mój, naucz mnie dobrze wykorzystać czas,
który mi wyznaczyłeś, abym go dobrze wypełnił, nic z niego nie tracąc.
Naucz mnie przewidywać bez udręki.
Naucz mnie wyciągać korzyść z popełnionych błędów,
bez pogrążania się w ich rozpamiętywaniu.
Naucz mnie nie rozpaczać, gdy rzeczywistość
okaże się niezgodna z marzeniami o niej.
Przyjdź mi z pomocą, gdy zaczynam,
gdyż właśnie wtedy czuję się słabym.
Czuwaj nad moim skupieniem, gdy pracuję,
i nade wszystko dopełniaj niedoskonałości w moim dziele. Amen.

Przyjrzyjcie się obrazkom poniżej:

Co te obrazki przedstawiają?

Czy mają jedną wspólną cechę?

Tak! To są kalendarze! Najbardziej chyba dla nas dziwny jest ten kołowy. To kalendarz liturgiczny. Przedstawia on rok liturgiczny ze świętami w odpowiednich okresach liturgicznych. Rok w tym kalendarzu wyznaczają wydarzenia z życia Pana Jezusa. Rok ten nie zaczyna się w styczniu.

Rok liturgiczny nazywany jest również rokiem kościelnym. Zaczyna się on w pierwszą niedzielę Adwentu. Jest to rok, w którym Kościół przeżywa tajemnice zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa. W ciągu roku liturgicznego wspominamy także Najświętszą Maryję Pannę oraz męczenników i świętych.

Rok liturgiczny dzieli się na kilka okresów, podobnie jak rok kalendarzowy. Wszystkim okresom roku liturgicznego towarzyszą odpowiednie kolory. Możemy je zobaczyć (między innymi) na ornacie, w którym ksiądz odprawia Mszę Świętą. Kolory te mają swoje znaczenie.

Kolory ornatów:

• Kolor biały – radość, niewinność, chwała, świąteczny nastrój. Używany w okresie wielkanocnym i Narodzenia Pańskiego.
• Kolor czerwony – miłość, przelana krew męczenników. Używany w: święta apostołów i ewangelistów, wspomnienia świętych męczenników, Niedzielę Palmową, Wielki Piątek, Zesłanie Ducha Świętego.
• Kolor zielony – nadzieja. Używany w okresie zwykłym.
• Kolor fioletowy – umartwienie, nastrój oczekiwania wypełniony pokutą i modlitwą. Używany w: Adwencie, Wielkim Poście, we Mszach za zmarłych (pogrzebowych).
• Kolor różowy – radość, która nadejdzie po okresie pokuty. Używany w: III niedzielę Adwentu, IV niedzielę Wielkiego Postu.

Zadanie dla chętnych:

W kalendarzu liturgicznym zamieszczonym na s. 180 dorysuj symbole, które charakteryzują dany okres liturgiczny: wieniec adwentowy, szopkę, krzyż, figurkę Jezusa Zmartwychwstałego.