Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

245

Oddawanie czci Eucharystii
Pan Bóg obdarza nas różnymi darami. Jednym z największych jest Eucharystia, będąca prawdziwym Ciałem i Krwią Zbawiciela. Eucharystię, tym samym, obdarzamy najwyższą czcią zarówno podczas sprawowanej liturgii, jak i poza nią, kiedy przechowujemy i adorujemy Najświętszy Sakrament. W każdym kościele katolickim znajduje się tabernakulum oznaczone najczęściej palącą się nieprzerwanie świecą lub lampą. Ludzie wierzący klękają przed nim na znak czci dla Jezusa Chrystusa. Powszechną praktyką są także adoracje Najświętszego Sakramentu wystawionego w monstrancji.

Symbolika procesji
Już sama procesja posiada duże znaczenie symboliczne. Nawiązuje do wędrówki Izraelitów pod wodzą Mojżesza z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej a dzisiaj symbolizuje wędrówkę chrześcijan pod przewodnictwem Chrystusa do nowej ziemi obiecanej, którą jest niebo.
Cztery ołtarze i błogosławieństwo na cztery strony świata symbolizują prawdę, że Jezus Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie jest Bogiem i Panem całego wszechświata.
Na czele procesji jest niesiony krzyż symbolizujący Chrystusa, pod którego przewodnictwem idziemy do wieczności. W procesji są niesione także sztandary i chorągwie będące znakiem zwycięstwa nad złem. Feretrony (obrazy i figury przedstawiające świętych) symbolizują procesję świętych w niebie. Emblematy i różne symbole religijne niesione na poduszkach dodają splendoru orszakowi królewskiemu Jezusa Chrystusa i w ten sposób oddają mu cześć. Dzieci sypiące kwiatki symbolizują ścielenie dywanu przed Królem wszechświata. Dym unoszący się podczas okadzania Najświętszego Sakramentu symbolizuje obłoki, które towarzyszyły ukazywaniu się Boga i przemienieniu Jezusa na górze Tabor.

Zwyczaje związane z Bożym Ciałem
Znany jest także zwyczaj, że do kościoła na Boże Ciało lub w jego oktawę (następne osiem dni) przynoszono ziemię i wianki uwite z ziół. Ziemię tę kładziono na polach, prosząc Boga o dobre plony, a wianki wieszano na ścianach domostw. Gdy zmarł domownik, wianki te kładziono mu pod głowę. Zmielonych ziół z wianków używano także jako lekarstwa na wszelkie dolegliwości. Podawano je również z wodą chorym zwierzętom, aby przywrócić im zdrowie.


„O ile wiem, udział w procesji Bożego Ciała nie jest nakazany. Lecz uczestnictwo w świątecznej Mszy Świętej tak. Jednakowoż jeżeli jesteś na tyle zdrów, aby wyjść na spacer i uważasz siebie za wyznawcę Chrystusa, katolika, to powinieneś wziąć udział w procesji. Bo jest to publiczne wyznanie Twojej wiary. Jezus powiedział: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10, 32). W procesji Bożego Ciała Pan Jezus pod postacią Chleba wychodzi na ulice naszych miast i osiedli. Więc chcąc być Jego uczniem, nie mogę nie podążać wraz z Nim wśród naszych człowieczych siedzib. A On, przechodząc obok naszych domów, na pewno błogosławi tym domom, stanowiskom pracy, a także i miejscom naszego wypoczynku i zabawy. Życzę godnego przeżycia tego Pana Jezusowego przeglądu. Pokój i Dobro!” tis.
(http://www.katolik.pl/forum/read.php?f=1&i=25102&t=25091&v=f)