Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej 2010r. z czarnym kolorem

35

XVII SPOTKANIE MŁODYCH ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ
W JAROSŁAWIU, 9-11 kwietnia 2010

Niedziela Miłosierdzia Bożego – XXV Światowy Dzień Młodzieży
– przeżywany w Kościołach lokalnych
w łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI i młodymi całego świata

Tytuł Orędzia Benedykta XVI:
„Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Mk 10,17)

Hasło roku duszpasterskiego: Bądźmy świadkami miłości

Hasło spotkania młodych: Bądźmy świadkami miłości, aby osiągnąć życie wieczne

Młodzież z naszej parafi wzięła udział w tym oto Spotkaniu. Wszyscy stacjonowali w szkole. W liczbie 21 osób przyjechaliśmy do jarosławia w piatek, po recepcji i rozlokowaniu w szkole udaliśmy się do kościoła OO. Dominikanów, gdzie odbyło się zawiązanie wspólnoty i nabożeństwo.

Poranek sobotni rozpoczęłliśmy Eucharystią po czym młodzież udała się na spotkanie w grupach dzielenia. Nikt nie spodziewał się że będzie to tak trudny i przykry poranek. Na wieść o tragedii pod Smoleńskiem-katastrofie samolotu na pokładzie którego do Katynia leciała Polaska inteligencja z Panem Prezydentem na czele-dzień zmienił się, oczywiście odwołane były koncerty i inne spotkania. Młodzi zgromadzili się na wspólnej Eucharystii i modlitwie za poległych. Wieczorem tradycyjnie już przeżywaliśmy adorację krzyża.

Niedziela to świętowanie Bożego Miłosierdzia z nadzieją, że i my i ci którzy zginęli, będą oglądać Boże oblicze. To było ważne spotkanie, historyczne spotkanie dla młodych i niech takie pozostanie w ich pamięci jako nowa lekcja patriotyzmu.