Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

130

Historia powstania uroczystości

Inspiracją do ustanowienia tej uroczystości były między innymi objawienia, jakie miała bł. Julianna (1193–1258) w miejscowości Mont Cornillon we Francji. Święto to po raz pierwszy wprowadził w 1246 roku dla diecezji Liège biskup Robert. Wkrótce, w 1263 roku, miał miejsce niezwykły cud. W Bolsenie niedaleko Rzymu w trakcie sprawowania Eucharystii po przełamaniu Hostii zaczęła z niej kapać krew. Był to znak, który otrzymał kapłan odprawiający Mszę Świętą, gdyż zwątpił, że pod postacią chleba kryje się Ciało Chrystusa. Poruszony tym zdarzeniem, papież Urban IV wprowadził w 1264 roku święto Bożego Ciała w Rzymie. Jak podkreśla papieska bulla, uroczystość miała być przebłaganiem i zadośćuczynieniem za znieważanie Najświętszego Sakramentu i odstępstwa od wiary świętej oraz miała upamiętniać ustanowienie Eucharystii. Święto Bożego Ciała wprowadził ostatecznie papież Jan XXII w pierwszej połowie XIV wieku. W Polsce obchody Bożego Ciała zainicjował w 1320 roku w diecezji krakowskiej biskup Nanker.

Procesja eucharystyczna

Tradycja organizowania w tym dniu procesji jest późniejsza niż samo święto. Zapoczątkowano ją w latach 1265–1275 w Niemczech, w Kolonii, a już w XV wieku procesje urządzano w całej ówczesnej Europie, w tym także w Polsce. Na ich trasie przygotowywano cztery ołtarze, przy których odczytywano fragmenty czterech Ewangelii i udzielano wiernym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

– Czym jest Eucharystia dla chrześcijanina?

– Jak inaczej nazywamy Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa?

– Kto i kiedy ustanowił to święto?

– Co przekonało papieża do ustanowienia Bożego Ciała?.

– W jaki sposób świętujemy Boże Ciało?

Notatka

Co roku we czwartek po niedzieli Trójcy Świętej, Kościół obchodzi Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną też Świętem Bożego Ciała. To hołd złożony Jezusowi w Najświętszym Sakramencie za Jego obecność pośród nas. W tym dniu, oprócz udziału we Mszy Świętej, idziemy ulicami naszych miast i wsi w uroczystej procesji, dziękując za Jego obecność w naszym życiu oraz prosząc o błogosławieństwo i potrzebne łaski. Udział w procesji jest także świadectwem naszej wiary.